Apartament 2 camere – strada Prinosului – Sector 4

Descriere Licitație
Preț 323.230 Lei
Tip Apartament 2 camere
Județ / Sector Sector 4
Localitate Bucuresti
Adresă București, str. Prinosului nr. 13-15-17-19, bl.1, sc. 1, et. 3, ap. 23, sector 4
Dosar nr. 487/2019
Dată licitație 29 octombrie 2020

In data de 29.10.2020, ora 13.00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

Descriere

  • Apartament cu două camere în suprafață utilă de 55,71 mp și terasă în suprafață de 7,96 mp (avand suprafață totală de 63,67 mp)

Impreuna cu:

  • cotă parte indiviză de 2,45% din părțile și dependințele comune ale imobilului bloc nr. 1,
  • cotă parte de teren aferent apartamentului corespunzătoare suprafeței de 27,86 m.p din suprafața totală de teren de 1.994 m.p pe care este edificat imobilul bloc.

Apartamentul  este situat la etajul trei al unui bloc de locuințe cu regim de înălțime S+P+2E+M, edificat în perioada 2015-2017 (conform contract de vanzare cumparare nr. 986/01.03.2017).

Soluția constructivă constă în infrastructură tip radier general din beton armat, suprastructură realizată în sistem mixt, alcătuită din cadre cu stâlpi/diafragme, grinzi și planșee din beton armat, închideri perimetrale din zidărie de cărămidă, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă. Construcția are pereți de compartimentare realizați din zidărie de cărămidă, tâmplărie din PVC.

Apartamentul este compus din 2 (doua) camere și dependințe, are o suprafață utilă de 55,71 mp și terasa in suprafata de 7.96 mp.

Imobilul  este situat:

In Municipiul Bucuresti, in limitele administrative ale sectorului 4, la circa 4,6 km sud de central orasului (Piata Univeristatii), la granita dintre cartierele Berceni si Vacaresti.

Imobilul din care face parte apartamentul analizat se afla in zona delimitate de sos. Oltenitei si Calea Vacaresti.

Proprietatea este situate la circa 600 m de Parcul Vacaresti si circa 700 m de Parcul Tineretului.

Zona limitrofa are utilizare preponderant rezidentiala si este caracterizata de blocuri de locuinte multifamilale de tip blocuri de locuinte vechi cu regim de inaltime P+8-10 Etaje situate in planul 1 de la calea Vacaresti si sos. Oltentei, lucuinte unifamiliale de tip casa individuala si blcuri de locuinte noi cu regim mediu de inaltime situate in planurile 2 si 3.

Zona este deservita de transport public de suprafata de-a-lungul sos. Oltenitei si calea Vacaresti, precum si transport public subteran (metrou – statia Piata Sudului, la circa 500 m).

Licitaţia începe de la pretul de 323.230,5  lei, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitație conform art. 837 Cod procedură civilă.

Starea tehnică generală:

Evaluatorul nu a avut acces in interiorul apartamentului si drept urmare a fost efectuata doar inspectia exterioara. In scopul evaluarii, am presupus ca apartamentul este finalizat si beneficiaza de finisaje medii si ca este conectat la toate utilitatile edilitare (instalatii sanitare, instalatii electrice si instalatii de gaz).
In masura in care vom fi informati in mod contrar, ne rezervam dreptul de a revizui opinia asupra valorii si de a modifica prezentul raport de evaluare