Teren + constructie
RON
463.739

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
463.739 RON
Tip:
Casă
Județ:
Ilfov
Localitate:
Snagov
Adresa:
comuna Snagov, sat Vlădiceasca, str. George Enescu nr. 45, jud. Ilfov
Nr. dosar:
1124/2014
Data licitației
24 iulie 2020

imobilul situat in comuna Snagov, sat Vlădiceasca, str. George Enescu nr. 45, jud. Ilfov, compus din: a. teren identificat cu număr cadastral 2594/2, întabulat în Cartea Funciară nr. 106541 a loc. Snagov, judeţ Ilfov, în suprafaţă totală de 879 m.p. (conform măsurătorilor cadastrale), cu destinaţie intravilan, din care 237 m.p. având categoria de folosinţă curţi/construcţii, iar restul suprafeţei de 642 m.p. având categoria de folosinţă arabil, b. construcţie C1 în regim de înalţime P+E+M, identificată cu număr cadastral 2594/2, întabulată în Cartea Funciară nr. 106541 a loc. Snagov, judeţ Ilfov, reprezentând locuinţă unifamilială în sistem duplex (identificată conform centralizatorului mai jos menţionat), în suprafaţă construită la sol de 183 m.p. conform măsurătorilor cadastrale, suprafaţă totală construită de 392,14 m.p., formată din parter în suprafaţă totală de 126,50 m.p. şi în suprafaţă utilă de 100,28 m.p. (cameră de zi, sufragerie, bucătărie, C.T., hol+casa scării, cameră cuier, baie, sas, birou, hol, cămară), + etaj 1 în suprafaţă totală de 121,91 m.p. şi suprafaţă utilă de 85,85 m.p. (dormitor, pasarelă, dormitor, dormitor, baie, hol + casa scării, sas, dressing, baie, dormitor, baie), depozit de 19,02 m.p. şi balcon de 8,04 m.p., + mansardă în suprafaţă totală de 45,40 m.p. şi suprafaţă utilă de 21,39 m.p. (cameră hobby, casa scării, sas+chicinetă, baie), pod de 14,12 m.p., coş fum de 0,89 m.p., + garaj (2 locuri) şi spaţiu tehnic în suprafaţă construită de 54,80 m.p. şi suprafaţă totală de 40,75 m.p. c. cota indiviză de 1/7, reprezentând suprafaţa de 225,79 m.p. (conform actelor de proprietate) din terenul identificat cu nr. cad. 2594/8, întabulat în Cartea Funciară nr. 101205 a loc. Snagov, jud. Ilfov, în suprafaţă totală de 1.580,56 m.p. reprezentând părţi cu destinaţie comună (construcţii comune, ponton, debarcader, acces către locuinţă, amenajare peisagistică), d. teren identificat cu număr cadastral 2594/9, întabulat în Cartea Funciară nr. 101956 a loc. Snagov, jud. Ilfov, în suprafaţă de 49,34 m.p. (conform măsurătorilor cadastrale) cu destinaţie intravilan având categoria de folosinţă arabil

Alte licitații

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în com. Dascălu, str. Independenţei nr. 1A,
RON
1.566.799
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în com. Petrăchioaia, str. Măineasca nr.
RON
2.693.541