Apartament 2 camere 76 mp si Teren 12 mp- Chiajna

Descriere Licitație
Preț 200.284 Lei
Tip Apartament 2 camere 76 mp si Teren 12 mp
Județ / Sector Ilfov
Localitate Chiajna
Adresă sat Chiajna, comuna Chiajna, str. Sg. Ilie Petre, nr. 6, ap. 15, et. 4
Dosar nr. 1986/2021
Dată licitație 6 februarie 2023

In data de 06 FEBRUARIE 2023, ORA 12:00 va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

Imobilul situat in sat Chiajna, comuna Chiajna, str. Sg. Ilie Petre, nr. 6, ap. 15, et. 4, judetul Ilfov, format din: apartament nr. 15 situat la etajul 4 al imobilului-bloc, avand numar cadastral 63587-C1-U15, intabulat in Cartea Funciara nr. 63587-C1-U15 a localitatii Chiajna, judetul Ilfov, compus din: living + bucatarie, camera, baie, hol, cu o suprafata utila de 49,74 mp, plus terasa in suprafata de 10,84 mp, terasa in suprafata de 4,87 mp, terasa in suprafata de 11,41 mp, rezultand o suprafata totala de 76,86 mp, impreuna cu dreptul de proprietate asupra suprafetei indivize de 10,57 mp, reprezentand cota indiviza de 7,24%, aferenta apartamentului din partile si dependintele imobilului care prin natura lor sunt in folosinta comuna, perpetua si fortata a tuturor coproprietarilor si dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 19,10 mp, reprezentand cota indiviza de 7,24%, aferenta apartamentului din suprafata totala de teren de 298 mp, pe care este situat imobilul-bloc, avand numar cadastral 63587, intabulat in Cartea Funciara nr. 63587 a localitatii Chiajna, judetul Ilfov; cota indiviza de 1,66% reprezentand teren in suprafata indiviza de 8,90 mp, aferenta apartamentului din terenul in suprafata totala de 536 mp, avand destinatia drum de acces, situat in intravilanul comunei Chiajna, judetul Ilfov, tarlaua 40/2, parcela 22a, cu numar cadastral 53825 (nr. cadastral vechi 2292/4), intabulat in Cartea Funciara nr. 53825 (nr. CF vechi 2349) a localitatii Chiajna, judetul Ilfov; teren in suprafata de 12 mp reprezentand teren intravilan, liber de constructii, situat in sat Chiajna, comuna Chiajna, str. Sg. Ilie Petre, nr. 6, judetul Ilfov, lot 3, cu numar cadastral 63574, intabulat in Cartea Funciara nr. 63574 a localitatii Chiajna, judetul Ilfov (loc de parcare);cota indiviza de 7,15% reprezentand teren in suprafata indiviza de 10,72 mp (aferenta terenului identificat la pct. C de mai sus) din terenul in suprafata totala de 150 mp, avand destinatia drum de acces, situat in intravilanul satului Chiajna, comuna Chiajna, str. Sg. Ilie Petre, nr. 6, judetul Ilfov (tarlaua 40/2, parcela 21b si 22a), avand numar cadastral 63586, intabulat in Cartea Funciara nr. 63586 a localitatii Chiajna, judetul Ilfov, proprietatea debitorului ROŞCA ŞTEFAN, cu domiciliul în Comuna Chiajna, Str.Sergent Ilie Petre nr.6 et.4, ap.15, Sat.Chiajna, județul Ilfov.DESCRIEREA IMOBILULUI:

