APARTAMENT GIURGIU

Descriere Licitație
Preț 77.889 Lei
Tip APARTAMENT GIURGIU
Județ / Sector GIURGIU
Localitate GIURGIU
Adresă str. Tineretului, bl. B1, sc. A, et. 1, ap. 10
Dosar nr. 444/2022
Dată licitație 20 septembrie 2022

.

.

.

.

In data de 20 SEPTEMBRIE 2022, ORA 12:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

Imobilul situat în Municipiul Giurgiu, str. Tineretului, bl. B1, sc. A, et. 1, ap. 10, judetul Giurgiu, identificat cu numar cadastral 1891/A/10, intabulat in Cartea Funciara nr. 30504-C1-U10 Giurgiu, cu o suprafata totala de 31,60 mp (inclusiv logie), compus din o camera si dependinte + cota parte indiviza din partile aflate in proprietate comuna si teren in folosinta in suprafata indiviza de 11,19 mp.ASPECTE GENERALE:

Imobilul situat in Mun. Giurgiu, str. Tineretului, bl. B1, sc. A, et. 1, ap. 10, jud. Giurgiu, cod postal 080271, compus din 1 camera și dependințe, in suprafata totala de 31,60 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 30504-C1-U10 UAT Giurgiu, având număr cadastral 1891/A/10.LOCALIZARE:

Apartamentul este localizat in Mun. Giurgiu, str Tineretului, in plan secundar, respectiv la circa 80 ml de intersectia cu Bd. Bucuresti, se vireaza stanga pe prima cale de acces dupa care se mai inainteaza circa 120 ml, blocul fiind pe partea dreapta.
Caracterul edilitar al zonei: zona este preponderent rezidentiala – blocuri de locuințe cu regim de înălțime P+4E sau P+8-10E (putine), dar și cladiri comerciale sau spatii comerciale la parterul blocurilor din prim plan fata de B-dul Bucuresti sau str. Tineretului.
Din punct de vedere edilitar: zona este dezvoltata, caile de acces sunt modernizate.
Trasee de suprafata: linii de autobuz.
Unitati de invatamant: scoala, gradinita si liceu.
Unitati medicale: amplasate la distanta medie.
Sedii de banci: amplasate la distanta mica.DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

Apartament cu numărul 10, format din 1 (una) camera şi dependinţe, cu suprafață utilă totala de 31,60 mp, situat intr-un bloc de locuinte fara spatii comerciale la parter, nereabilitat, cu regim de înaltime P+4E, localizat in Mun. Giurgiu, str. Tineretului, bl. B1, sc. A, et. 1.
Din punct de vedere al compartimentării avem următoarea situație:

Apartamentul este confort I, decomandat. Întrucât părțile nu s-au prezentat la inspecție accesul la interiorul imobilului nu a fost posibil motiv pentru care, în evaluare, presupunem faptul că apartamentul este locuibil, este branșat la utilitățile prezente în bloc, dispune de finisaje medii și nu a suferit modificări din punct de vedere al compartimentării interne. Tâmplăria exterioară este din profile PVC cu geam termoizolant.Licitaţia începe de la pretul de 77.889,75 lei, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă.