Constructie spațiu depozitare cereale Zimnicea Teleorman

Descriere Licitație
Preț 2.026.745 Lei
Tip Constructie spațiu depozitare cereale Zimnicea Teleorman
Județ / Sector Teleorman
Localitate Zimnicea
Adresă str. Zona Port
Dosar nr. 688/2022
Dată licitație 14 noiembrie 2022

.

.

.

.

.

.
In data de 14 NOIEMBRIE 2022, ora 16:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

Descriere:

imobilul CONSTRUCTIE C6 – spații depozitare cereale (silozuri), în suprafață construită la sol de 1.729 m.p., situată în Zimnicea, str. Zona Port, jud. Teleorman, identificată cu număr cadastral 20074-C6, întabulată în Cartea Funciară nr. 20074-C6 a loc. Zimnicea, jud. TeleormanLOCALIZARE:

Imobilul Subiect este situat periferic, în partea de Nord, respectiv Sud, a orașului Zimnicea, în microzona platforma industrială Șos. Portului. PUNCTE DE REPER (linii pietonale): în partea de Nord, vecin – stația PECO Biofuel Energy / ZIMTUB; în partea de Vest – imobile industriale/administrative; în partea de Sud (Portului), la circa 70 ml – doc fluviul Dunărea.

Zona: Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una mixtă (zona imobil 23051), predominant rezidențială, cu case de o calitate inferioară/sub medie, sau industrială în zona Portului, cu spații diverse industriale și administrative (clădiri mai vechi), de o calitate medie. Zona este una în general subdezvoltată, în stagnare, de un nivel calitativ general scăzut, raportat la alte unități administrativ-teritoriale similare. Localitatea este departe de centrul polului principal de dezvoltare din zona geografică respectivă (mun. București).

Vecinătăți, conform realității din teren, zona prezintă ca vecinătăți directe:
a) Nord: zonă protecție autostrada A1, proprietate publică, cu îngrădire;
b) Est: teren liber, proprietate privată, cu îngrădire;
c) Sud: drum public pentru acces (str. Ithaka), cu îngrădire;
d) Vest: hală industrială mixtă, proprietate privată, cu îngrădire.
Accesul auto/pietonal în zonă se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate: drum public / privat de acces, de dimensiuni medii (câte o bandă de mers/sens), de o calitate generală medie. Traficul auto este unul moderat la nivelul arterelor principale (Șos. Portului, Turnu Măgurele, DN5C). Transportul în comun este satisfăcător dezvoltat în această zonă, fiind reprezentat de microbuze în regim maxi-taxi, la nivelul drumurilor principale.
Dotări Social-Urbane: zona este deservită satisfăcător cu puncte comerciale și spații social-urbane, acestea regăsindu-se în special de-a lungul arterelor principale. Zona dispune de: diverse platforme industriale, o parte din ele nefuncționale, sau cu activitate scăzută.
Utilități existente în zonă: electricitate, gaz, apă și canalizare.Descrierea Proprietății

TERENUL 2 (CF 20074): nu este inclus în Imobilul Subiect și are o suprafață totală de 26.135 m² (conform măsurătorilor cadastrale), cu o singură deschidere de cca 10 ml la drumul de acces (Șos. Portului). Acest are un doc de acostare șlep/bărci în dreptul silozului subiect. Din punct de vedere topografic, acesta este Plan, având o formă dreptunghiulara. Terenul nu are o dezmembrare pe liniile funcționale actuale. Nu este estimată a exista o arie de teren în exces/surplus.
Nu este cunoscută aria de teren alocată întregului siloz, în evaluare fiind realizată o alocare de 2 x aria construită la sol, care să acopere terenul de sub construcții, terenul din jurul silozului (pentru desfășurarea activității în mod optim) și o cotă din drumul pentru acces până la drumul public. Întreaga platformă industrială are un singur număr cadastral, nefiind efectuată o dezmembrare funcțională, pe liniile de activitate curente. OBS 6: Conform prevederilor legale, în cea mai plauzibilă ipoteză și instrucțiunilor Clientului, evaluarea este realizată cu datele cele mai apropiate de starea efectivă de pe amplasament, în limita datelor disponibile, conform celor prezentate în Raport, în lipsa altor date și documente contrare, prezentate în timp util (vz. și Cod Civil art. 537, 579, al.1, coroborat cu Cod Procedură Civilă, art. 814, 815, 836 al. 2), 5), 6) și 8)

CLĂDIRE C1 – 20074-C1 – 6 celule silozuri cereale (6 x 1.500 t), cu regim de înălțime Parter – silozuri metalice cu baza plană. Volumul interior este estimate pe baza coeficientului mediu furnizat de către firme de specialitate pentru alte silozuri similare, în lipsa altor date furnizate. Același lucru este valabil pentru tipul de echipamente enumerate mai jos. Această clădire este estimată ca fiind edificată în anul 2007 (conform declarației proprietarului). Nu sunt cunoscute alte date tehnice privind aceste construcții, în afara celor observate vizual la momentul inspecției, sau comunicate verbal de către personalul proprietarului și d-na director la momentul întâlnirii.
Silozurile edificate in anul 2007 aprox. Au o capacitate de 9.000 t (cate 1.500 t / celula) Echipamentele sunt produse de firma PRIVE (franceza). Sunt sub garantie mobiliara AEGRM Confectiile metalice sunt efectuate la Alexandria – ISLAZ
Capacitate incarcare/descarcare maxima 100 t/ora
In practica viteza este de cca 60 t/ora la cereale grele (grau, porumb) si de cca 85 t/ora pentru cele usoare (floare) La interiorul celulelor se efectueaza doar circulare aer.
La mijloc este elevatorul si uscatorul Ocuparea este de circa 40.000 t/an Receptie – cca 2,5 e/t.
Depozitare – cca 2 e/t/luna Livrare – cca 2,5 e/t
Per total, la cerealele grele este de cca 3,5-4 € / t/luna Cereale usoare – cca 4 € / t/luna
Seminte floare – cca 4,5 € /t/luna
Depozitarea se face de regula pe perioade scurte, pentru transbordare. De regula, prima data, la depozitare, se aplica o lipsa a tarifarii in primele 10 zile.
La transbordul direct (din remorca, in elevator si apoi direct catre barjă) nu se tarifeaza decat receptia si livrarea.
La transbord indirect, se face cu depozitare pe o anumita perioada.Licitaţia începe de la pretul de 2.026.745 lei (livrare scutită din punct de vedere al T.V.A., în baza art. 292 alin. 2 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), reprezentând valoarea stabilita conform art. 837 Cod procedură civilă.