CASA SI TEREN PANTELIMON

Descriere Licitație
Preț 377.580 Lei
Tip CASA SI TEREN
Județ / Sector ILFOV
Localitate PANTELIMON
Adresă str. Ecaterina Mihăilă nr. 4
Dosar nr. 1545/2022
Dată licitație 12 aprilie 2023

.

.

.

In data de 12 APRILIE 2023, ora 13:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

DESCRIERE:

Imobilul situat în Pantelimon, str. Ecaterina Mihăilă nr. 4, jud. Ilfov, având număr cadastral/topografic 111263, înscris în Cartea Funciară numărul 111263 a localității Pantelimon, jud. Ilfov, compus din teren intravilan curți-construcții, în suprafață de 264 m.p. și construcția C1, întabulată în Cartea Funciară sub nr. 111263-C1, având regim de înălțime P+M, cu o suprafață construită la sol de 93 m.p. și o suprafață desfășurată de 141,49 m.p., formată la Parter din: vestibul (6,87 m.p.), living-room (21,96 m.p.), bucătărie (10,11 m.p.), dormitor (13,07 m.p.), baie (4,66 m.p.), sas (3,94 m.p.), dormitor (13,07 m.p.), scară interioară (1,82 m.p.), terasă (15,12 m.p.), parter cu o suprafață utilă de 73,68 m.p. și o suprafață totală de 90,62 m.p. și la Mansardă: spațiu hobby (28,62 m.p.), baie (6,12 m.p.), spațiu depozitare (7,67 m.p.), scară interioară (1,69 m.p.), mansardă cu o suprafață utilă de 42,41 m.p. și o suprafață totală de 44,10 m.p. 



LOCALIZARE:

Proprietatea analizata este situata in orasul Pantelimon, intr-o zona nou dezvoltata, pe strada Ecaterina Mihaila nr.4.

Accesul se realizeaza auto si pietonal din strada Ectareina Mihaila. Strada nu este asfaltata.

Zona este preponderent rezidentiala, fiind compusa din case individuale cu un regim de inaltime parter sau vile cu un regim de inaltime P+1-2E.

In zona exista mijloace de transport, cu statii de maxi taxi la distanta relativ mica. Utilitati in zona: energie electrica, gaze natural din reteaua nationala.



DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

Terenul este situat in intravilanul orasului Pantelimon, pe strada Ecaterina Mihaila nr.4. Acesta are o forma regulata si din punct de vedere topografic este plan.
Terenul dispune de o deschidere de circa 15,4 ml la strada Ectareina Mihaila si de 14,4 ml la o alee de acces, conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului.
Utilitatile existente pe teren sunt electricitate si gaze. In cadrul inspectiei nu s-a identificat canalizare si apa curenta.
Alte amenajari – teren ingradit cu gard cu stalpi metalici si panouri din beton. Curtea este relativ ingrijita, partial cu arbori, arbusti si vegetatie. Posibilitate de parcare auto in incinta proprietatii.
Conform documentatiei disponibile, suprafata terenului este de 264 mp, terenul fiind identificat cu nr. Cad. 111263, si este inscris in Cartea Funciara nr. 111263 a localitatii Pantelimon, jud. Ilfov.
Conform PUG Pantelimon terenul se afla in zona M3 – subzona functiuni mixte – institutii, servicii si echipamente publice, servicii de interes general, comert si locuire. Coeficientii urbanisticii pentru aceasta subzona sunt: POT 50 %, CUT – 2,0 ACD/mp. teren iar regimul de inaltime este P+2+M.
De asemenea trebuie mentionat ca terenul se afla intr-o zona ce poate fi reglementata prin PUZ.

In cadrul inspectiei, pe teren a fost identificata o cladire reprezentata de o casa de locuit cu un regim de inaltime P+M cu o suprafata construita la sol de 93 mp si o suprafata desfasurata 141,49 mp (conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului).
Conform Extrasului de carte funciara pentru informare constructia a fost edificata in anul 2018.
Deoarece nu au fost puse la dispozitie documente din care sa reiasa solutia constructiva a imobilului, presupunem faptul ca structura de rezistenta este din cadre de beton armat cu inchideri exterioare din zidarie de caramida/BCA izolate termic si placa de beton armat. Acoperisul este tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla.
In cadrul inspectiei exterioare s-a observat racord la gaze naturale si presupunem ca incalzirea si prepararea apei calde se face prin intermediul unei centrale termice pe gaz.
Accesul pe proprietate atat auto cat si pe jos se face direct din strada Ecaterina Mihaila prin intermediul unei porti de acces metalice. Strada Ecaterina Mihaila nu este asfaltata.



Licitaţia începe de la pretul de 377.580,75 lei, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă rep.