Apartament 3 camere – Pantelimon

Descriere Licitație
Preț 176.034 Lei
Tip Apartament 3 camere
Județ / Sector Ilfov
Localitate Pantelimon
Adresă str. Eroilor nr. 9, bl. F.1., sc. 1, et. 1
Dosar nr. 1261/dca/2015
Dată licitație 9 noiembrie 2021

În data de 09 NOIEMBRIE 2021, ora 13.00, va avea loc la sediul S.C.P.E.J Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, sector 1, vânzarea la licitație publică a:

LOCALIZAREA:

Proprietatea este amplasată în zonă semicentrală, în partea de Vest a localității Pantelimon. Apartamentul este situat într-un bloc edificat în anul1990(aprox.). Puncte de reper(linii pietonale) : în partea de Sud, la circa 160 ml –DN 3, în partea de Nord-Est, la circa 500 ml –Școala Generală nr. 1 Pantelimon.

Zona: este caracterizată ca una rezidențială, reprezentată în prim plan de case și vile de o calitate medie, iar în planurile secunde de blocuri de locuințe, diverse spații social-urbane.

Accesul auto/pietonal se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate. Traficul auto este unul ridicat la nivelul arterelor principale (DN 3 și str. str. Tudor Vladimirescu). Transportul în comun este slab dezvoltat în această zonă cu autobuze și microbuze care circulă în regim maxi-taxi; cea mai apropiată stație de metrou -„Depoul Pantelimon”, se află la o distanță de aproximativ 2 km spre Sud-Vest.

Dotări Social-Urbane: zona este deservită satisfăcător puncte comerciale și spații social-urbane, acestea regăsindu-se în special la aprox. 2 km spre Sud-Vest, la intrarea în municipiul București. Zona dispune de: magazine în număr suficient la aprox. 500 ml spre Nord-Est.

Vecinătăți, conform realității din teren, zona prezintă ca vecinătăți directe:

a)Nord: str. Eroilor;

b)Est: acces bloc, alee secundară;

c)Sud: proprietăți private vizavi;

d)Vest: scară vecină;

Utilități existente la proprietate: electricitate, gaz, apă și canalizare.DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

Imobilului APARTAMENT NR. 5 este situat în Pantelimon, str. Eroilor nr. 9, bl. F.1., sc. 1, et. 1, judeţul Ilfov, identificat cu nr. cadastral/topografic 119/1,1,5, întabulat în Cartea funciară nr. 579 a localităţii Pantelimon, compus din 3 (trei) camere, confort 1, decomandat plus dependinţe: bucătărie, baie, vestibul, hol, cămară, boxă subsol, în suprafaţă utilă de 73,46 m.p., și o suprafață totală de 89,37 m.p., inclusiv balcoane de 2,96 m.p. și boxă în suprafață de 12,95 m.p., împreună cu cotă parte indiviză de 4,82% din părţile şi dependinţele comune ale imobilului, care prin natura şi destinaţia lor sunt în folosinţă comună, perpetuă şi forţată a tuturor coproprietarilor şi cotă parte indiviză de 4,82% echivalentă suprafeței de 34,87 m.p., din terenul pe care se află edificată clădirea, dată în folosință pe perioada existenței clădirii.BLOCUL:

Apartamentul este amplasat la etajul 1/2, al unui bloc edificat în anul1990(conform datelor regăsite în ofertele regăsite în bloc). Aspectul general al blocului, este unul de nivel mediu la exterior, fiind reabilitat termic(fără vopsea decorativă dată), iar la interior aspectul este la un nivel sub mediu. Structura și compartimentarea acestuia este tipică acestor clădiri, existând dispuse câte 4 apartamente pe nivel. Subsolul este rezervat accesului la zonele de racordare a rețelelor de apă/canalizare și termoficare ale blocului.

Structură standard: Structura este presupus realizată din cadre prefabricate, cu fundații din beton armat, stâlpi și grinzi din b.a., caracteristică construcțiilor de acest gen.

La data inspecției nu au fost observate probleme, degradări sau alte disfuncționalități semnificative. Inspecția a fost realizată doar la nivelul scării de acces și ușa apartamentului.

Învelitori: Învelitoarea este de tip acoperiș cu șarpantă din lemn, acoperit cu învelitoare din tablă.

APARTAMENTUL:

Apartamentul este de tip decomandat, iar conform standardelor în construcții, se încadrează în gradul de confort 1. Camerele au vedere spre nord și sud.

Finisaje: (fără inspecție interioară, conform nivelului standard estimat). Din cele observate, finisajele sunt estimate la un nivel general Mediu, conform finisării observate. Pereții: tencuiți și zugrăviți cu vopsea de tip lavabil, de o calitate medie, atât la materiale cât și manoperă. În baie și bucătărie pereții sunt placați cu faianță, de o calitate medie. Pardoselile: în baie, bucătărie și hol dușumea rece, îmbrăcată cu gresie de o calitate medie, iar în camere dușumea caldă, cu parchet lamelar, de o calitate medie. Tâmplăria exterioară este din PVC, cu geam termopan, iar la intrare, ușă metalică. Tâmplăria interioară este din lemn celular. Plafoanele sunt tencuite și zugrăvite cu vopsea de tip lavabil. Balcon –închis, cu tâmplărie din PVC și geam termopan, cu o  finisare medie.

Instalații funcționale: Instalație electrică de iluminat, prize monofazate și trasee de curenți slabi. Instalațiile de încălzire sunt de tip calorifere din tablă, alimentate de o centrală termică de apartament, precum și o instalație de aer condiționat.

Licitația începe de la prețul de 176.034 lei, reprezentând valoarea stabilita conform art. 837 Cod procedură civilă rep.