Apartament 4 camere + 1 loc parcare la subsol – Bucuresti, sector 1 – ds. 3402-2023

Descriere Licitație
Preț 1.613.715 Lei
Tip Apartament cu 4 camere
Județ / Sector SECTOR 1
Localitate BUCURESTI
Adresă str. Clucerului nr. 51-53, sc. A, parter,
Dosar nr. 3402/2023
Dată licitație 23 mai 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

In data de 23 MAI 2024, ORA 13:00 va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a :

APARTAMENT NR. 1, situat în București, str. Clucerului nr. 51-53, sc. A, parter, sector 1, identificat cu număr cadastral 206710-C1-U1, întabulat în Cartea Funciară nr. 206710-C1-U1 a loc. Sector 1 București, compus din patru camere de locuit și dependințe (living 44,91 m.p., bucătărie 15,30 m.p., hol 21,27 m.p., baie 6,54 m.p., cameră 13,80 m.p., cameră 19,57 m.p., cameră 19,77 m.p., baie 9,47 m.p.), cu o suprafață utilă de 150,63 m.p. și o suprafață construită de 191,30 m.p., împreună cu o cotă indiviză de 3,050% (conform actelor de proprietate) din dreptul de proprietate indiviză, forțată și perpetuă asupra părților și dependințelor comune ale imobilului bloc, care sunt în folosința comună a tuturor coproprietarilor, precum și cota indiviză de 41,50 m.p., respectiv cota indiviză de 41,56 m.p. (conform actelor de proprietate), din dreptul de proprietate asupra terenului în suprafață totală de 1.360,98 m.p. (1.362,902 m.p. conform înregistrărilor din cartea funciară), pe care este construit blocul, identificat cu număr cadastra 206710, întabulat în Cartea Funciară nr. 206710 a loc. Sector 1 București, LOCUL DE PARCARE NR. 16, situat în București, str. Clucerului nr. 51-53, subsol, sector 1, identificat cu număr cadastral 206710-C1-U1, întabulat în Cartea Funciară nr. 206710-C1-U1 a loc. Sector 1 București, în suprafață de 12,99 m.p., precum și DREPTUL DE FOLOSINȚĂ pe durata existenței clădirii, asupra suprafeței de 40 m.p. din terasa circulabilă de la nivelul parterului, respectiv pe porțiunea deschiderii apartamentului nr. 1 (conform actelor de proprietate), prezentat succinct conform anexei II, care face parte integrantă din prezenta publicație de vânzare.LOCALIZARE:

Localizare: Proprietatea este amplasată ultracentral, în partea de Nord a municipiului București, în microzona 1 Mai – Domenii. Apartamentul este situat într-un bloc edificat în anul 2006. Puncte de reper (linii
pietonale): în partea de Nord – Est, la circa 400 ml – Arcul de triumf și parcul Regele Mihai; în partea de Sud, la circa 900 ml – Parcul Kiseleff; în partea de Nord, la circa 500 ml – Biserica Cașin.

Zona: Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una rezidențială, cu case și blocuri de o calitate peste medie, precum și cu spații de birouri, de-a lungul căilor principale de acces (strada Clucerului). Zona este una în general dezvoltată, în creștere, de un nivel calitativ general ridicat, raportat la alte zone.

Vecinătăți, conform realității din teren, zona prezintă ca vecinătăți directe:
a) Nord: imobil;
b) Est: imobil;
c) Sud: acces bloc, strada Clucerului;
d) Vest: imobil;

Accesul auto/pietonal se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate. Traficul auto este unul ridicat la nivelul arterelor principale (bd. Mareșal Averescu și strada Clucerului). Transportul în comun public este bine
dezvoltat în apropiere, cu autobuze, tramvaie STB; cea mai apropiată stație de metrou – „Aviatorilor”, se află la o distanță de aproximativ 1000 m spre Nord-Vest.

