Teren intravilan 799,98 m.p. Corbeanca
RON
128.125

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
128.125 RON
Tip:
Teren
Județ:
Ilfov
Localitate:
Corbeanca
Adresa:
Corbeanca, T60, P A175/3,4 (str. Laguna Albastră), județ Ilfov
Nr. dosar:
18/2016
Data licitației
10 august 2017

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului Corbeanca, T60, P A175/3,4 (str. Laguna Albastră), județ Ilfov, compus din teren în suprafaţă totală de 799,98 m.p. (conform măsurătorilor cadastrale), cu destinație intravilan, având categoria de folosintă curți/construcții în suprafața de 220 m.p. și arabil în suprafață de 579,98 m.p. identificat cu număr cadastral 2415/11, întabuilat în Cartea Funciară nr. 2903 a localităţii Corbeanca, împreună cota indiviză de 3,73 % echivalentul suprafaţei de 69,62 m.p. din dreptul de proprietate asupra terenului intravilan liber având suprafaţă totală de 1.866,53 m.p., reprezentând drum de acces, identificat număr cadastral 2415/4, întabulat în Cartea Funciară nr. 2903 a localității Corbeanca, descris conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.

Alte licitații

vânzarea la licitaţie publică a imobilului reprezentat de APARTAMENTUL NR. 38, situat în
RON
245.300
vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 223260-C1-U36
RON
352.235