Apartament 4 camere BUCURESTI SECTOR 4

Descriere Licitație
Preț 355.759 Lei
Tip Apartament 4 camere BUCURESTI sector 4
Județ / Sector BUCURESTI
Localitate SECTOR 4
Adresă str. Panselelor nr. 2, bl. 146, sc. 1, Sector 4
Dosar nr. 796/2022
Dată licitație 2 noiembrie 2022

.

.

.

.

In data de 02 NOIEMBRIE 2022, ora 13:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

Imobilul APARTAMENT NR. 1, situat în București, str. Panselelor nr. 2, bl. 146, sc. 1, Sector 4, având număr cadastral/topografic 216635-C1-U6, înscris în Cartea Funciară numărul 216635-C1-U6 a localității Sector 4, București, compus din patru camere și dependințe (bucătărie, baie, wc serviciu, vestibule, hol, debara, oficiu, debara, balcon = 14,21 m.p.), în suprafață utilă de 83,79 m.p. și în suprafață totală de 98 m.p., împreună cu cota indiviză din părțile și dependințele comune ale imobilului, care prin destinația lor sunt în folosința comună a tuturor coproprietarilor, precum și cota indiviză de 14,97 m.p., din terenul aferent imobilului bloc, aflat în folosință.LOCALIZARE:

Apartamentul este localizat in Bucuresti, sector 4, cartier Berceni, aproape de intersectia dintre Sos. Oltenitei si Sos. Vitan Barzesti.
Caracterul edilitar al zonei: zona este preponderent rezidentiala – blocuri de locuinte cu regim de inaltime P+4E-8E, edificate in anii ’70-’80, blocuri de locuinte edificate dupa anul 2000, magazine de cartier amplasate la distanta mica.
Din punct de vedere edilitar: zona este dezvoltata, caile de acces sunt modernizate. Trasee de suprafata: linii de autobuz/tramvai, metrou – statie la distanta mica.
Unitati de invatamant: scoala, gradinita si liceu in vecinatate. Unitati medicale: amplasate la distanta medie.
Sedii de banci: amplasate la distanta mica.DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

Apartament cu 4 camere şi dependinţe, situat intr-un bloc de locuinte regim de inaltime S+P+8E, edificat in anul 1984 (estimare evaluator pe baza informatiilor de piata referitoare la dezvoltarea zonei in anii 1970-1980), localizat in Bucuresti, str. Panselelor nr.2, bl.146, sc.1, Ap. 1, Parter, Sector 4, zona Oltenitei-Vitan Barzesti, Cartier Berceni. Apartamentul are o suprafaţă utilă de 83.79 mp si suprafata construita de 98 mp conform măsurătorilor cadastrale, împreună cu cota parte indiviză corespunzătoare acestui apartament din părţile şi dependinţele comune ale imobilului-bloc, care prin natura şi destinaţia lor sunt în proprietatea comună, forţată şi perpetuă a tuturor coproprietarilor, precum şi cu dreptul de folosinţă asupra terenului aferent apartamentului în suprafaţă indiviză de 14.97 mp, atribuit pe toată durata existenţei construcţiei şi care urmează prevederile art. 36 din Legea 18/1991, republicată.
Deoarece nu au fost puse la dispozitie documente din care sa reiasa solutia constructiva a imobilului, presupunem faptul ca structura de rezistenta este din cadre si diafragme de beton armat cu inchideri exterioare din zidarie de caramida si placa de beton armat intre etaje. Acoperisul este tip terasa necirculabila hidroizolata.
Aspect exterior: ingrijit. Aspect interior: ingrijit .Numar de restantieri la plata intretinerii: redus. Bloc cu lift si cu interfon.

Apartamentul este confort I, decomandat. Aspect ingrijit, utilitati complete. Pentru proprietatea analizata s-au considerat finisaje medii: Finisaje si dotari medii. Instalatii complete si functionale. Sistem de incalzire – termoficare de cartier, calorifere din otel. Tamplarie exterioara: profile PVC cu geam termoizolant, culoare alba; usa metalica la intrare. Tamplarie interioara: din lemn, usi celulare. Pardoseli: parchet in camere, gresie in rest. Zugraveli in vopsele lavabile. Placari cu faianta la baie si bucatarie.
Accesul se realizeaza direct din str. Panselelor. Posibilitate de parcare in fata blocului si pe aleile laterale.Licitaţia începe de la pretul de 355.759,50 lei (scutit de TVA în acord cu disp. art. 292 alin. 2 lit. f Cod fiscal), reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă rep.