BENZINARIE OTOPENI, ILFOV

Descriere Licitație
Preț 1.752.607 Lei
Tip BENZINARIE
Județ / Sector ILFOV
Localitate OTOPENI
Adresă Str. Dr. Garii Balotesti nr. 2,
Dosar nr. 2658/2022
Dată licitație 7 august 2023

 

.

.

.

.

.

.

 

In data de 07 AUGUST 2023, ora 11:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

DESCRIERE:

Imobilul situat în Otopeni, str. Dr. Garii Balotesti nr. 2, jud. Ilfov, având număr cadastral/topografic 101672, înscris în Cartea Funciară numărul 101672 a localității Otopeni, jud. Ilfov, compus din teren intravilan, în suprafață de 979 m.p., împreună cu amenajările și construcțiile speciale, edificate pe acesta, în suprafață construită la sol cumulată de cca 633 m.p. (conform măsurătorilor cadastrale, actelor de proprietate, extrasului de carte funciară), cu regim de înălțime P+1Er, cu o suprafață construită desfășurată de cca 735 m.p., respectiv: construcția C1 – Copertină + Magazin + Stație carburanți, având un regim de înălțime Parter, cu o suprafață construită la sol de 370 m.p., identificată cu număr cadastral 101672-C1, construcția C2 – Magazin + hală + birouri, având un regim de înălțime P+E, cu o suprafață construită la sol de 213 m.p., o suprafață desfășurată de 264,75 m.p., identificată cu număr cadastral 101672-C2, C3 – Magazie anexă, având un regim de înălțime Parter, cu o suprafață construită la sol de 50 m.p., neîntabulată, platformă betonată stație carburanți, cuve beton, bazine carburanți (4x20m3), proprietatea debitorului HAPPY HOLIDAY SERVICES S.R.L.

 LOCALIZARE:

Imobilul Subiect este situat periferic, în partea de Nord a orașului Otopeni, în microzona Ferme. PUNCTE DE REPER (linii pietonale): în partea de Est, la circa 300 ml – punctul de oprire Aeroport (haltă CFR); în partea de Vest, la circa 100 ml – DN1; în partea de Nord, la circa 100 ml – pod și linie CFR. Pe sensulde mers al DN1 (spre Nord), cea mai apropiate benzinărie este la 2,7 km Sud, sau 2,8 km Nord (Rompetrol); pe sensul opus, este o benzinărie OMV, la 1,1 km Nord.

Zona: Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una mixtă, predominant rezidențială, cu case de o calitate medie, precum și cu spații de birouri, sau de prestări servicii, de-a lungul căilor principale de acces (DN1). Zona este una în general dezvoltată, în creștere, de un nivel calitativ general mediu, raportat la alte unități administrativ-teritoriale similare. Localitatea este aproape de centrul polului principal de dezvoltare din zona geografică respectivă (mun. București).

Vecinătăți, conform realității din teren, zona prezintă ca vecinătăți directe:

 1. Nord: drum public pentru acces (str. Gării Balotești), cu îngrădire parțială;
 2. Est: clădire rezidențială, proprietate privată, cu îngrădire;
 3. Sud: drum public pentru acces (str. Ferme H), cu îngrădire;
 4. Vest: drum public pentru acces (str. Ferme H), cu îngrădire.

Accesul auto/pietonal în zonă se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate. În apropierea Imobilului Subiect se află un scuar și joncțiunea apoi la drumul principal al zonei (Dn1). Accesul se realizează pe un drum public de acces, asfaltat, de dimensiuni medii (câte o bandă de mers/sens), de o calitate generală medie. Traficul auto este unul ridicat la nivelul arterelor principale (DN1), existând probleme de acces pe sensul către mun. București din cauza traficului intens și lipsa unui sens giratoriu. Transportul în comun este satisfăcător dezvoltat în această zonă, fiind reprezentat de microbuze în regim maxi-taxi și autobuze interurbane STB, la nivelul drumurilor principale; există și acces cu linie CFR în imediata apropiere (legătura cu Gara de Nord – Aeroport).

Dotări Social-Urbane: zona este deservită satisfăcător cu puncte comerciale și spații social-urbane, acestea regăsindu-se în special de-a lungul arterelor principale. Zona dezvoltată este la Sud de Aeroportul Aurel Vlaicu, în apropierea ariei administrative a mun. București.

Utilități existente în zonă: electricitate, gaz; apă și canalizare în regie proprie.

 DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

TERENUL: are o suprafață totală de 979,00 m² (conform măsurătorilor cadastrale), sau de 979,00 m² (conform actelor), cu o dublă deschidere de 20,00 ml, la drumul de acces (str. Ferme H), sau 33,49 ml + 12,21 ml la str. Dr. Gării Balotești. Din punct de vedere topografic, acesta este Plan, având o formă trapezoidala. Nu este estimată a exista o arie de teren în exces/surplus.

LIMITĂRI SAU PROBLEME AFERENTE UTILIZĂRII: Nu sunt cunoscute altele în afară de cele menționate la Cap. I-II. Există poluare fonică (pistă aeroport în apropiere și stația CFR) și a aerului, de la traficul intens aferent DN1 și din cauza intersecției intens circulate și frecvent congestionată de la intersecție.

