Teren + Casa – Chitila jud. Ilfov
RON
359.921

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
359.921 RON
Tip:
Casă
Județ:
Ilfov
Localitate:
Chitila
Adresa:
Chitila, str. Libertăţii nr. 15B, judeţul Ilfov
Nr. dosar:
693/2013
Data licitației
14 iunie 2018

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat in Chitila, str. Libertăţii nr. 15B, judeţul Ilfov, identificat cu număr cadastral 1386, întabulat în cartea funciară 51553 a localităţii Chitila, compus din teren intravilan în suprafaţă de 385 mp conform actelor de proprietate şi 378,34 mp conform măsurătorilor cadastrale şi construcţia aferentă C1 – locuinţa având suprafaţa de 189,73 mp, compusă din 6 camere şi anexe gospodăreşti.

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 20025 a comunei/ oraşului/ municipiului Suhaia, jud.
RON
133.669.963
imobilul identificat prin Cartea Funciară 209463 a comunei/ oraşului/ municipiului București,
RON
12.405.117