Teren + constructie Bucuresti
RON
1.148.095

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
1.148.095 RON
Tip:
Casă
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Sector 1
Adresa:
Bucureşti, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 180, sector 1
Nr. dosar:
1034/2014
Data licitației
18 septembrie 2018

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Bucureşti, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 180, sector 1, compus din:

  1. LOTUL 8/1 identificat cu nr. cadastral 200123 ( nr. cadastral vechi 10282/8/1), întabulat în Cartea Funciară nr. 200123 a Sectorului 1 Bucureşti, reprezentat de teren intravilan, având categoria de folosinţă curţi/construcţii, în suprafaţă de 1.032 m.p. (conform măsurătorilor cadastrale), respectiv de 1.019,25 m.p. (conform actelor de proprietate), împreună cu cotă indiviză echivalentă suprafeţei de 14 m.p. din lotul 14, identificat cu nr. cadastral 209612, întabulat în Cartea Funciară nr. 209612 a Sectorului 1 Bucureşti, având destinaţie alee de acces, cu o arie totală de 700 m.p.;
  2. cotă indiviză de ½ din LOTUL 8/3 reprezentat de teren ( alee de acces) cu o arie totală de 148,4 m.p., identificat cu nr. cadastral 200127 ( nr. cadastral vechi 10282/8/3), întabulat în Cartea Funciară nr. 200127 a Sectorului 1 Bucureşti, având destinaţia servitute de trecere ( ½ pentru lotul 8/1 şi ½ pt lotul 8/2),
  3. LOTUL 7/2 identificat cu nr. cadastral 213107 ( nr. cadastral vechi 10282/7/2), întabulat în Cartea Funciară nr. 213107 a Sectorului 1 Bucureşti, reprezentat de teren în suprafaţă de 97,29 m.p. ( conform măsurătorilor cadastrale şi actelor de proprietate), cu destinaţie intravilan, categoria de folosinţă curţi/construcţii, fără a avea atribuită cotă indiviză din drumurile de acces, identificat şi descris conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.

 

Conform raportului de expertiză, se vor reţine următoarele observaţii/precizări efectuate de către expertul evaluator:

OBSERVAŢII 1: evaluarea este realizată în ipoteza alipirii loturilor cu numerele cadastrale 10282/8/1 şi 10282/7/2, pentru a maximiza ariile obtenabilă şi deschiderea terenului;

Descrierea proprietăţii (pg. 7) – “TERENUL: are o suprafaţă totală de 1.129,29 m2 ( conform măsurătorilor cadastrale), sau de 1.129,29 m2 ( conform actelor), compus din două loturi exclusive. Terenul are o singură deschidere, cumulată, de 21,00ml, la drumul de acces al complexului…”.

Alte licitații

Imobilul reprezentat de cota de ¾ din dreptul de proprietate din imobilul reprezentat de terenul
RON
104.747
Imobilul situat în Localitatea Frumusani, sat Orasti, tarlaua 29/2, parcel 26/1, Judetul Calarasi,
RON
17.664