Dotări Social-Urbane: zona este deservită foarte bine cu puncte comerciale și spații social-urbane, acestea regăsindu-se în special de-a lungul arterelor principale. Zona dispune de: parc de mari dimensiuni cu facilități diverse; universități/școli în apropiere; magazine în număr suficient; piață de legume, fructe și produse alimentare diverse în zonă.

Utilități existente la proprietate: electricitate, gaz, apă și canalizare. Nu sunt comunicate date, avize, sau alte informații privind utilitățile zonei, sau traversările existente în zonă. Au fost observate utilități funcționale la
imobil. Nu au fost efectuate probe individuale.

Date pentru încadrarea fiscală, aprox.: Rangul localității – 0, Zona în cadrul localității – A
Bloc cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente – DA
An edificare clădire (PIF) – 2006; Vechime clădire – 17,93
Arie construit desfășurată (Adc) considerată – 191,30 + 18,19 m² (arie utilă 150,63 m² )
Renovări majore conform accepțiunii date în normele Codului Fiscal – NU
Starea tehnică a clădirii – Foarte buna (FB) ; Mediul de folosință în care se află clădirea – Mediu Normal. Nivel finisaje – Mediu+. Structura – cadre.

DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

BLOCUL:

Imobilul este amplasat la etajul Parter/S+P+5E+6r al unui bloc edificat în anul 2006 (conform documentelor puse la dispoziție. Aspectul blocului este de o calitate generală medie+, cu izolare .
Structura și compartimentarea acestuia este de tip bloc, cadre, cu un lift , tipică acestor clădiri, existând dispuse câte 2-4 apartamente pe nivel. Subsolul este rezervat locurilor de parcare și accesului la zonele de
racordare a rețelelor de apă ale blocului.

La data inspecției nu au fost observate probleme, degradări sau alte disfuncționalități semnificative. Singurele mici reparații necesare au fost observate de la foste infiltrații la peretele dinspre terasa din spate, pe partea de jos și pe hol, de la o inundație veche generată de vecinul de deasupra. Costurile considerate sunt de natură a acoperi reparațiile finisajelor și hidroizolații la terasă spate pentru a preveni viitoare episoade similare.

Structură standard: Structura este de tip cadru din b.a., cu stâlpi și grinzi din b.a., închideri perimetrale din cărămidă și compartimentări interioare din cărămidă/rigips, caracteristică construcțiilor de acest gen.

APARTAMENTUL:
Apartamentul este de tip Decomandat, iar conform standardelor în construcții, se încadrează în gradul de confort 1. Camerele au vedere spre Est și Vest.

Apartamentul a beneficiat de o renovare generală aproximativ în anul 2019, din cele comunicate la momentulinspecției și stării efective observate (aspect general de finisaje finale relativ recent refăcute de către chiriaș). Finisaje: (cu inspecție interioară, conform nivelului standard estimat, observat, sau cunoscut) Din cele observate, finisajele sunt estimate la un nivel general Mediu+, conform finisării observate.

Pereții: tencuiți și zugrăviți cu vopsea de tip lavabil, de o calitate mediu+, atât la materiale cât și manoperă. Peretele comun cu terasa din fata prezinta urme rămase de la foste infiltrații. În baie și bucătărie pereții sunt placați cu faianță, de o calitate mediu+. Pardoselile: în baie, bucătărie și hol dușumea rece, îmbrăcată cu gresie de o calitate superioară, iar în camere dușumea caldă, cu parchet din lemn, sau mochetă, de o calitate superioară.

Tâmplăria exterioară este din PVC, cu geam termopan, iar la intrare, ușă metalică, de un nivel calitativ superior. Geamurile beneficiază de rulouri exterioare retractabile (probabil din aluminiu). Tâmplăria interioară este din lemn celular, de o calitate mediu+, sau sticlă securizată, de o calitate superioară. Plafoanele sunt tencuite și zugrăvite cu vopsea de tip lavabil. Terasele – deschise, circulabile, cu placare prin gresie, de o calitate medie+.

