TEREN INTRAVILAN CLINCENI
RON
759.000

Preț:
759.000 RON
Tip:
Teren
Județ:
Ilfov
Localitate:
Clinceni
Adresa:
comuna Clinceni, sat Olteni, str. Drumul Mare, (fost De 42) jud. Ilfov, Tarla 9/2, Parcelele 40/2/51, 40/2/51/1, 40/2/52
Nr. dosar:
787/2012
Data licitației
28 ianuarie 2019

Teren intravilan în suprafaţă de 13.211,71 m.p., situat în comuna Clinceni, sat Olteni, str. Drumul Mare, (fost De 42) jud. Ilfov, Tarla 9/2, Parcelele 40/2/51, 40/2/51/1, 40/2/52, identificat cu număr cadastral 57938, înscris în Cartea Funciarănr. 57938 a localităţii Clinceni, jud. Ilfov

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 59690 a comunei/ oraşului/ municipiului Magurele şi
RON
1.884.246
vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Cota de ½ din dreptul de proprietate al
RON
1.897.886