Teren extravilan în suprafaţă de 5.000 mp
RON
83.361

Preț:
83.361 RON
Tip:
Teren
Județ:
Ilfov
Localitate:
Tancabesti
Adresa:
comuna Snagov, sat Tâncăbeşti, tarla 225, parcela 828, judeţul Ilfov
Nr. dosar:
2098/2014
Data licitației
27 martie 2019

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului reprezentat de teren extravilan în suprafaţă de 5.000 mp, situat în comuna Snagov, sat Tâncăbeşti, tarla 225, parcela 828, judeţul Ilfov, identificat cu număr cadastral 4727, întabulat în cartea funciară nr. 106323 a localităţii Snagov, identificat şi descris conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 120327-C1-U4 a comunei/ oraşului/ municipiului
RON
131.124
Imobil reprezentat de apartament nr. 10, situat în Giurgiu, str. Tineretului, bl. 102, judeţul
RON
81.100