Teren extravilan în suprafaţă de 5.000 mp
RON
83.361

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
83.361 RON
Tip:
Teren
Județ:
Ilfov
Localitate:
Tancabesti
Adresa:
comuna Snagov, sat Tâncăbeşti, tarla 225, parcela 828, judeţul Ilfov
Nr. dosar:
2098/2014
Data licitației
17 aprilie 2018

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului reprezentat de teren extravilan în suprafaţă de 5.000 mp, situat în comuna Snagov, sat Tâncăbeşti, tarla 225, parcela 828, judeţul Ilfov, identificat cu număr cadastral 4727, întabulat în cartea funciară nr. 106323 a localităţii Snagov, identificat şi descris conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 51386 a localității Jilava şi numărul cadastral
RON
1.581.646
Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 100027 a localităţii Bragadiru şi numărul
RON
455.886