7 TERENURI TIP EXTRAVILAN GHIMPATI, GIURGIU

Descriere Licitație
Preț 7.369.534 Lei
Tip TEREN EXTRAVILAN
Județ / Sector GIURGIU
Localitate GHIMPATI
Adresă tarlaua 75, parcelele 717/3, 717/5, 717/6, B710, 711, 717/1, 717/2, PS717/9,
Dosar nr. 429/2021 conexate dosarele nr. 430/2021, nr. 431/2021 și nr. 433/2021
Dată licitație 28 noiembrie 2022

In data de 28 noiembrie 2022, ora 13.00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

Imobilele sunt urmatoarele:
1. teren extravilan în suprafață de 208.843 m.p, înscris în Cartea funciară nr. 31266 a localității Ghimpați, identificat cu număr cadastral 31266, situat în jud. Giurgiu, tarlaua 74, parcela 699;
2. teren extravilan în suprafață de 207.969 m.p, înscris în Cartea funciară nr. 31269 a localității Ghimpați, identificat cu număr cadastral 31269, situat în jud. Giurgiu, tarlaua 152, parcela 1400;
3. teren extravilan în suprafață de 272.300 m.p (din acte) și 272.293 m.p (din măsurători) înscris în Cartea funciară nr. 31346 a localității Ghimpați, identificat cu număr cadastral 31346, situat în jud. Giurgiu (pășune);
4. teren extravilan în suprafață de 2.166.100 m.p, înscris în Cartea funciară nr. 32859 a localității Ghimpați, identificat cu număr cadastral 32859, situat în jud. Giurgiu, tarlaua 124;
5. teren extravilan în suprafață de 719.432 m.p, înscris în Cartea funciară nr. 33834 a localității Ghimpați, identificat cu număr cadastral 33834, situat în jud. Giurgiu, tarlaua 75, parcelele 717/3, 717/5, 717/6, B710, 711, 717/1, 717/2, PS717/9;
6. teren extravilan în suprafață de 631.664 m.p, înscris în Cartea funciară nr. 33843 a localității Ghimpați, identificat cu număr cadastral 33843, situat în localitatea Ghimpați, jud. Giurgiu, tarlaua 75, parcela PS717/1, B703, 705, 706, 707, 708;
7. teren extravilan în suprafață de 51.047 m.p, înscris în Cartea funciară nr. 33847 a localității Ghimpați, identificat cu număr cadastral 33847, situat în localitatea Ghimpați, jud. Giurgiu, tarlaua 75, parcela PS718.DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

Proprietatea imobiliară este compusă din 10 loturi de teren extravilan situate în Com. Ghimpati, jud. Giurgiu.

Nr crt CF Tip Imobil Tipologie Categorie folosință Nr Cad Suprafață
1 31266 Teren extravilan neproductiv 31266 208,843
Terenul analizat este situat la est de localitatea Copaciu și se prezintă sub forma unei fâșii cu înclinație accentuată de la sud, unde se învecinează cu terenuri agricole, spre nord, unde se regăsește o zonă mai joasă ce a fost probabil albia râului Glavacioc. Terenul analizat face practic legătura între cele două trepte de relief. La data inspecției terenul era neutilizat și prezenta porțiuni acoperite de deșeuri/gunoaie. „Imobil aflat sub incidenta art. 3 alin (1) din Legea nr. 17/2014″
2 31269 Teren extravilan neproductiv 31269 207,969
Terenul analizat este situat la sud de localitatea Naipu. Se prezintă sub forma unei fâșii ce întinde pe albia lacului/iazului ce delimitează zona nord estică a localității. La data inspecției terenul era neutilizat.
3 31346 Teren extravilan pasune 31346 272,293
Terenul analizat este situat la nord est de localitatea Naipu. Se prezintă sub forma unei fâșii ce întinde pe albia lacului/iazului ce delimitează zona sudică a localității. La data inspecției terenul era neutilizat.
4 32859 Teren extravilan arabil 32859 2,166,100
Terenul analizat este situat la sud-vest de localitatea Naipu. Terenul are forma neregulata, topografie plana, este comasat iar vecinatatile sunt reprezentate de alte terenuri agricole. Accesul se realizeaza cu ajutorul drumurilor de exploatare.
5 33834 Teren extravilan pasune/ape statatoare 33834 719,432
Terenul analizat este situat la est si sud-est de localitatea Copaciu. Este un teren greu accesibil cu vegetatie inalta, balti pe alocuri, posibil degradat.
6 33843 Teren extravilan pasune/altele 33843 631,664
Terenul analizat este situat la est si sud-est de localitatea Copaciu. Este un teren greu accesibil cu vegetatie inalta, balti pe alocuri, posibil degradat. „Imobil aflat sub incidenta art. 3 alin (1) din Legea nr. 17/2014”
7 33847 Teren extravilan pasune 33847 51,047
Terenul analizat este situat la est de localitatea Naipu. Se prezintă sub forma unei fâșii care se desfășoară pe malul Nordic al Lacului Camineasa.


