Apartament 3 camere Ramnicu Valcea

Descriere Licitație
Preț 381.709 Lei
Tip Apartament 3 camere
Județ / Sector Valcea
Localitate Ramnicu Valcea
Adresă Str. General Magheru, nr. 3, bl. A+B, sc. D, et. 3, ap. 11
Dosar nr. 1551/2020 si 23/sc/2018
Dată licitație 7 februarie 2023

.

.

..

.

.

.

.

.

In data de 07 FEBRUARIE 2023, ORA 12:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

Imobilul situat in Ramnicu Valcea, str. General Magheru, nr. 3, bl. A+B, sc. D, et. 3, ap. 11, judetul Valcea, identificat cu numar cadastral 38545-C1-U21, intabulat in Cartea Funciara nr. 38545-C1-U21 Ramnicu Valcea, reprezentat de apartament cu 3 camere + dependinte, confort 1, decomandat, in suprafata utila de 67,02 mp si suprafata totala de 79,57 mp, inclusiv 3 balcoane de 12,55 mp – 3,50 mp, 3,24 mp si respectiv 5,81 mp (conform actelor de proprietate/masuratorilor cadastrale/releveului) si boxa nr. 12, amplasata la subsolul blocului, identificata cu numar cadastral 38545-C1-U22, intabulata in Cartea Funciara nr. 38545-C1-U22 Ramnicu Valcea, in suprafata utila de 5,52 mp, impreuna cu dreptul de coproprietate fortata si perpetua asupra partilor din imobil, , care prin natura si destinatia lor, sunt in folosinta comuna a tuturor coproprietarilor, precum si dreptul de folosinta asupra terenului aferent aflat in indiviziune cu ceilalti locatari, descris conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.LOCALIZARE:

Proprietatea este amplasată central, în partea de Vest a localității Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea . Apartamentul este situat într-un bloc edificat în jurul anului 1979. Puncte de reper (linii pietonale): în partea de Vest, la circa 120 ml – River Plaza Mall; în partea de Nord, la circa 100 ml – Piaţa Centrala; în partea de Sud, la circa 70 ml – Râul Olănești.

Zona: Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una predominant rezidențială, cu case/blocuri de o calitate medie, precum și cu spații de birouri, sau de prestări servicii, de-a lungul căilor principale de acces (str. General Magheru – Calea lui Traian).

Accesul auto/pietonal se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate. Traficul auto este unul ridicat la nivelul arterelor principale (str. General Magheru – Calea lui Traian). Transportul public dezvoltat este la nivelul arterelor principale; nu există metrou în apropiere.

Dotări Social-Urbane: zona este deservită bine cu puncte comerciale și spații social-urbane, acestea regăsindu-se în special de-a lungul arterelor principale. Zona dispune de: parc de mari dimensiuni cu facilități diverse;mall, magazine în număr suficient; piață de legume, fructe și produse alimentare diverse în apropiere.

Utilități existente la proprietate: electricitate, gaz, apă și canalizare.

Rangul localității – II, Zona în cadrul localității – A

Bloc cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente – DA

An edificare clădire (PIF) – 1979; Vechime clădire – 43,00 ani

Arie construit desfășurată (Adc) considerată – 93,83 m² (arie utilă 67,02 m² )

Renovări majore conform accepțiunii date în normele Codului Fiscal – NU (vz descriere imobil Cap. II.4)

Starea tehnică a clădirii – Foarte buna (FB) ; Mediul de folosință în care se află clădirea – Mediu Normal. Nivel finisaje – Mediu. Structura – cadre / caramida / cadre din beton armat.DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

BLOCUL: Imobilul Subiect este amplasat la etajul 3/4 al unui bloc edificat în jurul anului 1979 (conform documentelor puse la dispoziție / datelor regăsite în ofertele de vânzare din blocurile vecine). Aspectul blocului este de o calitate generală medie, fara reabilitare. Structura și compartimentarea acestuia este de tip bloc , cadre / caramida, fara lift , tipică acestor clădiri, existând dispuse câte 4-6 apartamente pe nivel. Subsolul este rezervat accesului la zonele de racordare a rețelelor de apă/canalizare și termoficare ale blocului.

Structură standard: Structura este standard, pe diafragme din beton armat, cu planșee din beton și fațade prefabricate. Infrastructura este de tipul cuvei de protecție seismică cu fundație de tip radier general.

La data inspecției nu au fost observate probleme, degradări sau alte disfuncționalități semnificative.

Inspecția a fost realizată doar la nivelul scării de acces și ușa apartamentului.

Nu au fost identificate, sau comunicate renovări majore aduse clădirii, conform accepțiunii Codului Fiscal:

Învelitori: Învelitoarea este de tip terasă necirculabilă și izolată.

APARTAMENTUL:

Apartamentul este de tip Decomandat, iar conform standardelor în construcții, se încadrează în gradul de confort 1. Camerele au vedere spre Sud și Est.

Finisaje: (fără inspecție interioară, conform nivelului standard estimat, observat, sau cunoscut) Din cele observate, finisajele sunt estimate la un nivel general Mediu, conform prevederilor legale pentru astfel de cazuri (lipsa asigurării accesului în interior). Pereții: tencuiți și zugrăviți cu vopsea de tip lavabil, de o calitate medie, atât la materiale cât și manoperă. În baie și bucătărie pereții sunt placați cu faianță, de o calitate medie. Pardoselile: în baie, bucătărie și hol dușumea rece, îmbrăcată cu gresie de o calitate medie, iar în camere dușumea caldă, cu parchet lamelar, de o calitate medie. Tâmplăria exterioară este din PVC, cu geam termopan, iar la intrare, ușă lemn, de un nivel calitativ mediu. Tâmplăria interioară este din lemn celular, de o calitate medie. Plafoanele sunt tencuite și zugrăvite cu vopsea de tip lavabil. Balcon – închis, cu tâmplărie din PVC și geam termopan, cu o finisare medie.

Instalații funcționale: Instalație electrică de iluminat, prize monofazate și trasee de curenți slabi; apă și canalizare din sistemul public. Instalațiile de încălzire sunt de tip calorifere din fontă / tablă, alimentate de la rețeaua de termoficare a orașului/cartierului .

 Licitaţia începe de la următoarele preţuri, ce reprezinta preţurile la care au fost evaluate imobilele anterior precizate, conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare întocmit in prezentul dosar de executare:

381.709 lei, pentru apartamentul nr. 11, identificat cu numar cadastral 38545-C1-U21, intabulat in Cartea Funciara nr. 38545-C1-U21 Ramnicu Valcea;

11.299 lei  pentru boxa nr. 12, identificata cu numar cadastral 38545-C1-U22, intabulata in Cartea Funciara nr. 38545-C1-U22 Ramnicu Valcea.