Instalații funcționale: Instalație electrică de iluminat, prize monofazate și trasee de curenți slabi; apă și canalizare din sistemul public. Instalațiile de încălzire sunt de tip calorifere din tablă, alimentate de la o centrală termică de apartament, precum și instalație de aer condiționat(3 unități). Apartamentul se consideră a dispune de două băi complete (una cu cadă, una cu cabină duș), cu obiecte sanitare de o calitate superioară.

 


OBSERVATII CONFORM RAPORTULUI DE EVALUARE:

La baza prezentei evaluări au stat o serie de ipoteze semnificative, enumerate și detaliate la Cap. III.12, dintre care, cele considerate ca cele mai importante și determinante sunt:

OBSERVAȚII 1: Conform verificărilor documentelor avute la dispoziție și a situației faptice din teren, la momentul inspecției, Imobilul Subiect beneficiază de două terase utilizate exclusiv, atât în fața blocului, cât și spre spate, cu îngrădire, cumulând o arie generoasă suplimentară de aproximativ 40 m², ce nu se regăsește în documentația cadastrală intabulată, fiind menționată în actul de proprietate cu drept de folosință. Astfel, conform prevederilor legale, în cea mai plauzibilă prezumție și instrucțiunilor Clientului, evaluarea este realizată sub ipoteza situației imobilului conform datelor prezentate în Raport, cu utilizarea de facto exclusivă posibilă și în continuare (vz. și Cod Civil art. 537, 557, 567, 579, coroborat cu Cod Procedură Civilă, art. 814, 815, 836 al. 2), 5), 6) și 8)).

OBSERVAȚII 2: Imobilul Subiect necesită mici cheltuieli imediate după achiziție (mici reparații pe zonele ce au urme rămase de la foste infiltrații, precum și hidroizolații la peretele de lângă terasa din spate, pentru a preveni viitoare episoade similare), în limita celor ce au putut fi cunoscute și observate ca elemente de reparații necesare (vz. detaliere Cap. II.4+5). Evaluarea este realizată conform instrucțiunilor Clientului, în cea mai plauzibilă ipoteză, cu o stare efectivă a lucrărilor conform descrierii și costuri rămase similare celor estimate, în lipsa altor date disponibile (vz. și Cod Civil art. 537, 579, al.1, coroborat cu Cod Procedură Civilă, art. 814, 815, 836 al. 2, 5, 6 și 8). N.B.: Aceste costuri rămase pot diferi față de cele estimate în Raport, în funcție de mai mulți factori, ce nu fac obiectul unei evaluări și care nu sunt considerate în evaluare (preferințe anume de design, eficiență energetică diferită, sau mai ridicată, amenajare peisagistică diferită, părți comune ce nu pot fi acoperite, includere suplimentară de instalații și sisteme (purificare, circulație aer, smart-home, etc), refaceri lucrări deja executate, schimbare sau adăugare elemente decorative, sau de mobilier încastrat, elemente neconform executate sau mai degradate, sau orice alte costuri neprevăzute, sau necunoscute evaluatorului, etc).

OBSERVAȚII 3: Imobilul Subiect include în același număr cadastral atât apartamentul cât și locul de parcare aflat la subsol, fără a avea o separare cadastrală distinctă pentru cele două unități. Se recomandă o apartamentare pentru cele două unități, astfel încât să se poată tranzacționa ulterior, sau administra complet separat (mai facil). Având în vedere beneficiile aduse de întregul amplasament, conform celei mai bune utilizări, în condiții optime, nu au fost luate în considerare costuri adiționale pentru apartamentare (vz. și Cap. II.1-5, Legea cadastrului și publicității imobiliare 7/1996 + Regulamentul de aplicare 600/2023 art. 117).Licitaţia începe de la pretul de 1.613.715 lei, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă rep.