Teren + constructie Fundeni judet Calarasi
RON
178.836

Preț:
178.836 RON
Tip:
Casă
Județ:
Calarasi
Localitate:
Fundeni
Adresa:
Fundeni, str. Carol I, judeţul Călăraşi
Nr. dosar:
174/2012
Data licitației
27 februarie 2018

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în localitatea Fundeni, str. Carol I, judeţul Călăraşi, amplasat în cvartal 55, parcela 7, identificat cu număr cadastral 60/1/1, întabulat în Cartea Funciară nr. 21628 a localităţii Fundeni, judeţul Călăraşi, compus din teren în suprafaţă de 839 m.p. ( conform măsurătorilor cadastrale), cu destinaţie intravilan, categoria de folosinţă curţi/construcţii, împreună cu construcţia edificată pe acesta identificată cu nr. cadastral 60/1/1-C2, în suprafaţă construită la sol de 105 m.p. (conform măsurătorilor cadastrale), având regim de înălţime Parter şi anexa (garaj+magazie), în suprafaţă construită la sol de cca 40 m.p. ( conform măsurătorilor efectuate prin satelit), neîntabulată în cartea funciară, (identificarea şi descrierea imobilului, conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare).

Alte licitații

vânzarea la licitaţie publică a imobilului APARTAMENT NR. 4 situat în Bucureşti, str. Corneliu
RON
378.100
1. APARTAMENT NR. 17 (J 8-2), situat în Bucureşti, str. Dinu Vintilă nr. 6B, tronson 1 (scara
RON
1.242.126