APARTAMENT 2 CAMERE 52 MP BUCURESTI SECTOR 1

Descriere Licitație
Preț 74.129 Lei
Tip APARTAMENT 2 CAMERE 52 MP BUCURESTI SECTOR 1
Județ / Sector BUCURESTI
Localitate SECTOR 1
Adresă str. Lipova nr. 29, et. 1, ap. 2, sector 1
Dosar nr. 1369/DCA/2016 conexat cu 266/2021
Dată licitație 28 iulie 2022

.

.

.

.

In data de 28 iulie 2022, ora 14.00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

Imobilul situat în Bucuresti, str. Lipova nr. 29, et. 1, ap. 2, sector 1, reprezentat de apartament cu două camere, două balcoane și cotă indiviză de 51,10% din bucătărie, cămară, baie, vestibul, oficiu, culoar și pivniță, cu o suprafață totală de 52,64 m.p, împreună cu cotă indiviză de 28,80% din părțile și dependințele imobilului care prin natura și destinația lor sunt în folosința comună a colocatarilor, înscris în Cartea Funciară nr. 229674-C1-U2 a sectorului 1 Bucuresti, având număr cadastral 229674-C1-U2, precum și dreptul de proprietate asupra cotei indivize de teren în suprafață de 36,08 m.p, situat sub construcție, din suprafața totală de 216 m.p, înscris în Cartea Funciară nr. 229674 a sectorului 1 Bucuresti, având număr cadastral 229674, aflat in proprietatea devălmașă a debitorilor Bădiță Tania și Bădiță Gheorghe.ASPECTE GENERALE:

Apartamentul se afla situat la etajul 1 al unui bloc gen vila construit in perioada interbelica, situat in Bucuresti, str. Lipova nr.29. Accesul catre intrarea in imobil se face printr-o curte.LOCALIZARE:

Sectorul 1 este un sector in Bucuresti, situat in partea de nord – vest a municipiului, cuprins intre sectoarele 2 si
6. Acesta are o suprafata de circa 67,5 kmp si o populatie de peste 238.000 de locuitori. Sectorul 1 este cel mai mare sector din cadrul Municipiului Bucuresti.
Principalele cartiere ale sectorului sunt: Dorobanti, Baneasa, Pipera, Floreasca, Damaroaia, Bucurestii Noi, Pajura, Primaverii, Aviatiei, Grivita, Aviatorilor, Victoriei, Domenii

Institutii importante/puncte de interes
• Guvernul Romaniei
• Parcul Cismigiu
• Parcul Herastrau
• Gara de Nord
• Padurea Baneasa
• Pavilionul expozitional Romexpo

Cartierul are un caracter cu preponderenta rezidential, fiind caracterizat de case si vile construite in perioada interbelica dar si de blocuri de locuinte cu regim mic de inaltime construite dupa anii 2000.
Cartierul dispune de toate utilitatile.
Calitatea retelelor de transport: asfaltate, cu circulatie intensa.
De asemenea este o zona bine deservita de mijloacele de transport in comun, cu un acces bun catre centru si catre celelalte zone ale capitalei.DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

Prezentul raport de evaluare refera la imobilul situat in Bucuresti, Str. Lipova nr.29, et.1, ap.2, sector 1, reprezentat de un apartament cu doua camere, doua balcoane si cota indiviza de 51,10 % din bucatarie, camara, baie, vestibul, oficiu, culoar si pivnita cu o suprafata totala de 52,64 mp., impreuna cu cota indiviza de 28,80 % din partile si dependintele imobilului care prin natura si destinatia lor sunt in folosinta comuna a coproprietarilor, inscris in CF 229674-C1-U2 a UAT Sector 1 Bucuresti avand nr. cadastral 229674-C1-U2, precum si dreptul de proprietate asupra cotei indivize de teren in suprafata de 36,08 mp, situat sub constructie, din suprafata totala de 216 mp inscris in CF 229674 UAT Sector 1 Bucuresti, avand numar cadastral 229674.
Apartamentul se afla situat la etajul 1 al unui bloc gen vila construit in perioada interbelica, situat in Bucuresti, str. Lipova nr.29. Accesul catre intrarea in imobil se face printr-o curte.
Deoarece nu au fost puse la dispozitie documente din care sa reiasa solutia constructiva a imobilului, presupunem faptul ca structura de rezistenta este din cadre de beton armat cu inchideri exterioare din zidarie de caramida si placa de beton armat intre etaje. Acoperisul este tip sarpanta de lemn cu invelitoare din tabla.
Blocul/Vila are un regim de inaltime Pivnita+P+1E si dispune de 3 apartamente. Cladirea nu este dotata cu lift. Sunt prezente toate utilitatile edilitare: electricitate, apa, gaz si canalizare. Apartamentul este compus din 2 camere, dependinte si 2 balcoane, avand o suprafata totala de 52,64 mp.

Avand in vedere faptul ca accesul la interiorul imobilului nu a fost permis intrucat la data inspectiei proprietarul nu s-a prezentat, am presupus ca finisajele sunt medii.

In urma discutiei purtate cu proprietarul apartamentului de la parter acesta ne-a informat ca imobilul in care se afla apartamentul a suferit degradari majore la structura de rezistenta, in anii 2006 – 2007, cand Primaria Sectorului 1 a incercat sa reconsolideze cladirea. La data inspectiei, proprietarul apartamentului de la parter se afla in proces cu Primaria Sectorului 1.
Datorita faptului ca in cladire nu locuieste nimeni din anul 2007, aceasta a fost vandalizata furandu-se instalatiile electrice si sanitare. Conform informatiilor primite de la acelasi proprietar in cladire nu se mai poate locui pana nu se va reconsolida structura de rezistenta si reface instalatiile. De asemenea acesta ne-a mai informat ca apartamentele de la etajul 1 necesita renovari majore in ceea ce priveste structura de rezistenta dar si inlocuirea finisajelor si a instalatiilor electrice si sanitare furate.

Conform informatiilor culese, apartamentul nu era locuit la data inspectiei.Licitaţia începe de la preţul de 74.129 lei, reprezentând valoarea stabilita conform art. 837 Cod procedură civilă.