32 LOCURI PARCARE STRADA DRUMUL MORII 7C, MOGOSOAIA

Descriere Licitație
Preț 7.727 Lei
Tip imobil
Județ / Sector ILFOV
Localitate Mogoşoaia
Adresă str. Drumul Morii nr. 7C, Lot 1, bl. C1
Dosar nr. 2421/2021
Dată licitație 2 septembrie 2022

.

.

.

.

.

In data de 02 SEPTEMBRIE 2022, ora 13:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din Bucureşti, Şoseaua Kiseleff nr. 9, sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

Imobilele sunt situate in intravilanul comunei Mogoșoaia, Str. Drumul Morii nr.7C, Jud. Ilfov, categoria de folosință ”curți construcții”, având destinația de loc de parcare.ASPECTE GENERALE:

1. teren în suprafață de 18 mp, întabulat în CF nr. 67242 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, nr. cadastral 67242, destinația de loc de parcare;
2. teren în suprafață de 13 mp, întabulat în CF nr. 67244 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, nr. cadastral 67244, destinația de loc de parcare;
3. teren în suprafață de 13 mp,întabulat în CF nr. 67245 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, nr. cadastral 67245, destinația de loc de parcare;
4. teren în suprafață de 13 mp, întabulat în CF nr. 67246 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, nr. cadastral 67246, destinația de loc de parcare;
5. teren în suprafață de 12 mp, întabulat în CF nr. 67247 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, nr. cadastral 67247, destinația de loc de parcare;
6. teren în suprafață de 12 mp, întabulat în CF nr. 67248 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, nr. cadastral 67248,destinația de loc de parcare;
7. teren în suprafață de 13 mp, întabulat în CF nr. 67249 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, nr. cadastral 67249, destinația de loc de parcare;
8. teren în suprafață de 12 mp, întabulat în CF nr. 67250 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, nr. cadastral 67250, destinația de loc de parcare;
9. teren în suprafață de 13 mp, întabulat în CF nr. 67251 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, nr. cadastral 67251, destinația de loc de parcare;
10. teren în suprafață de 12 mp, întabulat în CF nr. 67252 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, nr. cadastral 67252, destinația de loc de parcare;
11. teren în suprafață de 13 mp, întabulat în CF nr. 67253 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, nr. cadastral 67253, destinația de loc de parcare;
12. teren în suprafață de 13 mp, întabulat în CF nr. 67257 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, nr. cadastral 67257, destinația de loc de parcare;
13. teren în suprafață de 12 mp, întabulat în CF nr. 67258 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, nr. cadastral 67258, destinația de loc de parcare;
14. teren în suprafață de 12 mp, întabulat în CF nr. 67259 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, nr. cadastral 67259,destinația de loc de parcare;
15. teren în suprafață de 13 mp, întabulat în CF nr. 67264 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, nr. cadastral 67264, destinația de loc de parcare;
16. teren în suprafață de 14 mp, întabulat în CF nr. 67269 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, nr. cadastral 67269, destinația de loc de parcare;
17. teren în suprafață de 14 mp, întabulat în CF nr. 67270 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, nr. cadastral 67270, destinația de loc de parcare;
18. teren în suprafață de 16 mp, întabulat în CF nr. 67273 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, nr. cadastral 67273, destinația de loc de parcare;
19. teren în suprafață de 16 mp, întabulat în CF nr. 67274 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, nr. cadastral 67274, destinația de loc de parcare;
20. teren în suprafață de 15 mp, întabulat în CF nr. 67276 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, nr. cadastral 67276, destinația de loc de parcare;
21. teren în suprafață de 15 mp, întabulat în CF nr. 67278 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, nr. cadastral 67278, destinația de loc de parcare;
22. teren în suprafață de 14 mp, întabulat în CF nr. 67279 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, nr. cadastral 67279, destinația de loc de parcare;
23. teren în suprafață de 14 mp, întabulat în CF nr. 67280 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, nr. cadastral 67280, destinația de loc de parcare;
24. teren în suprafață de 14 mp, întabulat în CF nr. 67281 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, nr. cadastral 67281, destinația de loc de parcare;
25. teren în suprafață de 14 mp, întabulat în CF nr. 67282 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, nr. cadastral 67282, destinația de loc de parcare;
26. teren în suprafață de 13 mp, întabulat în CF nr. 67283 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, nr. cadastral 67283, destinația de loc de parcare;
27. teren în suprafață de 12 mp, întabulat în CF nr. 67284 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, nr. cadastral 67284, destinația de loc de parcare;
28. teren în suprafață de 12 mp, întabulat în CF nr. 67285 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, nr. cadastral 67285, destinația de loc de parcare;
29. teren în suprafață de 12 mp, întabulat în CF nr. 67286 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, nr. cadastral 67286, destinația de loc de parcare;
30. teren în suprafață de 13 mp, întabulat în CF nr. 67287 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, nr. cadastral 67287, destinația de loc de parcare;
31. teren în suprafață de 12 mp, întabulat în CF nr. 67290 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, nr. cadastral 67290, destinația de loc de parcare;
32. teren în suprafață de 12 mp, întabulat în CF nr. 67295 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, nr. cadastral 67295, destinația de loc de parcare.LOCALIZARE:

