Teren + constructie Fundeni judet Calarasi
RON
178.836

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
178.836 RON
Tip:
Casă
Județ:
Calarasi
Localitate:
Fundeni
Adresa:
Fundeni, str. Carol I, judeţul Călăraşi
Nr. dosar:
174/2012
Data licitației
30 mai 2018

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în localitatea Fundeni, str. Carol I, judeţul Călăraşi, amplasat în cvartal 55, parcela 7, identificat cu număr cadastral 60/1/1, întabulat în Cartea Funciară nr. 21628 a localităţii Fundeni, judeţul Călăraşi, compus din teren în suprafaţă de 839 m.p. ( conform măsurătorilor cadastrale), cu destinaţie intravilan, categoria de folosinţă curţi/construcţii, împreună cu construcţia edificată pe acesta identificată cu nr. cadastral 60/1/1-C2, în suprafaţă construită la sol de 105 m.p. (conform măsurătorilor cadastrale), având regim de înălţime Parter şi anexa (garaj+magazie), în suprafaţă construită la sol de cca 40 m.p. ( conform măsurătorilor efectuate prin satelit), neîntabulată în cartea funciară, (identificarea şi descrierea imobilului, conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare).

Alte licitații

Imobilul reprezentat de cota de ¾ din dreptul de proprietate din imobilul reprezentat de terenul
RON
104.747
Imobilul situat în Localitatea Frumusani, sat Orasti, tarlaua 29/2, parcel 26/1, Judetul Calarasi,
RON
17.664