APARTAMENT 2 CAMERE 125 MP BUCURESTI SECTOR 1

Descriere Licitație
Preț 203.098 Lei
Tip APARTAMENT 2 CAMERE 125 MP BUCURESTI SECTOR 1
Județ / Sector BUCURESTI
Localitate SECTOR 1
Adresă str. Sîngerului nr. 1, et. 1, sector 1
Dosar nr. 137/2017
Dată licitație 6 ianuarie 2023

.

.

.

.

.

.


In data de 06 IANUARIE 2023, ora 13:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

Imobilul situat în Bucureşti, str. Sîngerului nr. 1, et. 1, sector 1, identificat cu număr cadastral 251656-C1-U2, întabulat în Cartea Funciară nr. 251656-C1-U2 a Mun. Bucureşti Sectorul 1, compus din apartament cu 2 (două) camere şi dependinţe (bucătărie, hol, baie, hol, debara, balcon = 2,30 m.p., casa scărilor = 1,50 m.p. şi pod = 67,67 m.p.), cu o suprafaţă utilă de 53,53 m.p. şi o suprafaţă totală de 125 m.p., inclusiv balconul, casa scării şi podul, în cotă exclusivă, împreună cu dreptul de coproprietate, în cotă indiviză asupra părţilor, dotărilor şi utilităţilor întregului imobil, care prin natura şi destinaţia lor sunt în folosinţa comună, perpetuă şi forţată a tuturor coproprietarilor şi împreună cu suprafaţa indiviză de 240 m.p. din terenul aferent întregului imobil atribuit în proprietate (suprafaţă totală de 480 m.p., conform actelor), descris conform anexei II, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.LOCALIZARE:

Proprietatea este amplasată periferic, în partea de Nord-Vest a municipiului București, în microzona Crangasi – Giulesti. Apartamentul este situat într-o clădire (vilă apartamentată în două unități locative), edificată în jurul anului 1965. Puncte de reper (linii pietonale) : în partea de Sud, la circa 50 ml – Calea Giulești, în partea de Sud-Est, la circa 200 ml – Piața Giulești.
Zona: este caracterizată ca una rezidențială, reprezentată în prim plan de case similare, iar în planurile
secunde de diverse spații social-urbane.
Vecinătăți, conform realității din teren, zona prezintă ca vecinătăți directe:
a) Nord: proprietate privată;
b) Est: acces imobil;
c) Sud: proprietate privată;
d) Vest: proprietate privată, construcție separată în curtea imobilului subiect;

Dotări Social-Urbane: zona este deservită bine cu puncte comerciale și spații social-urbane, acestea regăsindu-se în special de-a lungul arterei Calea Giulești. Zona dispune de: parc de mari dimensiuni cu facilități diverse; magazine în număr suficient; piață de legume, fructe și produse alimentare diverse în apropiere.
Utilități existente la proprietate: electricitate, gaz, apă și canalizare.DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

BLOCUL: Apartamentul este amplasat la etajul 1/1 cu Pod al unei clădiri (casă bifamilială) edificate în jurul anului 1965 (aproximare pa baza istoricului din documentele avute la dispoziție, fără a se cunoaște exact anul edificării). Aspectul clădirii este de o calitate generală sub medie, fara izolare termica. Structura și compartimentarea acestuia este de tip vila, fara lift, tipică acestor clădiri, existând dispuse câte 1 apartament pe nivel.
Structură standard: Structura este presupus realizată din zidărie portantă, din cărămidă plină, cu fundații din beton armat, caracteristică clădirilor din perioada interbelică.
OBSERVAȚII: Podul este inclus integral în Imobilul Subiect, iar aria exprimată în documentația cadastrală cuprinde întreaga arie a sa, fără a fi luate în considerare înălțimile utile disponibile în acesta, aria închiriabilă fiind estimată la cel mult ½ din întreaga arie, din cauza înălțimii reduse pe marginile șarpantei.
La data inspecției nu au fost observate probleme, degradări sau alte disfuncționalități semnificative.
Inspecția a fost realizată doar la nivelul porții de acces a imobilului.
Învelitori: Învelitoarea este de tip acoperiș cu șarpantă din lemn, acoperit cu învelitoare din tablă.
APARTAMENTUL:
Apartamentul este de tip Semidecomandat, iar conform standardelor în construcții, se încadrează în gradul
de confort 1. Camerele au vedere spre est și sud.
Finisaje: (fără inspecție interioară, conform nivelului standard estimat, observat, sau cunoscut) Din cele observate, finisajele sunt estimate la un nivel general Mediu, conform finisării observate. Pereții: tencuiți și zugrăviți cu vopsea de tip lavabil, de o calitate medie, atât la materiale cât și manoperă. În baie și bucătărie pereții sunt placați cu faianță, de o calitate medie. Pardoselile: în baie, bucătărie și hol dușumea rece, îmbrăcată cu gresie de o calitate medie, iar în camere dușumea caldă, cu parchet lamelar, de o calitate medie. Tâmplăria exterioară este din PVC, cu geam termopan, iar la intrare, ușă metalică sau lemn. Tâmplăria interioară este din lemn celular. Plafoanele sunt tencuite și zugrăvite cu vopsea de tip lavabil. Balcon – închis, cu tâmplărie din PVC și geam termopan, cu o finisare medie. Podul este estimat cu un finisaj minimal, adecvat doar pentru depozitare.

Instalații funcționale: Instalație electrică de iluminat, prize monofazate și trasee de curenți slabi. Instalațiile de încălzire sunt de tip calorifere din fontă / tablă, alimentate de o centrală termică de apartament, precum și o instalație de aer condiționat.Licitaţia începe de la pretul de 203.098,50 lei, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă rep.