Apartament 2 camere – sector 1

Descriere Licitație
Preț 160.575 Lei
Tip Apartament 2 camere
Județ / Sector Sector 1
Localitate București
Adresă str. Mircea Vulcănescu, nr. 119, sc. 1, et. 4
Dosar nr. 1387/dca/2014
Dată licitație 16 iulie 2021

În data de 16 IULIE 2021, ora 13:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

DESCRIERE:

Imobilul este identificat cu număr cadastral 252846-C1-U4, întabulat în Cartea Funciară nr. 252846-C1-U4 a Sectorului 1 București, compus din 2 camere de locuit şi dependințe (vestiar, baie, bucătărie, balcon şi boxa), cu o suprafață utilă de 54,46 m.p., precum şi cota indiviză corespunzătoare din pârțile și dependințele comune ale imobilului, precum şi cota indiviză de 7,92% din terenul aferent clădirii.


LOCALIZARE:

Proprietatea se află în sectorul 1, al mun. București, în apropriere de Gara de Nord între str. Berzei, calea Plevnei și str. Știrbei Vodă, în adiacența muzeului militari.

Accesul auto și pietonal la imobilul în care este proprietatea subiect se poate face din strada Mircea Vulcănescu. Drumurile de acces sunt publice și asfaltate.


DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

Terenul subiect este deținut în cotă parte indiviză. Nu există teren excedentar.

Apartamentul este situat la etajul 2 al unui bloc de locuințe cu regim de înălțime S+P+4E, edificat în jurul anului 1936. Imobilul se află pe lista Imobilelor expertizate tehnic din punct de vedere al riscului seismic încadrate în categorii de urgență- neîncadrate în clase de risc seismic corespunzător- emisă de Primăria mun. București la 12.04.2019- la poziția 918-U3.

Racordul blocului de locuințe la instalațiile de alimentare cu energie electrică, apă, canalizare și gaz metan se va considera realizat. Instalațiile de alimentare cu energie electrică, apă, gaz metan, a apartamentelor din blocul de locuințe sunt considerate montate.

Blocul este împrejmuit de gard din tablă, iar accesul se realizează pe poarta metalică. Starea tehnică a proprietății imobiliare evaluate s-a considerat a fi normală vârstei și unei mentenanțe generale uzuale.


Licitația începe de la prețul de 160.575 lei, reprezentând 50% din valoarea stabilita, conform art. 837 Cod de procedură civilă.