Teren + constructie 342,52 mp Corbeanca
RON
778.294

Preț:
778.294 RON
Tip:
Constructie
Județ:
Ilfov
Localitate:
Corbeanca
Adresa:
comuna Corbeanca, sat Ostratu, Cartierul Paradisul Verde, B-dul. Paradisul Verde nr. 23, jud. Ilfov, tarla 39, parcela A128, lotul 24
Nr. dosar:
1027/2011
Data licitației
26 iunie 2018

vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în comuna Corbeanca, sat Ostratu, Cartierul Paradisul Verde, B-dul. Paradisul Verde nr. 23, jud. Ilfov, tarla 39, parcela A128, lotul 24, compus din teren intravilan în suprafaţă de 342,52 m.p. ( conform actelor de proprietate) şi 343 m.p. (conform măsurătorilor cadastrale) şi construcţie edificată pe acesta de tip P+1E – curăţătorie chimică şi spălătorie Mr. Clean în suprafaţă construită la sol de 170 m.p. (conform măsurătorilor cadastrale, extrasului de carte funciară, documentelor) cu o suprafaţă construită desfăşurată de 340 m.p., imobil identificat cu număr cadastral 1478/207/23/24, întabulat în Cartea Funciară nr. 7536 a comunei Corbeanca, jud. Ilfov (identificarea şi descrierea imobilului, conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare)

Alte licitații

vânzarea la licitaţie publică a imobilului reprezentat de APARTAMENTUL NR. 38, situat în
RON
245.300
vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 223260-C1-U36
RON
352.235