TEREN + CONSTRUCTII SECTOR 2 SI 1 BUCURESTI
RON
2.882.408

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
2.882.408 RON
Tip:
Casă
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Sector 1
Adresa:
Bucureşti, str. Băneasa Ancuţa nr. 1, sector 2
Nr. dosar:
426/2015 INTERVENTIE IVĂNESCU
Data licitației
07 septembrie 2018
 1. imobil situat în Bucureşti, str. Băneasa Ancuţa nr. 1, sector 2, identificat cu număr cadastral 201552 (nr. cad. vechi 1328), întabulat în cartea funciară nr. 201552 (nr. vechi CF 3708-1) a Sectorului 2 Bucureşti, compus din:
  • teren în suprafaţă de 415,95 m.p. (cf. măsurătorilor cadastrale, extrasului de Carte Funciară, documentelor disponibile) sau 419 m.p. (cf. actelor de proprietate), cu destinație intravilan, categoria de folosință curți/construcții, împreună cu amenajările acestuia şi
  • Locuință unifamilială, în suprafață construită la sol de 210,09 m.p. (cf. măsurătorilor cadastrale, extrasului de Carte Funciară, documentelor disponibile), cu regim de înălțime S+P+1E+M, cu o suprafață construită desfășurată de cca. 608,31 m.p. (cf. măsurătorilor cadastale), formată din subsol în suprafaţă de 56,17 mp, având: 2 holuri, 2 birouri, sală sport, centrală termică, parter în suprafaţă de 163,62 m.p., având: hol, living, bucătărie, vestibul, baie, garaj, etaj în suprafaţă de 153,20 m.p., având: hol, 3 (trei) dormitoare, 2 (două) băi, dressing, terasă, 2 (două)  balcoane, mansardă în suprafaţă de 103,55 m.p., având: hol, 3 (trei)  dormitoare, 1 (una) cameră, baie.
 2. imobil situat in Bucureşti, str. Băneasa Ancuţa nr. 3, sector 2, identificat cu număr cadastral 201553 (nr. cad. vechi 4463), întabulat în cartea funciară nr. 201553 (nr. vechi CF 3708-2) a Sectorului 2 Bucureşti, compus din :
 • teren în suprafaţă totală de 437,03 m.p. (cf. măsurătorilor cadastrale), sau de 419 mp (cf. actelor de proprietate, extrasului de carte funciară), cu destinație intravilan, categoria de folosință curți/construcții, împreună cu anexele și amenajările sale,
 • Locuința unifamiliă, în suprafață construită la sol de cca. 76,5 m.p. (conform înregistrărilor de la Primărie, sau măsurătorilor verificative prin satelit), cu regim de înălțime P+ 1E, cu o suprafață construită desfășurată de cca. 153 m.p., cu mențiunea că această construcție nu este întabulată, dar poate fi urmărită conform dispozițiilor art. 814 alin. 3 Cod procedură civilă.
 1. Imobilul situat în Bucureşti, Calea Floreasca nr. 220, sector 1, identificat cu număr cadastral 206948 înscris în Cartea Funciară nr. 206948 a Sectorului 1 Bucureşti, compus din teren în suprafață totală de 200,45 m.p. (cf. măsurătorilor cadastrale) sau de 200 m.p. (cf. actelor de proprietate), cu destinația intravilan, categoria de folosință curți/construcții, cu îngrădire și amenajare drept curte conexă.

 

            Observatii:

 • Imobilul subiect este compus din 3 numere cadastrale, deși în fapt formează, împreună cu un alt lot ce nu face obiectul evaluării (număr cadastral 4783 – IE/C.F 223634 Sector 1), o singura curte cu o singură locuință,
 • Între numărul cadastral 6779 (lot 1 – Sector 1) și celălalte două (1328 și 4463 – Sector 2), în aceeași curte, este interpus un alt lot de teren, liber de clădiri, în proprietatea aceluiași proprietar, ce nu face obiectul evaluării, cu mențiunea că s-a procedat la demararea urmăririi imobiliare asupra imobilului întabulat în C.F. 223634 Sector 1,
 • Accesul principal în curtea imobilului subiect se relizează pe lotul interpus (poarta acces auto și pietonal este doar pe acest lot). Accesul secundar se realizează doar prin intermediul usilor de acces în garajele incluse în locuință (3 uși), în lipsa accesului pe lotul vecin, nefiind disponibilă nicio altă cale de acces în curte, restul perimetrului fiind îngrădit cu un gard înalt, din cărămidă. Totodată, prin curtea imobilului subiect trece transversal, prin mijlocul său, limita administrativă dintre Sectorul 1 și 2.

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 59690 a comunei/ oraşului/ municipiului Magurele şi
RON
1.884.246
vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Cota de ½ din dreptul de proprietate al
RON
1.897.886