Apartament 2 camere – Sector 3

Descriere Licitație
Preț 326.146 Lei
Tip Apartament 2 camere
Județ / Sector Sector 3
Localitate Bucuresti
Adresă B-dul. Theodor Pallady nr. 18, bl. M5A, sc. B, et. 9, ap. 83
Dosar nr. 730/2021
Dată licitație 28 octombrie 2021

 

 

În data de 28 OCTOMBRIE 2021, ora 14.00, va avea loc la sediul S.C.P.E.J Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, sector 1, vânzarea la licitație publică a:

Imobilul este compus din două camere și dependințe, cu o suprafață utilă de 51,16 m.p, plus balcon în suprafață de 5,65 m.p, cotă indiviză de 0,997% din părțile și dependințele comune ale imobilului și dreptul de folosință asupra terenului în cotă indiviză aferentă, respectiv suprafața de 8 m.p, situat în București, B-dul. Theodor Pallady nr. 18, bl. M5A, sc. B, et. 9, ap. 83, sector 3, înscris în Cartea Funciară nr. 220898-C1-U86 a sectorului 3, identificat cu număr cadastral 220898-C1-U86.DESCRIEREA ZONEI ȘI IMOBILULUI APĂRȚINĂTOR:

Proprietatea evaluata se afla pe raza mun. Bucuresti, cartier Titan, zona metrou 1 Decembrie 1918.

Zona de amplasare se caracterizează prin construcții tip blocuri de locuințe colective cu regim de înălțime P+4E-8/10E. Artere principale: bd. Theodor Pallady, bd. 1 Decembrie 1918.

Zona de amplasare este mixta: rezidentiala cu spatii comerciale la parter pe arterele principale si rezidentiala pe arterele secundare.

În zonă se află: unităţi comerciale, unităţi de învăţământ, instituţii de cult, sedii de banci.

Ambient – trafic moderat.ACCES:

Accesul auto si pietonal la imobilul in care este proprietatea subiect se face din: bd. Theodor Pallady si str. Zemes. Valoarea proprietății imobiliare a fost determinată în ipoteza că dreptul de acces la proprietatea imobiliară evaluată este asigurat și se consideră că acest drept de acces se va menține și după transferul proprietății.DESCRIEREA TERENULUI:

Terenul este detinut în cotă indiviză. Nu detinem informatii ca exista teren ce ar putea fi delimitat cu o utilizare individuală sau de creștere a utilității apartamentului (cum ar fi parcare individuală, grădină, loc de joacă, etc.) Astfel: nu se pune problema evaluării separate a terenului și sau efectuării de ajustări provenite din teren.

DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI ȘI A APARTAMENTULUI:

Apartamentul ce face obiectul evaluării este situat intr-un bloc S+P+10E, edificat in anul 1976 (conform istoric cvc), la et. 9 al imobilului. Imobilul in care este amplasat apartamentul are urmatoarele finisaje:
-Fundatii: beton armat.
-Structura de rezistenţă: beton armat.
-Pereţi de inchidere: placi beton.
-Acoperiş: de tip terasa.
-Racordat la toate utilitatile.

DESCRIEREA APARTAMENTULUI:

Prin prisma identificării/identității scriptic-faptic a se vedea și capitolul „Identificare activ”. Compartimentare: decomandat.
Suprafața utila de 51,16 mp cu Balcon de 5,65 mp (conf releveu).

Presupunem ca apartamentul are finisaje medii si anume:
-Tâmplărie exterioară PVC cu geam termoizolant
-Usa intrare metalica
-Tâmplărie interioara din lemn/MDF
-Pereti zugraviti in vopseluri lavabile si placati cu faianta in bai/e si bucatarie
-Pardoseli parchet/gresie
-Încălzirea: calorifere otel/fonta racordate la sistemul de termoficare al mun. Bucuresti/CT
-Instalații și dotări electrice: de la rețeaua locală, instalații existente, în stare de funcționare
-Gaz metan: de la rețeaua locală, instalații existente, în stare de funcționare
-Apă: de la rețeaua locală, instalații existente, în stare de funcționare
-Canalizare: de la rețeaua locală, instalații existente, in stare de funcționare.FOLOSINȚA ACTUALĂ A IMOBILULUI:
Evaluatorul nu a avut informații referitoare la ocupantul actual al proprietății, nici informații suplimentare care să implice o altă analiză decât cea rezidențială.
S-a luat în calcul utilizarea rezidențială a proprietății (locuință unifamilială).

STAREA TEHNICĂ:
Starea tehnică a proprietății imobiliare evaluate s-a considerat a fi normală vârstei și unei mentenanțe generale uzuale.

ALTE MENȚIUNI:
Indisponibilitatea și lipsa de la inspecție a proprietarului a condus la situația ca evaluatorul să extrapoleze datele aferente imobilului în baza documentelor existente, a evidențelor zonelor inspectate și a ipotezei de stăpânire, utilizare și întreținere normal urbană a imobilului.

Licitația începe de la prețul de 326.146 lei, reprezentând valoarea stabilita conform art. 837 Cod procedură civilă.