Apartament 4 camere – Central Park, Sector 2

Descriere Licitație
Preț 1.228.766 Lei
Tip Apartament 4 camere + 2 locuri de parcare
Județ / Sector Sector 2
Localitate București
Adresă str. Dinu Vintilă nr. 6B, tronson 1 (scara J), blocul nr. 3, et. 8, Condominiul – Ansamblul Rezidenţial Central Park
Dosar nr. 1667/2020 conexat cu 1668/2020
Dată licitație 4 noiembrie 2021

 

 

 

 

 

În data de 04 NOIEMBRIE 2021, ora 14.00, va avea loc la sediul S.C.P.E.J Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, sector 1, vânzarea la licitație publică a:

  1. APARTAMENT NR. 17 (J 8-2), situat în Bucureşti, str. Dinu Vintilă nr. 6B, tronson 1 (scara J), blocul nr. 3, et. 8, Condominiul – Ansamblul Rezidenţial Central Park, sector 2, identificat cu număr cadastral 228436-C1-U2184, întabulat în Cartea Funciară nr. 228436-C1-U2184 a Sectorului 2 Bucureşti, compus din 4 (patru) camere de locuit şi dependinţe (bucătărie, trei grupuri sanitare, hol), confort 1, decomandat, cu o suprafaţă utilă de 151,28 mp şi cu o suprafaţă construită totală de 229,55 mp (incluzând şi trei balcoane), împreună cu cota indiviză de 73,48 mp din teren (din care cota indiviză de 5,71 mp reprezintă cota indiviză din terenul neconstruit) şi cota indiviză de 70,11 mp din părţile şi dependinţele comune ale blocului (condominium) care prin natura şi destinaţia lor sunt în coproprietate continuă şi forţată a tuturor coproprietarilor,
  2. LOC DE PARCARE NR. 341 (U341), situat în Bucureşti, str. Dinu Vintilă nr. 6B, sector 2, subsolul nr. 1 (C8) al Condominiului, identificat cu număr cadastral 228436-C1-U943, întabulat în Cartea Funciară nr. 228436-C1-U943 a Sectorului 2 Bucureşti, în suprafaţă construită de 19 mp şi o suprafaţă utilă de 17,87 mp, împreună cu cota indiviză de 6,08 mp din teren (din care cota indiviză de 4,72 mp reprezintă cota indiviză din terenul neconstruit) şi cota indiviză de 3,19 mp din spaţiile comune subterane,
  3. LOC DE PARCARE NR. 359 (U359), situat în Bucureşti, str. Dinu Vintilă nr. 6B, sector 2, subsolul nr. 1 (C8) al Condominiului, identificat cu număr cadastral 228436-C1-U973, întabulat în Cartea Funciară nr. 228436-C1-U973 a Sectorului 2 Bucureşti, în suprafaţă construită de 20,10 mp şi o suprafaţă utilă de 18,83 mp, împreună cu cota indiviză de 6,43 mp din teren (din care cota indiviză de 4,99 mp reprezintă cota indiviză din terenul neconstruit) şi cota indiviză de 3,37 mp din spaţiile comune subterane.


LOCALIZAREA:

Proprietatea este amplasată central, în partea de Centru-Nord-Est a municipiului București, în microzona Stefan cel Mare -Dinamo, în ansamblul rezidențial Central Park. Apartamentul este situat într-un bloc edificat în anul2007. Puncte de reper(linii pietonale): în partea de Nord, la circa 300 ml –Circul de Stat Globus; în partea de Vest, la circa 500 ml –Stadionul Ștefan cel Mare (Dinamo);în partea de Est, la circa 600 ml –Spitalul Colentina.

Zona: Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una predominant rezidențială, cu blocuri de o calitate medie/peste medie, precum și cu spații de birouri, sau de prestări servicii, de-a lungul căilor principale de acces (Șos. Ștefan cel Mare).

Accesul auto/pietonal se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate. Traficul auto este unul ridicat la nivelul arterelor principale (șos. Ștefan cel Mare și str. Barbu Văcărescu). Transportul în comun este bine dezvoltat în această zonă cu autobuze și tramvaie; cea mai apropiată stație de metrou -„Ștefan cel Mare”, se află la o distanță de aproximativ 350 m spre Sud-Vest.

Dotări Social-Urbane: zona este deservită bine cu puncte comerciale și spații social-urbane, acestea regăsindu-se în special de-a lungul arterei șos. Ștefan cel Mare. Zona dispune de: parc de mari dimensiuni cu facilități diverse; magazine în număr suficient;

Utilități existente la proprietate: electricitate, gaz, apă și canalizare.

Starea tehnică a clădirii -Foarte buna (FB); Mediul de folosință în care se află clădirea –Mediu Normal. Nivel finisaje –Superior. Structura –cadre/ cadre din beton armat.

 DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

BLOCUL: 

Imobilul Subiect este amplasat la etajul8/11al unui bloc edificat în anul2007(conform documentelor puse la dispoziție/datelor regăsite în ofertele de vânzare din bloc). Aspectul blocului este de o calitate generală superioara, cu izolare termica. Structura și compartimentarea acestuia este de tip bloc, cadre, cu lift(2), tipică acestor clădiri, existând dispuse câte 4 apartamente pe nivel. Subsolul (2) este rezervat accesului la zonele de racordare a rețelelor de apă/canalizare și termoficare ale blocului, precum și al parcărilor auto.

Structură standard: Structura este de tip cadru din b.a., cu stâlpi și grinzi din b.a., închideri perimetrale din cărămidă și compartimentări interioare din cărămidă/rigips, caracteristică construcțiilor de acest gen.

La data inspecției nu au fost observate probleme, degradări sau alte disfuncționalități semnificative.

Inspecția a fost realizată doar la nivelul scării de acces și ușa apartamentului. Nu au fost identificate, sau comunicate renovări majore aduse clădirii, conform accepțiunii Codului Fiscal.

Învelitori: Învelitoarea este de tip terasă necirculabilă și izolată.APARTAMENTUL:

Apartamentul este de tip Decomandat, iar conform standardelor în construcții, se încadrează în gradul de confort 1. Camerele au vedere spre Nord, Est și Vest.

Finisaje: (fără inspecție interioară, conform nivelului standard estimat, observat, sau cunoscut). Din cele observate, finisajele sunt estimate la un nivel general Superior, conform finisării observate. Pereții: tencuiți și zugrăviți cu vopsea de tip lavabil, de o calitate superioară, atât la materiale cât și manoperă. În baie și bucătărie pereții sunt placați cu faianță, de o calitate superioară. Pardoselile: în baie, bucătărie și hol dușumea rece, îmbrăcată cu gresie de o calitate superioară, iar în camere dușumea caldă, cu parchet lamelar, de o calitate superioară. Tâmplăria exterioară este din PVC, cu geam termopan, iar la intrare, ușă metalică, de un nivel calitativ superior. Tâmplăria interioară este din lemn celular, de o calitate superioară. Plafoanele sunt tencuite și zugrăvite cu vopsea de tip lavabil. Balcon –de tip terasă, deschise, cu finisare.

Instalații funcționale: Instalație electrică de iluminat, prize monofazate și trasee de curenți slabi. Instalațiile de încălzire sunt de tip calorifere din tablă, alimentate de la rețeaua de termoficare a blocului//de o centrală termică de apartament, precum și o instalații de aer condiționat.Licitația începe de la următoarele preţuri, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitație conform art. 837 Cod procedură civilă:

  1.  1.228.765,50 lei, pentru imobilul APARTAMENT NR. 17 (J 8-2), situat în Bucureşti, str. Dinu Vintilă nr. 6B, tronson 1 (scara J), blocul nr. 3, et. 8, Condominiul – Ansamblul Rezidenţial Central Park, sector 2, identificat cu număr cadastral 228436-C1-U2184, întabulat în Cartea Funciară nr. 228436-C1-U2184 a Sectorului 2 Bucureşti, compus din 4 (patru) camere de locuit şi dependinţe (bucătărie, trei grupuri sanitare, hol), confort 1, decomandat, cu o suprafaţă utilă de 151,28 mp şi cu o suprafaţă construită totală de 229,55 mp (incluzând şi trei balcoane), împreună cu cota indiviză de 73,48 mp din teren (din care cota indiviză de 5,71 mp reprezintă cota indiviză din terenul neconstruit) şi cota indiviză de 70,11 mp din părţile şi dependinţele comune ale blocului (condominium) care prin natura şi destinaţia lor sunt în coproprietate continuă şi forţată a tuturor coproprietarilor,
  2.  51.815,25 lei, pentru imobilul LOC DE PARCARE NR. 341 (U341), situat în Bucureşti, str. Dinu Vintilă nr. 6B, sector 2, subsolul nr. 1 (C8) al Condominiului, identificat cu număr cadastral 228436-C1-U943, întabulat în Cartea Funciară nr. 228436-C1-U943 a Sectorului 2 Bucureşti, în suprafaţă construită de 19 mp şi o suprafaţă utilă de 17,87 mp, împreună cu cota indiviză de 6,08 mp din teren (din care cota indiviză de 4,72 mp reprezintă cota indiviză din terenul neconstruit) şi cota indiviză de 3,19 mp din spaţiile comune subterane,
  3.  51.815,25 lei, pentru imobilul LOC DE PARCARE NR. 359 (U359), situat în Bucureşti, str. Dinu Vintilă nr. 6B, sector 2, subsolul nr. 1 (C8) al Condominiului, identificat cu număr cadastral 228436-C1-U973, întabulat în Cartea Funciară nr. 228436-C1-U973 a Sectorului 2 Bucureşti, în suprafaţă construită de 20,10 mp şi o suprafaţă utilă de 18,83 mp, împreună cu cota indiviză de 6,43 mp din teren (din care cota indiviză de 4,99 mp reprezintă cota indiviză din terenul neconstruit) şi cota indiviză de 3,37 mp din spaţiile comune subterane.