Teren + Constructii industriale
RON
5.138.734

Preț:
5.138.734 RON
Tip:
Spațiu comercial
Județ:
Calarasi
Localitate:
Dorobantu
Adresa:
comuna Dorobanțu, sat Dorobanțu, str. Heliade Rădulescu nr. 13,
Nr. dosar:
650/2019
Data licitației
10 iunie 2020

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului:
➢ teren intravilan în suprafață de 12.550 m.p și
➢ clădiri industrial agricole și construcții speciale (fermă agricolă) în suprafață construită la sol de 1.845 m.p, cu regim de înălțime parter și P+M, cu o suprafață construită desfășurată de 1.923 m.p,
situat in comuna Dorobanțu, sat Dorobanțu, str. Heliade Rădulescu nr. 13, jud. Călărași, înscris în Cartea funciară nr. 20400 a localității Dorobanțu, identificat cu număr cadastral 20400 (pentru teren) și 20400-C1, 20400-C2, 20400-C3, 20400-C4, 20400-C5, 20400-C6, 20400-C7, 20400-C8, 20400-C9, 20400-C10, 20400-C11 și 20400-C12 (pentru construcții), descris conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.

Alte licitații

Imobilului situat în Mamaia, Zona Hotel Mamaia, lot 1-lot 2, judeţ Constanţa, compus din teren
RON
55.394.668
Imobilului situat în com. Dumbrava Roşie, sat. Izvoare, jud. Neamţ, identificat cu număr
RON
2.990.827