Teren intravilan – Balotesti
RON
288.866

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
288.866 RON
Tip:
Teren
Județ:
Ilfov
Localitate:
Balotesti
Adresa:
situat în com. Baloteşti, sat Săftica, jud. Ilfov
Nr. dosar:
472/2019
Data licitației
23 ianuarie 2020

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului TEREN INTRAVILAN în suprafaţă de 2.822 m.p., situat în com. Baloteşti, sat Săftica, jud. Ilfov, înscris în Cartea Funciară nr. 55557 a loc. Baloteşti, Ilfov, identificat cu numărul cadastral 1636/5, împreună cu cota indiviză de 369,85 m.p., din imobilul teren intravilan în suprafaţă totală de 2.832 m.p., cu destinaţie drum acces, situat în com. Baloteşti, sat Săftica, jud. Ilfov,  înscris în Cartea Funciară nr. 55561 a loc. Baloteşti, Ilfov, identificat cu numărul cadastral 1636/10, descris conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.

Alte licitații

Vânzarea la licitaţie publică a următoarelor imobile, proprietatea debitorului GIURGIU
RON
4.552
➢hală pentru bazine acvacultură, spații administrative și depozitare cu regim de înălțime
RON
2.229.753