Terenul arabil
RON
243.383

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
243.383 RON
Tip:
Teren
Județ:
Ilfov
Localitate:
Popesti Leordeni
Adresa:
Popesti Leordeni, tarla 53/7, parcela 41, jud. Ilfov,
Nr. dosar:
90/2018
Data licitației
03 aprilie 2020

Imobil – lotul nr. 6 reprezentat de terenul arabil in suprafata de 774 m.p. situat in Popesti Leordeni, tarla 53/7, parcela 41, jud. Ilfov, identificat cu numar cadastral 102689 inscris in Cartea Funciara nr. 102689 a localitatii Popesti Leordeni, impreuna cu cota de 10%, respectiv suprafata de 210 m.p. din terenul in suprafata de 2.099 m.p. cu destinatia drum de servitute avand numar cdastral 102690 inscris in cartea Funciara nr. 102690 a localitatii Popesti Leordeni

Alte licitații

Vânzarea la licitaţie publică a următoarelor imobile, proprietatea debitorului GIURGIU
RON
4.552
➢hală pentru bazine acvacultură, spații administrative și depozitare cu regim de înălțime
RON
2.229.753