Teren + casa Singureni , Giurgiu
RON
163.423

Preț:
163.423 RON
Tip:
Casă
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Singureni
Adresa:
Comuna Singureni, str. Principală nr. 440, judeţul Giurgiu
Nr. dosar:
328/2016
Data licitației
15 martie 2018

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Comuna Singureni, str. Principală nr. 440, judeţul Giurgiu, identificat cu nr. cadastral 502/2, întabulat în Cartea Funciară nr. 30192 a localităţii Singureni, compus din teren intravilan în suprafaţă de 637 m.p., şi construcţia C1 edificată pe acesta, cu regim de înălţime P+1, având destinaţia locuinţă, în suprafaţă construită la sol de cca 154 m.p., cu o suprafaţă construită desfăşurată de cca 248,80 m.p., identificată cu nr. cadastral 502/2-C1, descris conform anexei II, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.

Alte licitații

vânzarea la licitaţie publică a imobilului APARTAMENT NR. 4 situat în Bucureşti, str. Corneliu
RON
378.100
1. APARTAMENT NR. 17 (J 8-2), situat în Bucureşti, str. Dinu Vintilă nr. 6B, tronson 1 (scara
RON
1.242.126