Teren arabil, Popesti Leordeni
RON
243.383

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
243.383 RON
Tip:
Teren
Județ:
Ilfov
Localitate:
Popesti Leordeni
Adresa:
Popesti Leordeni, tarla 53/7, parcela 41, jud. Ilfov,
Nr. dosar:
90/2018
Data licitației
15 iulie 2020

Imobil – lotul nr. 6 reprezentat de terenul arabil in suprafata de 774 m.p. situat in Popesti Leordeni, tarla 53/7, parcela 41, jud. Ilfov, identificat cu numar cadastral 102689 inscris in Cartea Funciara nr. 102689 a localitatii Popesti Leordeni, impreuna cu cota de 10%, respectiv suprafata de 210 m.p. din terenul in suprafata de 2.099 m.p. cu destinatia drum de servitute avand numar cdastral 102690 inscris in cartea Funciara nr. 102690 a localitatii Popesti Leordeni

Alte licitații

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului APARTAMENT NR. 38, situat în Bucureşti, str.
RON
435.789
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat in Municipiul Calarasi, str. Luceafarului, nr.
RON
159.588