Teren + casa Singureni , Giurgiu
RON
108.949

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
108.949 RON
Tip:
Casă
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Singureni
Adresa:
Comuna Singureni, str. Principală nr. 440, judeţul Giurgiu
Nr. dosar:
328/2016
Data licitației
12 octombrie 2018

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Comuna Singureni, str. Principală nr. 440, judeţul Giurgiu, identificat cu nr. cadastral 502/2, întabulat în Cartea Funciară nr. 30192 a localităţii Singureni, compus din teren intravilan în suprafaţă de 637 m.p., şi construcţia C1 edificată pe acesta, cu regim de înălţime P+1, având destinaţia locuinţă, în suprafaţă construită la sol de cca 154 m.p., cu o suprafaţă construită desfăşurată de cca 248,80 m.p., identificată cu nr. cadastral 502/2-C1, descris conform anexei II, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 200885 a municipiului Bucureşti Sector 5 şi numărul
RON
41.371
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 3261 a comunei/
RON
468.900