APARTAMENT 3 CAMERE, OTOPENI

Descriere Licitație
Preț 425.580 Lei
Tip Apartament 3 camere
Județ / Sector Ilfov
Localitate Otopeni
Adresă Calea Bucureștilor nr. 64C, bl. P45, sc. 2, et. 2
Dosar nr. 1529/2022
Dată licitație 9 iunie 2023

.

.

.

.

In data de 09 IUNIE 2023, ora 14:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

Imobilul APARTAMENT NR. 16, situat în Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 64C, bl. P45, sc. 2, et. 2, jud. Ilfov, având număr cadastral/topografic 180/2,2,16, înscris în Cartea Funciară numărul 1306 a localității Otopeni, jud. Ilfov, compus din trei camere de locuit și dependințe, în suprafață utilă de 78,08 m.p., împreună cu cota indiviză de 5,82% din părțile și dependințele comune ale imobilului și terenul aferent, în suprafață de 35,15 m.p., atribuit în folosință pe toată durata existenței construcției.LOCALIZARE:

In cadrul raportului de evaluare s-a analizat zona mediana a orasului Otopeni, la Est de drumul national DN1, delimitata de urmatoarele artere:
– Drumul National DN1
– Strada Maramures
– Strada Polona
– Strada Garii Otopeni
Zona in care se afla imobilul este una mixta, formata din constructii de locuinte colective vechi si noi, constructii unifamiliale cu regim de inaltime P+1E, cu acces din Calea Bucurestilor, pe strada Polona; Zona ofera posibilitate de bransare la utilitati si acces la mijloace de transport in comun RATB, Linia Albastra (transport public local).
In vecinatate s-au identificat atat complexe rezidentiale noi: Complex Rezidential Maramures, Otopeni Residence, spatii comerciale: Mega Image, Lidl, Auchan.DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

Prezentul raport  se refera la valoarea de piata a imobilului apartinand debitorului Coleasa Cristian-Emil, situat in Otopeni, Calea Bucurestilor, nr. 64C (fosta str. Polona, nr. 6), bl. P45, sc. 2, et. 2, ap. 16, jud. Ilfov, compus din trei camere de locuit si dependinte, in suprafata utila de 75,76 mp (conform masuratori), suprafata totala de 83,48 mp, impreuna cu cota indiviza de 5,82% din partile si dependintele comune ale imobilului si terenul aferent, in suprafata de 35,15 mp, atribuit in folosinta pe toata durata existentei constructiei.
Deoarece nu au fost puse la dispozitie documente din care sa reiasa solutia constructiva a imobilului, presupunem faptul ca structura de rezistenta este din cadre de beton armat cu inchideri exterioare din zidarie de caramida/BCA si placa de beton armat intre etaje. Acoperisul este tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla.
Blocul nu este termoizolat, prezinta bransamente la toate utilitatile edilitare: electricitate, apa, gaz si canalizare.
Conform releveului corpului de proprietate apartamentul este decomandat, compus din 3 camere si dependinte in suprafata utila masurata de 75.76 mp si 2 balcoane, suprafata totala fiind de 83,48 mp .
Intrucat nu s-a permis accesul in interiorul proprietatii nu se cunoaste situatia bransamentelor la utilitati.Licitaţia începe de la pretul de 425.580 lei, reprezentând valoarea stabilita conform art. 837 Cod procedură civilă.