CASA SI TEREN sector 5

Descriere Licitație
Preț 1.838.100 Lei
Tip CASA SI TEREN
Județ / Sector Bucuresti
Localitate SECTOR 5
Adresă str. G-ral Ion Dragalina nr. 18
Dosar nr. 2663/2022
Dată licitație 4 aprilie 2023

.

.

.

In data de 04 APRILIE 2023, ORA 09:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

DESCRIERE:

Imobilul situat în Municipiul Bucuresti, str. G-ral Ion Dragalina nr. 18, sector 5, reprezentat de teren in suprafata totala de 132 mp (conform masuratorilor cadastrale, extrasului de carte funciara) sau de 155 mp (conform actelor de proprietate), cu destinatia intravilan, categoria de folosinta curti/constructii, identificat cu numar cadastral 240601 + locuinta unifamiliala (C1 + C2 + C3 + extindere), in suprafata construita la sol de cca. 109 mp (conform masuratorilor cadastrale, actelor de proprietate, extrasului de carte funciara), cu regim de inaltime SP+P+1ER, cu o suprafata construita desfasurata de cca. 203 mp, intabulat in Cartea Funciara nr. 240601 a Sectorului 5 Bucuresti, descris conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.

 LOCALIZARE:

 Imobilul Subiect este situat ultracentral, în partea de Centru-Vest a municipiului București, în microzona Centru – Cotroceni. PUNCTE DE REPER (linii pietonale): în partea de Sud, la circa 130 ml – str. Izvor – limita aferentă Palatului Parlamentului; în partea de Est, la circa 150 ml – Parcul Izvor; în partea de Nord, la circa 50 ml – complexul medical Cantacuzino.

Zona: Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una mixtă, predominant rezidențială, cu case/blocuri de o calitate peste medie, precum și cu spații industriale, de birouri, sau de prestări servicii, de- a lungul căilor principale de acces (Plaiul Independenței, str. Izvor, Calea 13 Septembrie).

Vecinătăți, conform realității din teren, zona prezintă ca vecinătăți directe:

  1. Nord: drum public pentru acces (str. Ion Dragalina), cu îngrădire parțială, sau perete clădire;
  2. Est: locuință, proprietate privată, cu perete în calcan;
  3. Sud: drum public pentru acces (str. Ion Dragalina), perete clădire;
  4. Vest: drum public pentru acces (str. Ion Dragalina), cu îngrădire parțială, sau perete clădire.

Accesul auto/pietonal în zonă se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate. Ultimul segment de drum, pe o distanță de circa 130 ml, se realizează pe un drum public de acces, de dimensiuni sub medii (aproape câte o bandă de mers/sens), de o calitate generală sub medie. Traficul auto este unul ridicat la nivelul arterelor principale. Transportul în comun este satisfăcător dezvoltat în această zonă, fiind reprezentat de autobuze, la nivelul drumurilor principale; linii multiple sunt disponibile la circa 500 ml; cea mai apropiată stație de metrou, „Izvor”, se află la o distanță de aproximativ 900 ml spre Nord-Est.

Dotări Social-Urbane: zona este deservită satisfăcător cu puncte comerciale și spații social-urbane, acestea regăsindu-se în special de-a lungul arterelor principale. Zona dispune de: parc de mari dimensiuni cu facilități diverse; universități în apropiere; magazine în număr suficient.

Utilități existente în zonă: electricitate, gaz, apă și canalizare;

 DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

TERENUL: are o suprafață totală de 132 m² (conform măsurătorilor cadastrale), sau de 155 m² (conform actelor), cu o dublă deschidere de 10,56 ml, la drumul de acces (str. Gr. Ion Dragalina). Din punct de vedere topografic, acesta este Plan, având o formă aproximativ dreptunghiulara. Nu este estimată a exista o arie de teren în exces/surplus.

CLĂDIRE C1+C2+C3+extindere – Locuință, cu regim de înălțime Sp+P+1Er , este compartimentată conform tabelului anexat mai jos. Suprafețele utile sunt împărțite conform releveului anexat și în zonele fără măsurători conform estimărilor agreate cu proprietarul și la indicațiile Clientului, pe baza limitelor celorlalte corpuri și schițelor vechi. Suprafețele construite de la subsol sunt estimate pe baza coeficientului mediu furnizat de către INSSE (vz. în analiză piață raportul mediu dintre aria construită și utilă pentru locuințele – 1,33), în lipsa altor date disponibile. Aria totală este estimată astfel: 20,21 m² cf. releveu vechi – este sub camera din spate a C1 + sub C2 – în releveul vechi sunt 10,5 m².

Talpa la sol (aria construită la sol) a corpurilor C1+C2+C3 este conform măsurătorii cadastrale. Suprafața totală de la corpul C1 este conform coeficientului mediu furnizat de către INSSE (raportul mediu dintre aria construită și utilă pentru locuințele – 1,33). Aria totală de la C2 și C3 parter este estimată conform raportului dintre aria totală exprimată în releveul vechi pentru C2 și talpa la sol (1,24).

Aria construită de la etaj este estimată conform adunării ariei de la sol a C2 + C3 + segmentul trecut ușor peste C1, sumă exprimată rotunjit (chenar geometric în AUTOCAD pe geometria cadastrală avizată și descărcată de la ANCPI). Aria totală de la etajul de peste C2 și C3, este estimată conform raportului dintre aria totală exprimată în releveul vechi pentru C2 și talpa la sol (1,24).

Clădire C1 este estimată ca fiind edificată în anii ’40, conform informațiilor primite de la proprietar. Există lucrări de extindere și reconsolidare la începutul anilor ’90, cu finalizare în anul 1993 (aprox.) (conform declarației proprietarului). În acest an a fost efectuată o refacere a acoperișului de peste C1 și totodată turnată placă din beton peste parterul clădirii C1. Zona terasei de la intrare, parter, este o închidere perimetrală și modernizare recentă (anul 2019 declarat).

Acoperiș: Șarpanta este din lemn ecarisat, conform standardelor în construcții, corespunzător pentru învelitoarea din țiglă metalică (tablă marca Lindab), fiind aplicat pat de vată minerală peste placa din beton armat, turnată peste parter.

Finisaje: (cu inspecție realizată în interior, conform nivelului standard estimat, observat, sau cunoscut). Nivelul general al finisării este considerat Superior. EXTERIOR: Finisarea la exterior este realizată prin tencuirea pereților și aplicat un strat de vopsea decorativă de exterior și ancadramente și elemente ornamentale la corpul C1. Tâmplăria exterioară: este de tip PVC cu geam termopan. La ferestrele din zona C3 sunt montate ferestre de tip ”tripan”. Ușa de la intrare este metalică, de un nivel calitativ superior. Deasupra intrării în casă este restaurată marchiza originală. INTERIOR: nivelul finisajelor este estimat a fi unul superior. Pardoseala: de tip rece în zonele de tranzit, cu gresie de o calitate superioară, sau de tip cald în dormitoare, acoperită cu parchet din lemn plin (stejar) de o calitate superioară. La subsol, aceasta este realizată prin turnarea de șapă nivelantă. Pereții: sunt tencuiți, fiind aplicat strat de vopsea lavabilă, de o calitate superioară, Există unii pereți cu tapet aplicat. În băi și bucătărie având aplicată faianță/placare ornamentașă de o calitate medie+. Plafoanele: sunt tencuite și vopsite. La nivelul C1, există stucaturile originale, restaurate. Tâmplăria interioară: este din lemn, de o calitate medie+.

Instalațiile existente în clădire (în limita celor observate, sau comunicate):

  1. Electricitate de 220 V c.a., panou/contor – instalație electrică de tip îngropată în tencuială, cu aparate și corpuri de iluminat fixe, fără accesorii; există panou schimbat recent, cu siguranțe cu linii separate pentru alimentarii principali din zona C2-C3;
  2. Instalație de gaz metan, cu contor + Instalația de încălzire cu convecto-radiatoare (calorifere), alimentate de o centrală termică proprie (pe gaz); țevile de alimentare sunt din cupru; caloriferele au fost schimbate recent;
  3. Apă curentă, alimentată din sistemul centralizat al localității, și canalizarea de colectare, ce deversează către sistemul centralizat de colectare al localității; există cămin de vizitare în apropierea gardului de la intrarea pe proprietate;
  4. Instalațiile sanitare – Pentru băile sau grupurile sanitare, obiecte sanitare estimate a fi de o calitate superioară;
  5. .Instalație de răcire – aparate clasice de aer condiționat (4 buc).
  6. CCTV – sistem de monitorizare – fire alimentare, camere monitorizare (fără unitate centrală interioară).

 Licitaţia începe de la pretul de 1.838.100 lei, reprezentând valoarea stabilita conform art. 837 Cod procedură civilă.