Teren + constructie 342,52 mp Corbeanca
RON
583.720

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
583.720 RON
Tip:
Constructie
Județ:
Ilfov
Localitate:
Corbeanca
Adresa:
comuna Corbeanca, sat Ostratu, Cartierul Paradisul Verde, B-dul. Paradisul Verde nr. 23, jud. Ilfov, tarla 39, parcela A128, lotul 24
Nr. dosar:
1027/2011
Data licitației
23 noiembrie 2018

vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în comuna Corbeanca, sat Ostratu, Cartierul Paradisul Verde, B-dul. Paradisul Verde nr. 23, jud. Ilfov, tarla 39, parcela A128, lotul 24, compus din teren intravilan în suprafaţă de 342,52 m.p. ( conform actelor de proprietate) şi 343 m.p. (conform măsurătorilor cadastrale) şi construcţie edificată pe acesta de tip P+1E – curăţătorie chimică şi spălătorie Mr. Clean în suprafaţă construită la sol de 170 m.p. (conform măsurătorilor cadastrale, extrasului de carte funciară, documentelor) cu o suprafaţă construită desfăşurată de 340 m.p., imobil identificat cu număr cadastral 1478/207/23/24, întabulat în Cartea Funciară nr. 7536 a comunei Corbeanca, jud. Ilfov (identificarea şi descrierea imobilului, conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare)

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 59690 a comunei/ oraşului/ municipiului Magurele şi
RON
1.884.246
vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Cota de ½ din dreptul de proprietate al
RON
1.897.886