LOCALIZARE:


Comuna Ghimpati este situată în vestul județului Giurgiu fiind formată din satele Copaciu, Ghimpați, Naipu și Valea Plopilor. Este străbătută de șoseaua națională DN 6 care leagă Alexandria de București și din care se ramifică pe teritoriul comunei alte două drumuri naționale: DN 5B, care duce spre sud, la Giurgiu, și DN 61, care duce spre nord, la Găești. La Naipu, din DN6 se ramifică șoseaua județeană DJ603, care duce spre est la Schitu (unde se intersectează cu DN5B), Stoenești, Călugăreni (unde se intersectează cu DN5), Mihai Bravu și Comana.

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Ghimpați se ridică la 6.064 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 6.132 de locuitori.Licitaţia începe de la următoarele preţuri, ce reprezinta preţurile la care au fost evaluate imobilele anterior precizate, conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare întocmit in prezentul dosar de executare:
1. 355.051 lei pentru imobilul teren extravilan în suprafață de 208.843 m.p, înscris în Cartea funciară nr. 31266 a localității Ghimpați, identificat cu număr cadastral 31266, situat în jud. Giurgiu, tarlaua 74, parcela 699,
2. 353.568 lei pentru imobilul teren extravilan în suprafață de 207.969 m.p, înscris în Cartea funciară nr. 31269 a localității Ghimpați, identificat cu număr cadastral 31269, situat în jud. Giurgiu, tarlaua 152, parcela 1400,
3. 741.256 lei pentru imobilul teren extravilan în suprafață de 272.300 m.p (din acte) și 272.293 m.p (din măsurători) înscris în Cartea funciară nr. 31346 a localității Ghimpați, identificat cu număr cadastral 31346, situat în jud. Giurgiu (pășune),
4. 7.369.534 lei pentru imobilul teren extravilan în suprafață de 2.166.100 m.p, înscris în Cartea funciară nr. 32859 a localității Ghimpați, identificat cu număr cadastral 32859, situat în jud. Giurgiu, tarlaua 124,
5. 1.958.220 lei pentru imobilul teren extravilan în suprafață de 719.432 m.p, înscris în Cartea funciară nr. 33834 a localității Ghimpați, identificat cu număr cadastral 33834, situat în jud. Giurgiu, tarlaua 75, parcelele 717/3, 717/5, 717/6, B710, 711, 717/1, 717/2, PS717/9,
6. 1.719.377 lei pentru imobilul teren extravilan în suprafață de 631.664 m.p, înscris în Cartea funciară nr. 33843 a localității Ghimpați, identificat cu număr cadastral 33843, situat în localitatea Ghimpați, jud. Giurgiu, tarlaua 75, parcela PS717/1, B703, 705, 706, 707, 708,
7. 138.955 lei pentru imobilul teren extravilan în suprafață de 51.047 m.p, înscris în Cartea funciară nr. 33847 a localității Ghimpați, identificat cu număr cadastral 33847, situat în localitatea Ghimpați, jud. Giurgiu, tarlaua 75, parcela PS718.