Teren + Constructie Giurgiu
RON
243.294

Preț:
243.294 RON
Tip:
Casă
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Giurgiu
Adresa:
Giurgiu, str. Mircea cel Bătran, nr. 26, jud. Giurgiu
Nr. dosar:
154/2011
Data licitației
12 martie 2018

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului, situat în Giurgiu, str. Mircea cel Bătran, nr. 26, jud. Giurgiu, identificat cu număr cadastral 2886/1/1, întabulat în Cartea Funciară nr. 31985 a loc. Giurgiu, compus din teren în suprafaţă de 1.622 m.p. cu destinaţie intravilan, categoria de folosinţă curţi/construcţii (grevat cu un drept de superficie în favoarea construcţiei edificate).

Alte licitații

vânzarea la licitaţie publică a imobilului APARTAMENT NR. 4 situat în Bucureşti, str. Corneliu
RON
378.100
1. APARTAMENT NR. 17 (J 8-2), situat în Bucureşti, str. Dinu Vintilă nr. 6B, tronson 1 (scara
RON
1.242.126