teren + construcutie
RON
2.735.865

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
2.735.865 RON
Tip:
Casă
Județ:
Bucuresti
Localitate:
București
Adresa:
Bucureşti, bd. Basarabia nr.177, sector 3
Nr. dosar:
64/2017
Data licitației
15 octombrie 2018

vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în situat in Bucureşti, bd. Basarabia nr.177, sector 3, compus din:
 teren în suprafaţă de 4.260,61 m² (cf. măsurătorilor cadastrale) sau de 4.260,70 m² (cf. actelor de proprietate, extrasului de carte funciară), cu destinație Intravilan, identificat cu nr. cadastral 202057, intabulat în Cartea Funciară nr. 202057 a municipiului Bucureşti, sector 3
 cota de 319 mp în indiviziune din drumul de acces, identificat cu nr. cadastral 206670, intabulat în Cartea Funciară nr. 206670 a municipiului Bucureşti, sector 3
 C1 – construcţia edificată pe acesta in suprafață construită la sol de 117.59 m² (conform măsurătorilor cadastrale, extrasului de carte funciară) și alți circa 70 m² (extindere metalică la parter), cu regim de înălțime P+1E, cu o suprafață construită desfășurată de cca 305,18 m², identificată cu nr. cadastral 202057-C1, intabulat în Cartea Funciară nr. 202057 a municipiului Bucureşti, sector 3,
 C2 – hală metalică pentru depozitare și producție, în suprafață construită la sol de 332,98 m² și extinderi suplimentare de circa 59 m², cu regim de înălțime Parter;
 C3 – hală metalică pentru depozitare și producție, în suprafață construită la sol de 177,41 m², cu regim de înălțime Parter;
 C4 – garaj auto – Anexă metalică, în suprafață construită la sol de 16,80 m², cu regim de înălțime Parter;
 C6 – magazie materiale – Anexă metalică, în suprafață construită la sol de circa 80 m² cu regim de înălțime Parter;
descris conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.
Imobilul descris mai sus este proprietatea debitorului SYSCOM WATER TECHNOLOGY S.R.L, cu sediul în București, Bd. Basarabia nr. 177, sector 3,
Construcţiile C2, C3, C4, C5, C6 conform extrasului nr. 202057 din data de 08.03.2017 nu sunt intabulate în Cartea Funciară şi nu există acte de proprietate conform precizărilor din Contractele de Ipotecă nr. 704/IPO/01/11.12.2015 autentificat prin încheierea de autentificare nr. 111/29.03.2017 de către notarul public Iulia Trofin şi nr. 705/IPO/01/11.12.2015, autentificat prin încheierea de autentificare nr. 115/29.03.2017 de către notarul public Iulia Trofin.De asemenea în raportul de evaluare înregistrat cu nr. 17650/11.09.2017 este menţionat faptul că există măsurători cadastrale, dar nu sunt intabulate în Cartea Funciară clădirile C2, C3, C4, iar clădirea C6 nu dispune nici de intabulare şi nici de măsurători cadastrale avizate.

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 200885 a municipiului Bucureşti Sector 5 şi numărul
RON
41.371
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 3261 a comunei/
RON
468.900