Teren intravilan 6000 mp Bucuresti
RON
4.222.923

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
4.222.923 RON
Tip:
Teren
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Sector 1
Adresa:
Bucureşti, str. Neajlovului nr. 87-95, sector 1
Nr. dosar:
2256/2014
Data licitației
05 iulie 2018

vânzarea la licitaţie publică a imobilului reprezentat de teren intravilan situat în Bucureşti, str. Neajlovului nr. 87-95, sector 1, identificat cu nr. cadastral 240677, întabulat în Cartea funciară nr. 240677 a Sectorului 1 Bucureşti, în suprafaţă de 6.000 m.p., conform actelor de proprietate, respectiv de 5.963 m.p. conform măsurătorilor cadastrale, categoria de folosinţă curţi/construcţii identificat şi descris conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 20025 a comunei/ oraşului/ municipiului Suhaia, jud.
RON
133.669.963
imobilul identificat prin Cartea Funciară 209463 a comunei/ oraşului/ municipiului București,
RON
12.405.117