TEREN – STR. Gilortului – BUCURESTI
RON
406.513

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
406.513 RON
Tip:
Teren
Județ:
Bucuresti
Localitate:
București
Adresa:
Municipiul Bucuresti, str. Gilortului, nr. 29, sector 5,
Nr. dosar:
265/2019
Data licitației
14 august 2019

vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în imobilul situat in Municipiul Bucuresti, str. Gilortului, nr. 29, sector 5, format din teren in suprafata de 200 mp (din acte si masuratori) avand numar cadastral 202481 (nr. cadastral vechi 10064) inscris in Cartea Funciara 202481 a Municipiului Bucuresti, sector 5 si constructia C1 formata din patru camere si dependinte, magazii, in suprafata totala de 115,24 mp, numar cadastral 202481-C1 (numar cadastral vechi 10064) inscrisa in Cartea Funciara nr. 202481 a Municipiului Bucuresti, sector 5 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 23494), astfel cum rezulta din extrasul de Carte Funciara pentru autentificare eliberat ca urmare a cererii inregistrata cu nr. 10435 din data de 23.04.2013, la ANCPI, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti, sector 5, descris conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.

Alte licitații

Vânzarea la licitaţie publică a cotei de ½ din imobilul situat în Bucuresti, str. Amurgului,
RON
31.941
FILTRE Nr crt Fabricant Cod Cantitate (buc) 1 BALDWIN PT 8939 1 2 BALDWIN BF
RON
130.807