Teren + constructie 1845 mp Corbeanca
RON
1.288.518

Preț:
1.288.518 RON
Tip:
Casă
Județ:
Ilfov
Localitate:
Corbeanca
Adresa:
Comuna Corbeanca, Sat Ostratu, str. Bd. Paradisul Verde, tarla 8,9, parcelele 163, 164, 165, 246/20, 246/3, județ Ilfov
Nr. dosar:
79/2016
Data licitației
15 noiembrie 2018

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat in Comuna Corbeanca, Sat Ostratu, str. Bd. Paradisul Verde, tarla 8,9, parcelele 163, 164, 165, 246/20, 246/3, județ Ilfov, identificat cu număr cadastral 2188/8/1, întabulat în Cartea Funciară nr. 7555 a localității Corbeanca, județ Ilfov, compus din teren în suprafață totală de 1.845 m.p, cu destinația intravilan, categoria de folosință curți/construcții împreună  cu construcția C1 – locuință unifamilială, în suprafață construită la sol de 196 m.p.(conform măsurătorilor cadastrale și a actelor de proprietate), cu regim de înălțime P+M, cu o suprafață construită desfășurată de 392 m.p. (doar suprafață construită a corpului clădirii), Anexa  C2 – garaj în suprafață construită la sol de 96 m.p, (conform documentelor) și clădire C3 – cu destinație de “sediu firmă” (în anuntul de vânzare, sau cea efectivă) sau garaj/magazine (acte), în suprafață construită la sol de 198 m.p. (conform documentelor), cu regim de înălțime Parter, cu o suprafață construită desfășurată de 198 m.p., descris conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.

Alte licitații

Imobil situat în comuna Vidra, sat Sinteşti, jud. Ilfov, tarlaua 17, parcelele
RON
167.339
Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 208792-C2-U2 a municipiului Bucuresti şi numărul
RON
359.267