TEREN – str. Carol Knappe – BUCURESTI
RON
1.416.420

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
1.416.420 RON
Tip:
Teren
Județ:
Bucuresti
Localitate:
București
Adresa:
Bucuresti, sector 1, str. Carol Knappe, nr. 98A
Nr. dosar:
265/2019
Data licitației
14 august 2019

vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Municipiul Bucuresti, sector 1, str. Carol Knappe, nr. 98A, format din teren in suprafata de 206 mp (din acte), respectiv 195,93 mp (din masuratori) avand numar cadastral 207374 (nr. cadastral vechi 8103), constructia C1 locuinta S+P+E+M compusa din parter: 52,70 mp, etaj 1 = 60,22 mp, mansarda =62,91 mp, subsol-garaj = 17,76 mp, avand numar cadastral 207374-C1 si constructia C2 – anexa in suprafata de 3,54 mp, avand numar cadastral 207374-C2, inscrise in Cartea Funciara nr. 207374 a Municipiului Bucuresti, sector 1 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 15388_2), astfel cum rezulta din extrasul de Carte Funciara pentru autenficare eliberat ca urmare a cererii inregistrata cu nr. 25768 din data de 23.04.2013, la ANCPI, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti, sector 1, descris conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.

Alte licitații

Vânzarea la licitaţie publică a cotei de ½ din imobilul situat în Bucuresti, str. Amurgului,
RON
31.941
FILTRE Nr crt Fabricant Cod Cantitate (buc) 1 BALDWIN PT 8939 1 2 BALDWIN BF
RON
130.807