Apartament sector 3

Descriere Licitație
Preț 368.224 Lei
Tip Apartament 2 camere
Județ / Sector BUCURESTI
Localitate SECTOR 3
Adresă str. Prof. Dr. Stefan S. Nicolau nr. 13, bl. L1
Dosar nr. 2369/2021
Dată licitație 6 aprilie 2023

.

.

.

.

In data de 12 APRILIE 2023, ora 11:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

imobilul APARTAMENT NR. 32, situat în Bucureşti, str. Prof. Dr. Stefan S. Nicolau nr. 13, bl. L1, sc. C, et. 2, Sector 3, având număr cadastral/topografic 219972-C1-U3, înscris în Cartea Funciară numărul 219972-C1-U3 a localității Sector 3, București, compus din două camere şi dependinţe, cu o suprafaţă utilă de 47,89 m.p. şi o suprafaţă totală de 54,55 m.p., inclusiv balcon în suprafaţă de 6,66 mp., împreună cu cota indiviză de 3,11% din părţile şi dependinţele comune ale imobilului, precum şi cota indiviză de 16,67 m.p., din terenul aferent blocului, aflat în folosinţă.LOCALIZARE:

Apartamentul este localizat in Bucuresti, sector 3, cartier Dristor, zona Baba Novac, la intersectia dintre str. Prof. Dr. Stefan S. Nicolau si Bdul. Baba Novac.
Caracterul edilitar al zonei: zona este preponderent rezidentiala – blocuri de locuinte cu regim de inaltime P+4E-8E, edificate in anii ’60-’70, blocuri de locuinte edificate dupa anul 2000.
Din punct de vedere edilitar: zona este dezvoltata, caile de acces sunt modernizate.
Trasee de suprafata: linii de autobuz/tramvai, metrou – statie la distanta mare.
Unitati de invatamant: scoala, gradinita si liceu in vecinatate.
Unitati medicale: amplasate la distanta mica.
Sedii de banci: amplasate la distanta mica.DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

Apartament cu 2 (doua) camere şi dependinţe, situat la etajul 2 intr-un bloc de locuinte fara spatii comerciale la parter, regim de inaltime S+P+4E, edificat in perioada 1960-1970 (estimare evaluator pe baza informatiilor de
piata), localizat in Bucuresti, sector 3, cartier Dristor, zona Baba Novac, la intersectia dintre str. Prof. Dr. Stefan S. Nicolau si Bdul. Baba Novac.
Apartamentul are o suprafaţă utilă de 47,89 mp si balcón in suprafata de 6,66 mp conform extras CF si releveu, împreună cu dreptul de proprietate asupra partilor din imobil care prin natura si destinatia lor sunt in
folosinta comuna, respectiv cota indiviza de 3,11%, precum şi cu dreptul de folosinţă pe durata existentei constructiei asupra terenului in suprafata de 16,67 mp, atribuit imobilului, care urmeaza regimul juridic prevazut de dispozitiile art. 35 din legea 18/1991.
Deoarece nu au fost puse la dispozitie documente din care sa reiasa solutia constructiva a imobilului, presupunem faptul ca structura de rezistenta este din cadre si diafragme de beton armat cu inchideri
exterioare din zidarie de caramida si placa de beton armat intre etaje. Acoperisul este tip terasa necirculabila hidroizolata.
Nu a fost permis accesul la interiorul imobilului motiv pentru care vom presupune faptul ca acesta este locuibil, este racordat la utilitati, beneficiaza de finisaje medii, prezinta un grad de uzura fizica normala si nu a suferit
modificari din punct de vedere compartimentare.Licitaţia începe de la pretul de 368.224 lei, reprezentând valoarea stabilita conform art. 837 Cod procedură civilă.