TEREN, Vasilati
RON
100.367

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
100.367 RON
Tip:
Teren
Județ:
Calarasi
Localitate:
Vasilati
Adresa:
situat în Vasilaţi, tarla 133/2, parcela 18, jud. Călărași,
Nr. dosar:
600/2019
Data licitației
03 august 2020

imobilului TEREN în suprafaţă de 13.671 m.p., situat în Vasilaţi, tarla 133/2, parcela 18, jud. Călărași, având număr cadastral/topografic 500, înscris în Cartea Funciară numărul 240 a localității Vasilaţi, jud. Călărași, descris conform anexei II, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.

Alte licitații

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în com. Dascălu, str. Independenţei nr. 1A,
RON
1.566.799
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în com. Petrăchioaia, str. Măineasca nr.
RON
2.693.541