Imobilul situat in Loc. Chiajna, str. Sergent Ilie Petre, nr. 6, judetul Ilfov, reprezentat de:
A) Apartament cu nr 15 situat la etajul 4 al imobilului bloc, avand nr cadastral 63587-C1-U15, intabulat in Cartea Funciara nr 63587-C1-U15 UAT Chiajna, format din 2 camere si dependinte, in suprafata utila de 49,74 mp si suprafata construită de 95 mp, împreună cu dreptul de proprietate asupra suprafeței indivize de 10,57 mp, reprezentând cota indiviză de 7,24% aferentă apartamentului din părțile și dependințele imobilului care prin natura lor sunt în folosința comună, perpetuă și forțată a tuturor coproprietarilor și dreptul de proprietate asupra terenului în suprafață de 19,10 mp, reprezentând cotă indiviză de 7,24%, aferentă apartamentului din suprafața totală de teren de 298 mp, pe care este situat imobilul bloc, având nr cadastral 63587, intabulat in Cartea Funciară nr. 63587 UAT Chiajna;
B) Cota indiviză de 1,66% reprezentând teren în suprafață indiviză de 8,90 mp, aferentă apartamentului din terenul în suprafață totală de 536 mp, având destinația drum de acces, situat în intravilanul comunei Chiajna, jud. Ilfov, tarla 40/2, parcela 22a, cu nr cadastral 53825,intabulat în Cartea Funciară nr. 53825 UAT Chiajna;
C) Teren în suprafață de 12 mp reprezentând teren intravilan, liber de construcții, situat în sat Chiajna, Comuna Chiajna, str. Sergent Ilie Petre, nr. 6, jud. Ilfov, lot 3, cu nr cadastral 63574, intabulat în Cartea Funciară nr 63574 UAT Chiajna;
D) Cota indiviză de 7,15% reprezentând teren în suprafață de 10,72 mp (aferentă terenului identificat la pct. C de mai sus) din terenul în suprafață totală de 150 mp, având destinația drum de acces, situat în intravilanul satului Chiajna, Com. Chiajna, str. Sergent Ilie Petre, nr. 6, jud. Ilfov, având nr cadastral 63586, intabulat in Cartea Funciară nr. 63586 UAT Chiajna


LOCALIZARE

Situată în partea de Nord-Vest a Municipiului București, în continuarea cartierului Militari, comuna Chiajna s-a dezvoltat pe malul drept al râului Dâmbovița. Este străbătută de șoseaua de centură a municipiului București, iar autostrada București–Pitești începe pe teritoriul ei.
Satele comunei, Chiajna, Dudu, Rosu, sunt însă deservite de șoseaua județeană DJ601A, care duce înspre est la București (cartierul Militari), și spre nord-vest la Dragomirești-Vale și mai departe în județul Giurgiu la Joița și în județul Dâmbovița la Brezoaele, Slobozia Moară (DN7), terminându-se în DN71 la Răcari. Prin comună trece calea ferată de centură a Bucureștiului, segmentul fiind tranzitat de trenurile ce circulă între București și Videle (cu destinația Craiova sau Giurgiu).

Zona este mixta – rezidentiala / comerciala; zona este preponderent rezidentiala si cuprinde case vechi parter, edificate inainte de 1990, vile edificate dupa anii 1995, regim de inaltime P+1-2E, blocuri de locuinte cu regim de inaltime mic), spații comerciale (magzine, cafenele, farmacie, etc), și puține parcele de teren liber, nedezvoltat.

Din punct de vedere edilitar zona este dezvoltata, caile de acces sunt modernizate.
Unitati de invatamant: distanță medie.
Artere importante de circulatie in apropiere: DNCB, DJ601A.
Trasee de suprafata: linii de autobuz, statie la distanta medie.
Calitatea reţelelor de transport: asfaltate, intens tranzitate auto.

Licitaţia începe de la următoarele preţuri, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă:
– 200.284,50 lei pentru imobilul apartament nr. 15 situat la etajul 4 al imobilului-bloc, avand numar cadastral 63587-C1-U15, intabulat in Cartea Funciara nr. 63587-C1-U15 a localitatii Chiajna, judetul Ilfov,
– 7.418,25 lei pentru imobilul teren in suprafata de 12 mp reprezentand loc de parcare, identificat cu numar cadastral 63574, intabulat in Cartea Funciara nr. 63574 a localitatii Chiajna, judetul Ilfov.