Teren + Constrcutii + Casa Voluntari
RON
1.297.032

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
1.297.032 RON
Tip:
Constructie
Județ:
Ilfov
Localitate:
Voluntari
Adresa:
Voluntari, str. Drumul Biericii nr. 21-23-25, județul Ilfov
Nr. dosar:
283/2017
Data licitației
12 iulie 2019

vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 110521 a comunei/ oraşului/ municipiului Voluntari, județul Ilfov şi numărul cadastral 975/8, situat în Voluntari, str. Drumul Biericii nr. 21-23-25, județul Ilfov, compus din Teren în suprafață totală de 264,24 mp (conform măsurătorilor cadastrale, actelor de proprietate) sau de 264 m.p (conform extrasului de carte funciară), cu destinație intravilan, categoria de folosință curti/constructii, intabulat în Cartea Funciară nr. 13539 a localității Voluntari, județul Ilfov, identificat cu nr. Cadastral 975/8, proprietatea debitorului NEUSCHITZER KURT ALBERT, împreună cu locuința unifamilială în suprafață construită la sol de 127,30 m.p (conform măsurătorilor cadastrale – PAD) sau de 166,49 m.p (conform releveelor din măsurătorile cadastrale), cu regim de înălțime Ds total + P+1E+M cu o suprafață construită desfășurată de cca 491,31mp (arie construit desfășurată clărdire) sau de 623,4 m.p (arie construit desfășurată clădire + balcoane + terase), intabulată în Cartea Funciară nr. 20007 a Orașului Voluntari, județul Ilfov, identificată cu nr. Cadastral 975/8, proprietatea debitorului NEUSCHITZER LUCIE, împreună cu cota indiviză de 1/9 din lotul nr. 12 având drept destinație cabină poartă ce are o suprafață a terenului de 23, 24 m.p și a clădirii (cabină poartă) de 12,32 m.p identificată cu nr. cadastral 975/12 (I.E. 110525), conform măsurătorilor cadastrale, actelor de proprietate, împreună cu cota indiviză de 1/9 din lotul nr. 13 având destinația de fosă septică ce are o suprafață a terenului de 57,75 m.p, identificată cu nr. cadastral 975/13 (I.E. 110526), conform măsurătorilor, actelor de proprietate, și împreuna cu cota indiviză din lotul nr. 14, având drept destinație drum pentru acces ce are o suprafață a terenului de 491,49 m.p, identificat cu nr. cadastral 975/14 (I.E. 110527), conform măsurătorilor cadastrale, actelor de proprietate, proprietatea debitorului NEUSCHITZER KURT ALBERT

Alte licitații

vânzarea la licitaţie publică a imobilului APARTAMENT NR. 158, situat în Bucureşti, B-dul.
RON
228.326
vânzarea la licitaţie publică a imobilului APARTAMENT NR. 13, situat în București, str.
RON
147.744