APARTAMENT FN si APARTAMENT NR. 3, situate in str. Arhitect Alexandru Zagoritz nr. 20, Sector 2 – 3151/2023

Descriere Licitație
Preț 1.591.008 Lei
Tip 2 APARTAMENTE
Județ / Sector SECTOR 2
Localitate BUCURESTI
Adresă Bucuresti, str. Arhitect Alexandru Zagoritz nr. 20
Dosar nr. 3151/2023
Dată licitație 27 iunie 2024

 

 

 

 

 

 

 

În data de 27 IUNIE 2024, ora 13:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii, la adresa din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, sector 1,vânzarea la licitaţie publică a următoarelor imobile:

  1. APARTAMENT FN, situat in Bucuresti, str. Arhitect Alexandru Zagoritz nr. 20, et. 1, Sector 2, identificat cu număr cadastral 228939-C1-U1, întabulat în Cartea Funciară nr. 228939-C1-U1 a Sectorului 2 București, compus din 2 camere, hol, casa scarii, bucatarie, baie, cu o suprafață utilă de 58,79 m.p. și o suprafață totală de 62,43 m.p., inclusiv 1 balcon/logie, în suprafață de 2,56 m.p. și balcon în suprafață de 1,08 m.p., împreună cu cota parte nedeterminată din părțile și dependințele comune ale clădirii condominiu, precum și cota indiviza de 50% din terenul în suprafață de 276 m.p., conform actelor de proprietate (o suprafață de 277,81 m.p. conform măsurătorilor), identificat cu număr cadastral 228939, întabulat în Cartea Funciară nr. 228939 a Sectorului 2 București,
  2. APARTAMENT NR. 3, in regim de S+P+E1+M, situat in Bucuresti, str. Arhitect Alexandru Zagoritz nr. 20, Sector 2, identificat cu număr cadastral 228939-C1-U3, întabulat în Cartea Funciară nr. 228939-C1-U3 a Sectorului 2 București, in suprafata utila de 195,67 mp și o suprafață totală de 244,49 m.p., inclusiv 4 balcoane, însumând suprafața de 37,09 m.p. și scări acces însumând suprafața de 11,73 m.p., compus din 7 camere și dependințe: – parter: 2 camere, hol, acces subsol, cu o suprafață de 3 mp. și terasă, cu o suprafață de 9,62 mp; – etajul 1: 2 camere, hol si bucătărie; – mansardă: 2 camere, bucătărie, baie, casa scării cu o suprafață de 8,73 mp, terasă cu o suprafață de 21,82 mp și balcon cu o suprafață de 5,65 mp., împreună cu cota indiviza de 6404/10000 din părțile și dependințele comune ale clădirii condominiu și cota parte indiviză de 50%, din terenul în suprafață de 276 m.p., conform actelor de proprietate (o suprafață de 277,81 m.p. conform măsurătorilor), identificat cu număr cadastral 228939, întabulat în Cartea Funciară nr. 228939 a Sectorului 2 București.

 

 LOCALIZARE:

Localizare: Proprietatea este amplasată semicentral, în partea de Est a municipiului București, în microzona Iancului – Vatra Luminoasa. Apartamentul este situat într-o vilă extinsă și reconfigurată în anul 2005. Puncte de reper (linii pietonale): în partea de Vest, la circa 250 ml – Soseaua Mihai Bravu; în partea de Sud, la circa 300 ml – Bulevardul Basarabia; în partea de Est, la circa 100 ml – Parcul Național; în partea de Nord, la circa
250 ml – Str. Maior Ion Coravu.

Zona: Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una rezidențială, predominant rezidențială, cu case de o calitate medie+, precum și cu spații de birouri, sau de prestări servicii, de-a lungul căilor principale de acces (Șoseaua Mihai Bravu). Zona este una în general dezvoltată, în stagnare, de un nivel calitativ general mediu+, raportat la alte zone similare.

Vecinătăți, conform realității din teren, zona prezintă ca vecinătăți directe:
a) Nord: Proprietate privată similară, cu îngrădire;
b) Est: Proprietate privată similară, cu îngrădire;
c) Sud: Proprietate privată similară, cu îngrădire;
d) Vest: Strada Arhitect Alexandru Zagoritz, drum public;

Accesul auto/pietonal se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate. Traficul auto este unul ridicat la nivelul arterelor principale (bd. Basarabia și Șoseaua Mihai Bravu). Transportul în comun public este bine dezvoltat în imediata apropiere, cu tramvaie, cea mai apropiată stație de metrou – „Piața Muncii”, se află la o distanță de aproximativ 450 ml spre Sud-Vest.

Dotări Social-Urbane: zona este deservită bine cu puncte comerciale și spații social-urbane, acestea regăsindu-se în special de-a lungul arterelor principale. Zona dispune de: parc de mari dimensiuni cu facilități diverse; universități/școli în apropiere; magazine în număr suficient.

Utilități existente la proprietate: electricitate, gaz, apă și canalizare. Nu sunt comunicate date, avize, sau alte informații privind utilitățile zonei, sau traversările existente în zonă. Au fost observate utilități funcționale la imobil. Nu au fost efectuate probe individuale.

