Teren Pantelimon
RON
33.469

Preț:
33.469 RON
Tip:
Teren
Județ:
Ilfov
Localitate:
Pantelimon
Adresa:
Pantelimon, tarla 54, parcela 503/21, lot nr. 3, județ Ilfov
Nr. dosar:
64/2016
Data licitației
03 iulie 2018

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Pantelimon, tarla 54, parcela 503/21, lot nr. 3, județ Ilfov, identificat cu număr cadastral 449/7/2/3, întabulat în Cartea Funciară nr. 108115 a localităţii Pantelimon, jud. Ilfov, compus din teren în suprafață totală de 514,46 m.p., din care suprafaţa de 345 m.p. având categoria de folosinţă curți construcții și suprafaţa de 169,46 m.p. având categoria de folosinţă teren agricol, împreună cu cota indiviză de 1/6 din imobilul având destinaţia de alee acces, situat în Pantelimon, jud. Ilfov, compus din teren în suprafaţă de 499,15 m.p., identificat cu număr cadastral 449/7/1, întabulat în Cartea Funciară nr. 5519 a localităţii Pantelimon, jud. Ilfov, descris conform anexei II, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.

Alte licitații

vânzarea la licitaţie publică a imobilului reprezentat de APARTAMENTUL NR. 38, situat în
RON
245.300
vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 223260-C1-U36
RON
352.235