Imobilul Subiect este evaluat în ipoteza deținerii tuturor autorizațiilor și avizelor necesare utilizării sale.

Împrejmuire și amenajări teren: Terenul este amenajat prin turnarea unei platforme betonate (b.a. 450, elicopterizat, efectuată la nivelul anului 2006) de o calitate superioară și într-o stare foarte bună, în zona de acces auto, de lângă pompele de distribuție carburant, pe o suprafață de aprox. 175 m². În rest există pavare cu dale din beton, platformă betonată, sau alei de circulație. Acesta dispune de anexe: Da (C3 – magazie metalică). Terenul este împrejmuit doar în zona accesului către C2 și C3.

CLĂDIRE C1 – Magazin, cu birouri și copertină metalică benzinărie, cu regim de înălțime Parter, este compartimentată conform tabelului anexat mai jos. Suprafețele utile sunt împărțite conform releveului anexat. Această clădire este estimată ca fiind edificată inițial în anul 1994, conform informațiilor primite la momentul inspecției, având funcțiunea inițială de service auto și benzinărie. În anul 2006 au fost efectuate lucrări la nivelul structurii clădirii, cu turnarea printre altele de centuri din beton armat, zidării pentru închideri perimetrale din BCA și recompartimentări. A fost creată, în zona din spate, a unei supante pe o zonă redusă, unde au fost amplasate echipamentele tehnice ce deservesc acest spațiu. Conform autorizației de construire avute la dispoziție, au fost efectuate lucrări la amplasament la nivelul anului 2011 (vz anexă).

Copertina metalică, ca urmare a stării efective regăsite și informațiilor furnizate, deși inițial construită în anul 1994, a fost actualizat anul de dare în folosință (an PIF) la nivelul anului 2006. Marginile desprinse sunt de la momentul demontării reclamei luminoase ale fostului furnizor de carburant (Rompetrol). La sistarea contractului de furnizare a fost demontat și totemul și echipamentele montate la pompele de carburanți.

Structurile standard pentru astfel de construcții sunt astfel:

Structura este de tip cadru din b.a., cu stâlpi și grinzi din b.a. și metalici, închideri perimetrale din cărămidă de tip BCA, și compartimentări interioare de tip ușor (rigips). Fundația este de tip continuu, cu pardoseli din beton armat. Pentru accesul către supanta metalică construită în spate pentru zona tehnică, este realizată o scară interioară, metalică simplă.

Acoperiș: Terasă necirculabilă. Sunt observate mici zone cu infiltrații la nivelul finisajelor.

Finisaje: (cu inspecție realizată în interior, conform nivelului standard estimat, observat, sau cunoscut. Nivelul general al finisării este considerat Mediu+. EXTERIOR: Finisarea la exterior este realizată prin placare fațadei cu plăci alucobond. Tâmplăria exterioară: este de tip aluminiu cu geam termopan. Ușile de la intrare sunt similare, de un nivel calitativ mediu+. INTERIOR: nivelul finisajelor este estimat a fi unul mediu+. Pardoseala: de tip rece în zonele de tranzit, cu gresie de o calitate medie+, sau de tip cald în birouri, acoperită cu parchet lamelar din lemn de o calitate medie. În zona tehnică este finisare minimală. Pereții: sunt tencuiți, fiind aplicat strat de vopsea lavabilă, de o calitate medie, iar în băi și bucătărie având aplicată faianță de o calitate medie. Plafoanele: sunt de tip casetat, ce maschează spoturi luminoase de o calitate medie. Tâmplăria interioară: este din lemn / PVC, de o calitate medie.

Au fost declarate renovări ultima oară la nivelul anului 2018. Copertina metalică are structura metalică, cu placări metalice.

Instalațiile existente la amplasament (în limita celor observate, sau comunicate):