Date pentru încadrarea fiscală, aprox.:
Rangul localității – 0, Zona în cadrul localității – B
Bloc cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente – NU
An edificare clădire (PIF) – 2005; Vechime clădire – 18,03

Arie construit desfășurată (Adc) considerată – 195,67 + 134,29 m² (arie utilă 232,57 m² )
Renovări majore conform accepțiunii date în normele Codului Fiscal – NU . Starea tehnică a clădirii – Foarte buna (FB) ; Mediul de folosință în care se află clădirea – Normal. Nivel finisaje – Mediu+. Structura – cadre / caramida.

 DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

Vila: Imobilul Subiect este amplasat la etajul 1/P+1+M, sau Sp+P+E1+M/Sp+P+1E+M, al unei vile extinsă și reconfigurată în anul 2005 (conform documentelor puse la dispoziție). Aspectul vilei este de o calitate generală medie+, uzual.

Structura și compartimentarea acestuia este de tip vila, cadre / caramida, fara lift, tipică acestor clădiri, existând dispuse câte 1-2 apartamente pe nivel. Subsolul este rezervat accesului la zonele tehnice (cameră centrală termică).

Structură standard pentru astfel de clădiri: Structura este standard, pe zidărie portantă, sau cadre din beton armat, cu închideri și compartimentări din cărămidă, cu planșee din beton și fațade ornate. Infrastructura este de tip simplu cu fundație de tip radier general și subsol parțial (cameră tehnică). La data inspecției nu au fost observate probleme, degradări sau alte disfuncționalități semnificative.

Au fost identificate, sau comunicate renovări majore aduse clădirii, conform accepțiunii Codului Fiscal, fiind actualizat astfel anul recepției clădirii, conform ultimei recepții: ”Renovări majore – În cazul clădirilor supuse unor lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor.

Renovarea majoră reprezintă acțiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenție la structura de rezistență a clădirii, pentru asigurarea cerinței fundamentale de rezistență mecanică și stabilitate, prin acțiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum și, după caz, alte lucrări de intervenție pentru menținerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerințe fundamentale aplicabile construcțiilor, conform legii, vizând, în principal, creșterea performanței energetice și a calității arhitecturale / ambientale și funcționale a clădirii.

Anul terminării se actualizează în condițiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii crește cu cel puțin 50% față de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor de renovare majoră.” Învelitori: Învelitoarea este de tip acoperiș cu șarpantă din lemn, acoperit cu învelitoare din tablă tip Lindab/țiglă metalică.

APARTAMENTUL:

Apartamentul este de tip Decomandat, iar conform standardelor în construcții, se încadrează în gradul de confort 1. Camerele au vedere spre Nord. Finisaje: (fără inspecție interioară, conform nivelului standard estimat, observat, sau cunoscut) Din cele observate, finisajele sunt estimate la un nivel general Mediu, conform prevederilor legale pentru astfel de cazuri (lipsa asigurării accesului în interior). Pereții: tencuiți și zugrăviți cu vopsea de tip lavabil, de o calitate medie, atât la materiale cât și manoperă. În baie și bucătărie pereții sunt placați cu faianță, de o calitate medie.

Pardoselile: în baie, bucătărie și hol dușumea rece, îmbrăcată cu gresie de o calitate medie, iar în camere dușumea caldă, cu parchet lamelar, de o calitate medie. Tâmplăria exterioară este din PVC, cu geam termopan, iar la intrare, ușă lemn, de un nivel calitativ mediu. Tâmplăria interioară este din lemn celular, de o calitate medie. Plafoanele sunt tencuite și zugrăvite cu vopsea de tip lavabil, în special la nivelul bucătăriei. Balcon – deschis.

Instalații funcționale: Instalație electrică de iluminat, prize monofazate și trasee de curenți slabi; apă și canalizare din sistemul public. Instalațiile de încălzire sunt de tip calorifere din tablă, alimentate de la o centrală termică de apartament, precum și instalație de aer condiționat. Apartamentul se consideră a dispune de o baie completă, cu obiecte sanitare de o calitate medie cu cadă și un grup sanitar (toaletă serviciu), Nu sunt comunicate date, avize, sau alte informații privind utilitățile zonei, sau traversările existente în zonă.

 Licitaţia începe de la următoarele preţuri, ce reprezinta preţurile la care au fost evaluate imobilele anterior precizate, conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare întocmit in prezentul dosar de executare:

  1. suma de 751.402,89 lei, inclusiv TVA 19% (suma de 631.431 lei, conform raportului de evaluare, la care s-a adăugat TVA19%, în cuantum de 119.971,89 lei), pentru imobilul APARTAMENT FN, situat in Bucuresti, str. Arhitect Alexandru Zagoritz nr. 20, et. 1, Sector 2, identificat cu număr cadastral 228939-C1-U1, întabulat în Cartea Funciară nr. 228939-C1-U1 a Sectorului 2 București,
  2. suma de 1.591.008 lei (tranzacție scutită de TVA, în acord cu disp. art. 292 alin. 2 lit. f Cod fiscal), pentru imobilul APARTAMENT NR. 3, in regim de S+P+E1+M, situat in Bucuresti, str. Arhitect Alexandru Zagoritz nr. 20, Sector 2, identificat cu număr cadastral 228939-C1-U3, întabulat în Cartea Funciară nr. 228939-C1-U3 a Sectorului 2 București.