Teren + constructie 1845 mp Corbeanca
RON
1.288.518

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
1.288.518 RON
Tip:
Casă
Județ:
Ilfov
Localitate:
Corbeanca
Adresa:
Comuna Corbeanca, Sat Ostratu, str. Bd. Paradisul Verde, tarla 8,9, parcelele 163, 164, 165, 246/20, 246/3, județ Ilfov
Nr. dosar:
79/2016
Data licitației
15 martie 2019

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat in Comuna Corbeanca, Sat Ostratu, str. Bd. Paradisul Verde, tarla 8,9, parcelele 163, 164, 165, 246/20, 246/3, județ Ilfov, identificat cu număr cadastral 2188/8/1, întabulat în Cartea Funciară nr. 7555 a localității Corbeanca, județ Ilfov, compus din teren în suprafață totală de 1.845 m.p, cu destinația intravilan, categoria de folosință curți/construcții împreună  cu construcția C1 – locuință unifamilială, în suprafață construită la sol de 196 m.p.(conform măsurătorilor cadastrale și a actelor de proprietate), cu regim de înălțime P+M, cu o suprafață construită desfășurată de 392 m.p. (doar suprafață construită a corpului clădirii), Anexa  C2 – garaj în suprafață construită la sol de 96 m.p, (conform documentelor) și clădire C3 – cu destinație de “sediu firmă” (în anuntul de vânzare, sau cea efectivă) sau garaj/magazine (acte), în suprafață construită la sol de 198 m.p. (conform documentelor), cu regim de înălțime Parter, cu o suprafață construită desfășurată de 198 m.p., descris conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 120327-C1-U4 a comunei/ oraşului/ municipiului
RON
131.124
Imobil reprezentat de apartament nr. 10, situat în Giurgiu, str. Tineretului, bl. 102, judeţul
RON
81.100