Imobilul Subiect este situat semicentral, în partea de Nord-Vest a comunei Mogoșoaia.
PUNCTE DE REPER (linii pietonale): în partea de Vest, la circa 100 m – pădure; în partea de Sud, la circa 340 m — intersecția dintru drumul de acces Drumul Morii 7C și DNlA; în partea de Sud, la circa 150 m – Ansamblul rezidențial în construire ARBO Residence.
Zona este una în general relatie dezvoltată, în creştere, de un nivel calitativ general mediu/peste medie, raportat la alte unități administrativ-teritoriale similare. Localitatea este relatie aproape de centrul polului principal de dezvoltare din zona geografică respectivă (mun. București). Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una mixtă, predominant rezidențială, cu case/blocuri de o calitate medie/ peste medie, precum și cu foste spații industriale dezafectate, sau vechi, sau spații de birouri și de prestări servicii de-a lungul căilor principale de acces (DN1A).

Vecinătăți, conform realității din teren, zona prezintă ca vecinătăți directe:
a) Nord: clădire rezidențială, proprietate privată, cu îngrădire;
b) Est: drum public pentru acces (str. Drumul Morii), cu îngrădire;
c) Sud: ansamblu rezidențial similar, cu îngrădire;
d) Vest: pădure și drum de exploatare neamenajat, proprietate publică, cu îngrădire.

Accesul auto/pietonal în zonă se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate. Ultimul segment de drum, pe o distanță de circa 340 m, se realizează pe un drum public de acces, asfaltat, de dimensiuni medii (câte o bandă de mers/sens), de o calitate generală medie. Traficul auto este unul ridicat la nivelul arterelor principale. Transportul în comun este relativ bine dezvoltat în această zonă, fiind reprezentat de autobuze și microbuze în regim maxi-taxi.

Dotări Social-Urbane: zona este deservită bine cu puncte comerciale și spații social-urbane, acestea regăsindu-se în special de-a lungul arterelor principale. Zona dispune de: pădure lângă proprietate; parc de mari dimensiuni cu facilități diverse în apropiere; magazine în număr suficient.
Utilități existente în zonă: electricitate, gaz, apă și canalizare.DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

Teren în suprafață totală cumulată de 4.976,00 m2 (cf. măsurătorilor cadastrale) sau de 4.976,00 m2 (cf. actelor de proprietate, extrasului de carte funciară), cu destinație Intravilan, categoria de folosință Curti/constructii. Terenul este amenajat cu gazon turnat pe spațiile libere și alei de circulație auto, betonate. Terenul este împrejmuit pe laturile dinspre Nord, Vest și Sud.

Loturile având destinație de locuri de parcare, pe latura dinspre Sud sau la Sud de bloc, sunt amenajate minimal, prin nivelare și pietruire.

Locurile de parcare din fața blocului sunt betonate. Există guri pentru acces la canalizările de apă pe proprietate.

