APARTAMENT 2 CAMERE 51 MP BUCURESTI SECTOR 3

Descriere Licitație
Preț 310.332 Lei
Tip APARTAMENT 2 CAMERE 51 MP BUCURESTI SECTOR 3
Județ / Sector BUCURESTI
Localitate SECTOR 3
Adresă str. Drumul Gura Gârliţei, nr. 16A, bl. 1, sc. 1, mansarda, ap. 27
Dosar nr. 1317/2022
Dată licitație 4 noiembrie 2022

.

.

.

.

.

.

In data de 04 NOIEMBRIE 2022, ORA 13:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

Imobilul situat în Bucuresti, str. Drumul Gura Gârliţei, nr. 16A, bl. 1, sc. 1, mansarda, ap. 27, sector 3, identificat cu numar cadastral 233672-C1-U27, intabulat in Cartea Funciara nr. 233672-C1-U27 Bucuresti Sector 3, compus din doua camere de locuit, respectiv: camera = 15,41 mp si camera = 8,35 mp si dependinte, respectiv: hol = 5,84 mp, bucatarie = 10,22 mp, baie = 4,14 mp si balcon = 7,20 mp cu o suprafata utila de 43,96 mp si o suprafata totala de 51,16 mp impreuna cu cota parte indiviza de 2,82% din partile si dependintele comune ale imobilului bloc si cu dreptul de proprietate asupra terenului aferent locuintei in suprafata de 21,59 mp – cota indiviza din intregul teren pe care este construit imobilul bloc in suprafata totala de 767 mp, identificat cu numar cadastral 233672, inscris in Cartea Funciara nr. 233672 Bucuresti Sector 3, precum si impreuna cu dreptul de proprietate asupra terenului aferent locuintei in suprafata de 2,11 mp reprezentand o cota indiviza de 0,25% din terenul in suprafata totala de 852 mp, identificat cu numar cadastral 233244, intabulat in Cartea Funciara nr. 233244 Bucucuresti Sector 3, reprezentand drum de trecere.LOCALIZARE:

In cadrul raportului de evaluare s-a analizat zona periferica a Sectorului 3, extremitatea Estica a cartierului Titan impreuna cu zona delimitata de urmatoarele artere:
– Drumul Gura Badicului
– Bulevardul Theodor Pallady
– Bulevardul Nicolae Grigorescu
– Drumul Intre Tarlale

Zona in care se afla imobilul este una mixta, formata din constructii de locuinte colective noi si centre comerciale , cu acces din Bulevardul Theodor Pallady pe drumuri secundare amenajate; Zona ofera posibilitate de bransare la utilitati si acces la mijloace de transport in comun, inclusiv metrou (Stratia Nicolae Teclu).
In vecinatate s-au identificat atat complexe rezidentiale noi: Complex Titan Sun Park 7, Metropolitan Policolor Residence, Palladium Residence, cat si spatii comerciale: Mega Image, Jumbo, Auchan, Ikea.DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

Apartamentul se afla situat la mansarda unui bloc cu un regim de inaltime P+2E+M, situat in Bucuresti, Drumul Gura Garlite. 1, Mansarda, Ap. 27, nr. 16A, bl. 1, sc. 1, Et. Mansarda. Imobilul face parte din ansamblul rezidential “Astorium Residence”. Accesul catre intrarea in imobil se face din Drumul Gura Garlitei pe o alee de acces amenajata, securizata cu bariera de acces. Conform istoricului prezentat in Contractul de vanzare a reiesit ca blocul in care se afla apartamentul a fost dat in folosinta in anul 2019 (conform certificatului de atestare a edificarii constructiei nr. 35212/21.01.2019, emis de Primaria Sectorului 3 – Bucuresti)

Deoarece nu au fost puse la dispozitie documente din care sa reiasa solutia constructiva a imobilului, presupunem faptul ca structura de rezistenta este din cadre de beton armat cu inchideri exterioare din zidarie de caramida/BCA si placa de beton armat intre etaje. Acoperisul este tip terasa necirculabila.
Blocul este termoizolat. Sunt prezente toate utilitatile edilitare: electricitate, apa, gaz si canalizare.
Conform releveului corpului de proprietate apartamentul este semidecomandat, compus din 2 camere si dependinte si 1 balcon iar suprafata utila de 43,96 mp si suprafata totala de 51.16 mp (inclus balconul).

Apartamentul este racordat la toate utilitatile edilitare: electricitate, apa, gaz si canalizare.Licitaţia începe de la pretul de 310.332 lei, reprezentând valoarea stabilita conform art. 837 Cod procedură civilă.