 1. Electricitate de 220 V a.+Trifazic, cu două branșamente (unul de 35 kW și unul de 5 kW) panou/contor – instalație electrică de tip îngropată în tencuială, cu aparate și corpuri de iluminat fixe, fără accesorii;
 2. Instalație de gaz metan, cu contor + Instalația de încălzire cu convecto-radiatoare (calorifere), alimentate de o centrală termică proprie (pe gaz) – Vaillant 28 kW cu recuperare de căldură 110%, conform informațiilor
 3. La nivelul supantei (spațiul tehnic) este amplasată și centrala termică ce deservește clădirea vecină (aici este atât rețeaua de alimentare cu gaz, cât și punctul de racord);
 4. Apă curentă, alimentată din puț propriu cu ajutorul unui hidrofor (din autorizări adâncime de 35 mH), și canalizarea de colectare, ce deversează către fosa vidanjabilă (fosă proprie de 15 m³);
 5. Există bazine de retenție apă lângă clădire, cu o capacitate de 40 m³ pentru alimentarea hidranților montați lângă zona de îmbinare dintre C1 și C2, la Nord, lângă peretele exterior;
 6. Există un mic bazin de decantare pe circuitul de preluare a apelor uzate (1,5 m³ conform informațiilor furnizate);
 7. În magazia tehnică din spatele clădirii C2 (peretele dinspre Est) sunt prezente 2 bazine de apă pentru alimentarea cu apă ce deservește amplasamentul și o stație de epurare, cu diverse filtre, ce deservesc și vila vecină, (aprox. 2 bazine de câte 1.000 L), pentru a avea un debit adecvat. Apa este extrasă în regie proprie (cămin cu hidrofor și puț săpat, la circa 35 mH, conform datelor din avizele anexate):
 8. În această magazie este amplasată și o a treia centrală termică, ce deservește această zonă C2;
 9. Instalațiile sanitare – Pentru băile sau grupurile sanitare, obiecte sanitare estimate a fi de o calitate medie+;
 10. Instalație de răcire – aparate clasice de aer condiționat;
 11. Există sistem de climatizare pe tubulatură, pentru aportul de aer rece și cald, sau extracție aer viciat, circuite alimentate cu două chillere ce sunt montate în zona tehnică de la C1;
 12. CCTV – sistem centralizat de monitorizare/alarmă.
 13. Pe amplasament sunt prezent 4 bazine îngropate pentru depozitarea carburanților furnizați către pompe (20 m³ /bazin). Acestea sunt pozate într-o cuvă din beton, cu hidroizolație specială, pentru produse petroliere, cu spațiul liber umplut cu pietriș. De la fiecare pleacă prin rețelele subterane, către pompele de distribuție, câte 2 țevi din PPR, pentru alimentarea celor două pompe. 2 bazine sunt utilizate pentru benzină și 2 pentru motorină. În zona din fața lor, lângă magazie C3, este căminul de vizitare către gura de descărcare, prin care sunt încărcați carburanții în bazine. Au fost efectuate lucrări ample în anul 2006 la bazine, motiv pentru care a fost actualizat anul PIF, de la 1994, la anul 2006 (conform informațiilor furnizate).

CLĂDIRE C2 – fost Magazin, cu spații pentru depozitare (parter) și birouri la etaj, cu regim de înălțime P+1Er , este compartimentată conform tabelului anexat mai sus. Suprafețele utile sunt împărțite conform releveului anexat. Această clădire este estimată ca fiind edificată în anul 2011 (conform declarației proprietarului/documentelor puse la dispoziție/istoricului prin satelit), conform autorizației anexate eliberate în anul 2011 și recepționată conform procesului verbal de recepție finală anexat, din anul 2011.

Structurile standard pentru astfel de construcții sunt astfel:

Structura este de tip zidărie portantă /cadru din b.a., cu stâlpi și grinzi din b.a., închideri perimetrale din cărămidă de tip BCA, izolați termic și compartimentări interioare din cărămidă BCA/de tip ușor din rigips. Fundația este de tip continuu, cu pardoseli din beton armat. Pentru accesul către nivelul superior, este realizată o scară interioară din beton armat, placată cu gresie și balustrade din inox, cu podest de odihnă.

Acoperiș: Șarpanta este din lemn ecarisat, conform standardelor în construcții, corespunzător pentru învelitoarea din tablă simplă. Sunt observate mai multe zone cu infiltrații în zona magazinului închis.

Finisaje: (cu inspecție realizată în interior, conform nivelului standard estimat, observat, sau cunoscut). Nivelul general al finisării este considerat Mediu. EXTERIOR: Finisarea la exterior este realizată prin placare cu plăci termosistem, tencuirea pereților și aplicat un strat de vopsea decorativă de exterior. Tâmplăria exterioară: este de tip PVC cu geam termopan. Ușa de la intrare este din PVC, de un nivel calitativ mediu. INTERIOR: nivelul finisajelor este estimat a fi unul sub mediu la parter și mediu la etaj (birouri). Pardoseala: de tip rece în zonele de tranzit, cu gresie de o calitate sub medie, sau de tip cald în dormitoare, acoperită cu parchet lamelar din lemn de o calitate medie la birouri. Pereții: sunt tencuiți, fiind aplicat strat de vopsea lavabilă, de o calitate medie, iar în băi și bucătărie având aplicată faianță de o calitate medie. Plafoanele: sunt tavan casetat, ce maschează spoturi luminoase de o calitate medie. Tâmplăria interioară: este din lemn / PVC, de o calitate medie.

CLĂDIRE C3 – Magazie metalică simplă, din tablă zincată, fără finisaje cu aport valoric. n, cu birouri și copertină metalică benzinărie, cu regim de înălțime Parter , este compartimentată în două încăperi. Suprafețele utile sunt estimate pe baza coeficientului mediu furnizat de către INSSE pentru astfel de clădiri (1,05). Această clădire este estimată ca fiind edificată în anul 1994, din informațiilor comunicate.

 


Licitaţia începe de la pretul de 1.752.607,50 lei (livrare scutită de TVA potrivit art. 292 alin. 2 lit. f din Codul fiscal corelat cu pct. 55 alin. 1 și următoarele), reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă rep.