Lotul de teren în exces este ocupat de organizarea de șantier a lucrărilor în lucru și nu sunt incluse în evaluare.Licitaţia începe de la următoarele preţuri, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă:
1. de la suma de 6.623,24 lei, inclusiv TVA19% (5.565,75 lei, la care s-a adăugat suma de 1.057,49 lei reprezentând TVA19%), pentru imobilul teren în suprafață de 18 mp, întabulat în CF nr. 67242 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, având nr. cadastral 67242,
2. de la suma de 6.623,24 lei, inclusiv TVA19% (5.565,75 lei, la care s-a adăugat suma de 1.057,49 lei reprezentând TVA19%), pentru imobilul teren în suprafață de 13 mp, întabulat în CF nr. 67244 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, având nr. cadastral 67244,
3. de la suma de 6.623,24 lei, inclusiv TVA19% (5.565,75 lei, la care s-a adăugat suma de 1.057,49 lei reprezentând TVA19%), pentru imobilul teren în suprafață de 13 mp, întabulat în CF nr. 67245 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, având nr. cadastral 67245,
4. de la suma de 6.623,24 lei, inclusiv TVA19% (5.565,75 lei, la care s-a adăugat suma de 1.057,49 lei reprezentând TVA19%), pentru imobilul teren în suprafață de 13 mp, întabulat în CF nr. 67246 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, având nr. cadastral 67246,
5. de la suma de 6.623,24 lei, inclusiv TVA19% (5.565,75 lei, la care s-a adăugat suma de 1.057,49 lei reprezentând TVA19%), pentru imobilul teren în suprafață de 12 mp, întabulat în CF nr. 67247 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, având nr. cadastral 67247,
6. de la suma de 6.623,24 lei, inclusiv TVA19% (5.565,75 lei, la care s-a adăugat suma de 1.057,49 lei reprezentând TVA19%), pentru imobilul teren în suprafață de 12 mp, întabulat în CF nr. 67248 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, având nr. cadastral 67248,
7. de la suma de 6.623,24 lei, inclusiv TVA19% (5.565,75 lei, la care s-a adăugat suma de 1.057,49 lei reprezentând TVA19%), pentru imobilul teren în suprafață de 13 mp, întabulat în CF nr. 67249 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, având nr. cadastral 67249,
8. de la suma de 6.623,24 lei, inclusiv TVA19% (5.565,75 lei, la care s-a adăugat suma de 1.057,49 lei reprezentând TVA19%), pentru imobilul teren în suprafață de 12 mp, întabulat în CF nr. 67250 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, având nr. cadastral 67250,
9. de la suma de 6.623,24 lei, inclusiv TVA19% (5.565,75 lei, la care s-a adăugat suma de 1.057,49 lei reprezentând TVA19%), pentru imobilul teren în suprafață de 13 mp, întabulat în CF nr. 67251 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, având nr. cadastral 67251,
10. de la suma de 6.623,24 lei, inclusiv TVA19% (5.565,75 lei, la care s-a adăugat suma de 1.057,49 lei reprezentând TVA19%), pentru imobilul teren în suprafață de 12 mp, întabulat în CF nr. 67252 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, având nr. cadastral 67252,
11. de la suma de 6.623,24 lei, inclusiv TVA19% (5.565,75 lei, la care s-a adăugat suma de 1.057,49 lei reprezentând TVA19%), pentru imobilul teren în suprafață de 13 mp, întabulat în CF nr. 67253 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, având nr. cadastral 67253,
12. de la suma de 7.727,27 lei, inclusiv TVA19% (6.493,50 lei, la care s-a adăugat suma de 1.233,77 lei reprezentând TVA19%), pentru imobilul teren în suprafață de 13 mp, întabulat în CF nr. 67257 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, având nr. cadastral 67257,
13. de la suma de 7.727,27 lei, inclusiv TVA19% (6.493,50 lei, la care s-a adăugat suma de 1.233,77 lei reprezentând TVA19%), pentru imobilul teren în suprafață de 12 mp, întabulat în CF nr. 67258 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, având nr. cadastral 67258,
14. de la suma de 7.727,27 lei, inclusiv TVA19% (6.493,50 lei, la care s-a adăugat suma de 1.233,77 lei reprezentând TVA19%), pentru imobilul teren în suprafață de 12 mp, întabulat în CF nr. 67259 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, având nr. cadastral 67259,
15. de la suma de 7.727,27 lei, inclusiv TVA19% (6.493,50 lei, la care s-a adăugat suma de 1.233,77 lei reprezentând TVA19%), pentru imobilul teren în suprafață de 13 mp, întabulat în CF nr. 67264 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, având nr. cadastral 67264,
16. de la suma de 7.727,27 lei, inclusiv TVA19% (6.493,50 lei, la care s-a adăugat suma de 1.233,77 lei reprezentând TVA19%), pentru imobilul teren în suprafață de 14 mp, întabulat în CF nr. 67269 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, având nr. cadastral 67269,
