teren si constructie situate in comuna Cernica, sat Cernica, str. Decebal nr. 56B, judeţ Ilfov
RON
391.350

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
391.350 RON
Tip:
Constructie
Județ:
Ilfov
Localitate:
Cernica
Adresa:
Cernica, sat Cernica, str. Decebal nr. 56B, judeţ Ilfov
Nr. dosar:
2240/2014
Data licitației
23 octombrie 2017

situat in comuna Cernica, sat Cernica, str. Decebal nr. 56B, judeţ Ilfov, identificat cu nr. cadastral 10/1/2/1, întabulat în Cartea Funciară nr. 51571 a localităţii Cernica, compus din teren în suprafaţă de 326,44 m.p. și construcția edificată pe acesta reprezentând locuință tip vilă P+M alcătuită din 3 (trei) camere și dependințe în suprafață construită de 154 m.p., identificată cu număr cadastral 51571-C1

Alte licitații

vânzarea la licitaţie publică a imobilului reprezentat de APARTAMENTUL NR. 38, situat în
RON
245.300
vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 223260-C1-U36
RON
352.235