teren + constructii
RON
4.763.203

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
4.763.203 RON
Tip:
Constructie
Județ:
Teleorman
Localitate:
Adresa:
Zimnicea, str. Portului nr. 11, județ Teleorman
Nr. dosar:
1362/2016
Data licitației
16 februarie 2018

vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Zimnicea, str. Portului nr. 11, județ Teleorman, identificat cu număr cadastral 2380, întabulat în Cartea Funciară nr. 20021 a localității Zimnicea, reprezentat de teren în suprafață de 21.199 m.p. (conform măsurătorilor cadastrale) sau de 21.497 m.p. (conform actelor de proprietate) și construcția C58 – secție zincare, în suprafață construită de 3.604 m.p., identificată cu număr cadastral 20021 – C14 şi corpurile de construcţii C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, împreună cu dreptul de servitute de trecere pe suprafața care reprezintă cale de acces și care străbate imobilul cu nr. Cadastrale 106/3, 106/5, 106/6, 106/8, 106/9, 106/10, 106/11, 106/12, 106/13, 106/14, 106/15, 106/16, 106/18, 106/19, 106/21, 106/23, 106/25, 106/22/1, 106/22/2, și dreptul de superficie pentru construcțiile proprietatea societății S.C Zimtub S.A, descris conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.
Observaţii:
1. La întocmirea Raportului nu au fost puse la dispoziţie măsurători cadastrale avizate de către OCPI, care să cuprindă ariile tuturor construcţiilor existente pe teren, suprafeţele estimate având în bază dimensiunile intabulate în Cartea Funciară, cele menţionate în planurile de arhitectură ale amplasamentului, puse la dispoziţie de către proprietar şi măsurătorile verificative prin satelit.
2. Pe amplasament, pe lângă clădirile evaluate, există o linie de producţie de ulei, împreună cu echipamentele şi instalaţiile aferente acesteia (benzi transportoare, bazine, instalaţii de extracţie, prelucrare, încărcare etc.), ce nu fac obiectul evaluării, nefiind cunoscute date privind regimul juridic, sau tehnic al acestora. Evaluarea este realizată în ipoteza posibilităţii de achiziţie suplimentară al acestor bunuri, fără a fi considerate costurile de demontare şi dezasamblare a lor.
3. La momentul inspecţiei nu s-a putut efectua inspecţia în interiorul tuturor clădirilor imobilului, starea acestora fiind estimată conform celor observate cu ochiul liber.
4. Imobilul subiect face parte dintr-o platformă industrială cu activităţi conexe (ZIMTUB), existând spaţii tehnice comune, ce se regăsesc în afara imobilului subiect.

Alte licitații

Imobil situat în comuna Vidra, sat Sinteşti, jud. Ilfov, tarlaua 17, parcelele
RON
167.339
Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 208792-C2-U2 a municipiului Bucuresti şi numărul
RON
359.267