17. de la suma de 7.727,27 lei, inclusiv TVA19% (6.493,50 lei, la care s-a adăugat suma de 1.233,77 lei reprezentând TVA19%), pentru imobilul teren în suprafață de 14 mp, întabulat în CF nr. 67270 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, având nr. cadastral 67270,
18. de la suma de 6.623,24 lei, inclusiv TVA19% (5.565,75 lei, la care s-a adăugat suma de 1.057,49 lei reprezentând TVA19%), pentru imobilul teren în suprafață de 16 mp, întabulat în CF nr. 67273 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, având nr. cadastral 67273,
19. de la suma de 6.623,24 lei, inclusiv TVA19% (5.565,75 lei, la care s-a adăugat suma de 1.057,49 lei reprezentând TVA19%), pentru imobilul teren în suprafață de 16 mp, întabulat în CF nr. 67274 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, având nr. cadastral 67274,
20. de la suma de 6.623,24 lei, inclusiv TVA19% (5.565,75 lei, la care s-a adăugat suma de 1.057,49 lei reprezentând TVA19%), pentru imobilul teren în suprafață de 15 mp, întabulat în CF nr. 67276 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, având nr. cadastral 67276,
21. de la suma de 6.623,24 lei, inclusiv TVA19% (5.565,75 lei, la care s-a adăugat suma de 1.057,49 lei reprezentând TVA19%), pentru imobilul teren în suprafață de 15 mp, întabulat în CF nr. 67278 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, având nr. cadastral 67278,
22. de la suma de 6.623,24 lei, inclusiv TVA19% (5.565,75 lei, la care s-a adăugat suma de 1.057,49 lei reprezentând TVA19%), pentru imobilul teren în suprafață de 14 mp, întabulat în CF nr. 67279 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, având nr. cadastral 67279,
23. de la suma de 6.623,24 lei, inclusiv TVA19% (5.565,75 lei, la care s-a adăugat suma de 1.057,49 lei reprezentând TVA19%), pentru imobilul teren în suprafață de 14 mp, întabulat în CF nr. 67280 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, având nr. cadastral 67280,
24. de la suma de 6.623,24 lei, inclusiv TVA19% (5.565,75 lei, la care s-a adăugat suma de 1.057,49 lei reprezentând TVA19%), pentru imobilul teren în suprafață de 14 mp, întabulat în CF nr. 67281 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, având nr. cadastral 67281,
25. de la suma de 6.623,24 lei, inclusiv TVA19% (5.565,75 lei, la care s-a adăugat suma de 1.057,49 lei reprezentând TVA19%), pentru imobilul teren în suprafață de 14 mp, întabulat în CF nr. 67282 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, având nr. cadastral 67282,
26. de la suma de 6.623,24 lei, inclusiv TVA19% (5.565,75 lei, la care s-a adăugat suma de 1.057,49 lei reprezentând TVA19%), pentru imobilul teren în suprafață de 13 mp, întabulat în CF nr. 67283 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, având nr. cadastral 67283,
27. de la suma de 6.623,24 lei, inclusiv TVA19% (5.565,75 lei, la care s-a adăugat suma de 1.057,49 lei reprezentând TVA19%), pentru imobilul teren în suprafață de 12 mp, întabulat în CF nr. 67284 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, având nr. cadastral 67284,
28. de la suma de 6.623,24 lei, inclusiv TVA19% (5.565,75 lei, la care s-a adăugat suma de 1.057,49 lei reprezentând TVA19%), pentru imobilul teren în suprafață de 12 mp, întabulat în CF nr. 67285 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, având nr. cadastral 67285,
29. de la suma de 6.623,24 lei, inclusiv TVA19% (5.565,75 lei, la care s-a adăugat suma de 1.057,49 lei reprezentând TVA19%), pentru imobilul teren în suprafață de 12 mp, întabulat în CF nr. 67286 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, având nr. cadastral 67286,
30. de la suma de 6.623,24 lei, inclusiv TVA19% (5.565,75 lei, la care s-a adăugat suma de 1.057,49 lei reprezentând TVA19%), pentru imobilul teren în suprafață de 13 mp, întabulat în CF nr. 67287 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, având nr. cadastral 67287,
31. de la suma de 6.623,24 lei, inclusiv TVA19% (5.565,75 lei, la care s-a adăugat suma de 1.057,49 lei reprezentând TVA19%), pentru imobilul teren în suprafață de 12 mp, întabulat în CF nr. 67290 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, având nr. cadastral 67290,
32. de la suma de 7.727,27 lei, inclusiv TVA19% (6.493,50 lei, la care s-a adăugat suma de 1.233,77 lei reprezentând TVA19%), pentru imobilul teren în suprafață de 12 mp, întabulat în CF nr. 67295 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, având nr. cadastral 67295.