Teren + Constructii
RON
2.990.827

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
2.990.827 RON
Tip:
Constructie
Județ:
NEAMT
Localitate:
Adresa:
com. Dumbrava Roşie, sat. Izvoare, jud. Neamţ,
Nr. dosar:
575/2019
Data licitației
19 mai 2020

Imobilului situat în com. Dumbrava Roşie, sat. Izvoare, jud. Neamţ, identificat cu număr cadastral 50863, întabulat în Cartea Funciară 50863 a loc. Dumbrava Rosie, jud. Neamţ, compus din teren intravilan curţi-construcţii în suprafaţă de 5.013 m.p. (5.008 conform măsurători) şi construcţiile: C1 – hală depozitare mărfuri industriale şi birouri, cu regim de înălţime P+1Er, în suprafaţă construită la sol de 1.300 m.p. şi în suprafaţă desfăşurată de 2.400 m.p., identificată cu număr cadastral 50863-C1, întabulată în Cartea Funciară nr. 50863 a localităţii Dumbrava Roşie, jud. Neamţ, C2 – Anexă – hală mică în calcan cu C1, în suprafaţă construită la sol de cca 185 m.p., identificată cu număr cadastral 50863-C2, întabulată în Cartea Funciară nr. 50863 a localităţii Dumbrava Roşie, jud. Neamţ, C3 – Anexă – hală cu destinaţie de centrală termică şi spaţiu tehnic/depozitare, în suprafaţă construită la sol de cca 135 m.p., împreună cu cota parte indiviză de 7,42%, echivalentă suprafeţei de 357,56 m.p., din suprafaţa totală de 4.816 m.p., cu destinaţie cale de acces, situată în localitatea Dumbrava Roşie, sat Izvoare, jud. Neamţ, identificată cu număr cadastral 608, întabulată în Cartea Funciară nr. 56828 a localităţii Dumbrava Roşie, jud. Neamţ şi cota indiviză de 1/17 din construcţia C1 – staţie termică şi punct trafo, în suprafaţă construită de 302 m.p., edificată pe acest teren, precum şi cota parte indiviză de 5%, echivalentă suprafeţei de 29,24 m.p., din suprafaţa totală de 584,80 m.p., cu destinaţie cale de acces, situată în localitatea Dumbrava Roşie, sat Izvoare, jud. Neamţ, identificată cu număr cadastral 609, întabulată în Cartea Funciară nr. 56834 a localităţii Dumbrava Roşie, jud. Neamţ, împreună cu cota indiviză din construcţiile edificate pe acest teren, respectiv: C1 – bazin decantor betonat, în suprafaţă construită de 20 m.p., C2 – bazin decantor betonat, în suprafaţă construită de 120 m.p., C3 – bazin decantor betonat, în suprafaţă construită de 10 m.p., descris conform anexei II, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.

Alte licitații

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului APARTAMENT NR. 38, situat în Bucureşti, str.
RON
435.789
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat in Municipiul Calarasi, str. Luceafarului, nr.
RON
159.588