Teren + Constructie Giurgiu
RON
243.294

Preț:
243.294 RON
Tip:
Casă
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Giurgiu
Adresa:
Giurgiu, str. Mircea cel Bătran, nr. 26, jud. Giurgiu
Nr. dosar:
154/2011
Data licitației
27 august 2018

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului, situat în Giurgiu, str. Mircea cel Bătran, nr. 26, jud. Giurgiu, identificat cu număr cadastral 2886/1/1, întabulat în Cartea Funciară nr. 31985 a loc. Giurgiu, compus din teren în suprafaţă de 1.622 m.p. cu destinaţie intravilan, categoria de folosinţă curţi/construcţii (grevat cu un drept de superficie în favoarea construcţiei edificate).

Alte licitații

vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 219840-C1-U6 a
RON
256.410
1              Scaune cu mâner             2             
RON
163.872