Teren + Constructie(fabrica de paine), Dascalu – Ilfov
RON
1.566.799

Preț:
1.566.799 RON
Tip:
Constructie
Județ:
Ilfov
Localitate:
Dascalu
Adresa:
com. Dascălu, str. Independenţei nr. 1A, jud. Ilfov
Nr. dosar:
402/2020
Data licitației
29 septembrie 2020

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în com. Dascălu, str. Independenţei nr. 1A, jud. Ilfov, având număr cadastral/topografic 54075, înscris în Cartea Funciară numărul 54075 a localității Dascălu, jud. Ilfov, compus din teren intravilan în suprafaţă de 2.199 m.p. şi construcţiile edificate pe acesta, respectiv C1 – fabrica de pâine, în suprafaţă construită la sol de 898 m.p., având regim de înălţime parter, identificată cu număr cadastra 54075-C1, C2-birouri, în suprafaţă construită la sol de 57 m.p., având regim de înălţime P+1E, identificată cu număr cadastral 54075-C2, împreună cu construcţiile extratabulare, identificate pe teren C3 – extindere parter, în suprafaţă de 84 m.p., C4 – extindere C1 faţă, în suprafaţă de 50 m.p., C5 – extindere copertin faţă, în suprafaţă de de 94 m.p., C6 – cântar cap basculă, în suprafaţă de 40 m.p., descris conform anexei II, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.

Alte licitații

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în com. Dascălu, str. Independenţei nr. 1A,
RON
1.566.799
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în com. Petrăchioaia, str. Măineasca nr.
RON
2.693.541