Apartament 2 camere – sector 6

Descriere Licitație
Preț 226.590 Lei
Tip Apartament 2 camere
Județ / Sector Sector 6
Localitate București
Adresă str. Prelungirea Ghencea nr. 279B, parter, ap. 10
Dosar nr. 180/sc/2019
Dată licitație 31 august 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

În data de 31 august 2021, ora 12:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitație publică a:

DESCRIERE:

Imobilul este compus din:

 • Apartament 2 camere, plus dependințe, confort 1, Semidecomandat, în suprafață utilă de 62,25 m² și o suprafață totală de 62,25 m², (conform actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale/ conform releveului anexat); Imobilul are atribuit numărul cadastral (4879-4906)/6/10 (identificator electronic 204205-C1-U100) și este intabulat în Cartea Funciară 204205-C1-U100 (nr. CF vechi 90958) a UAT, Sector 6;
 • Cota parte indiviză de 2,39% din părțile și dependințele comune ale clădirii care prin natura și destinația lor sunt în proprietate comună, perpetuă și forțată a tuturor coproprietarilor (fără identificare cadastrală în actul de proprietate și care poate avea identificarea cu numărul cadastral ID nou 204205-C1);
 • Cota parte indiviză de echivalentă suprafeței de 18,16 m², din terenul pe care se află edificată clădirea, aflată în proprietate, în suprafață totală de 250 m², ce este identificat cu identificatorul electronic nou 204205;
 • Cota parte indiviză de 2,39% din cota parte indiviză echivalentă suprafeței de 142,34 m², din terenul în suprafață totală de 2.487,57 m², ce este constituit cu destinația de drum pentru acces, identificat cu numărul cadastral vechi (4879-4906)/22 și cu intabularea în Cartea Funciară nr. 43012, identificatorul electronic nou 204226.

LOCALIZARE:

Proprietatea este amplasată periferic, în partea de Vest a municipiului București, în microzona Dr. Taberei – Pr. Ghencea. Apartamentul este situat într-un bloc edificat în anul 2010.

Puncte de reper (linii pietonale): în partea de Nord – la cca 100ml – str. Prelungirea Ghencea; la Est, la cca 700 ml ansamblul rezidențial Primăvara și magazinul Lidl.

Zona: Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una mixtă, predominant rezidențială, cu case si blocuri de o calitate medie precum și cu spații comerciale, sau de prestări servicii, de-a lungul căilor principale de acces (str. Prelungirea Ghencea).

Vecinătăți, conform realității din teren, zona prezintă ca vecinătăți directe:

 1. Nord: drum privat acces, fără îngrădire;
 2. Est: teren neconstruit, fără îngrădire;
 3. Sud: parcare bloc și alt bloc ansamblu;
 4. Vest: drum privat acces, fără îngrădire.

Accesul auto/pietonal se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate. Traficul auto este unul ridicat la nivelul arterelor principale (str. Prelungirea Ghencea). Transportul în comun este satisfăcător dezvoltat în această zonă cu autobuze și microbuze în regim maxi-taxi.

Dotări Social-Urbane: zona este deservită bine cu puncte comerciale și spații social-urbane, acestea regăsindu-se în special de-a lungul arterelor principale. Zona dispune de: parc de mari dimensiuni cu facilități diverse; magazine în număr suficient.

Utilități existente la proprietate: electricitate, gaz, apă și canalizare.


DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

BLOCUL: Apartamentul este amplasat la etajul Parter înalt/4 al unui bloc edificat în anul 2010 (conform documentelor puse la dispoziție). Aspectul blocului este de o calitate generală medie, cu izolare . Structura și compartimentarea acestuia este de tip bloc , cadre / cărămidă, cu lift , tipică acestor clădiri, existând dispuse câte 4-6 apartamente pe nivel. Subsolul este rezervat accesului la parcarea auto. OBS: blocul are ieșire în consolă pe toate laturile. Evaluarea este realizată în ipoteza lipsei oricăror probleme structurale.

Structură standard: Structura este de tip cadru din b.a., cu stâlpi și grinzi din b.a., închideri perimetrale din cărămidă și compartimentări interioare din cărămidă/rigips, caracteristică construcțiilor de acest gen. La data inspecției nu au fost observate probleme, degradări sau alte disfuncționalități semnificative.

Învelitori: Învelitoarea este de tip terasă necirculabilă și izolată.


APARTAMENTUL:

Apartamentul este de tip Semidecomandat, iar conform standardelor în construcții, se încadrează în gradul de confort 1. Camerele au vedere spre Sud-Vest.

Finisaje: (fără inspecție interioară, conform nivelului standard estimat, observat, sau cunoscut în ansamblul rezidențial din care face parte) Din cele observate, finisajele sunt estimate la un nivel general Mediu, conform finisării observate.

 1. Pereții: tencuiți și zugrăviți cu vopsea de tip lavabil, de o calitate medie, atât la materiale cât și manoperă. În baie și bucătărie pereții sunt placați cu faianță, de o calitate medie.
 2. Pardoselile: în baie, bucătărie și hol dușumea rece, îmbrăcată cu gresie de o calitate medie, iar în camere dușumea caldă, cu parchet lamelar, de o calitate medie.
 3. Tâmplăria exterioară este din PVC, cu geam termopan, iar la intrare, ușă metalică, de un nivel calitativ mediu.
 4. Tâmplăria interioară este din lemn celular, de o calitate medie.
 5. Plafoanele sunt tencuite și zugrăvite cu vopsea de tip lavabil.
 6. Balcon – nu.

Instalații funcționale: Instalație electrică de iluminat, prize monofazate și trasee de curenți slabi. Instalațiile de încălzire sunt de tip calorifere din tablă, alimentate de la o centrală termică de apartament, precum și o instalație de aer condiționat.

Licitația începe de la prețul de 226.590 lei, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitație conform art. 837 Cod procedură civilă.