Teren + casa Singureni , Giurgiu
RON
163.423

Preț:
163.423 RON
Tip:
Casă
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Singureni
Adresa:
Comuna Singureni, str. Principală nr. 440, judeţul Giurgiu
Nr. dosar:
328/2016
Data licitației
23 mai 2018

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Comuna Singureni, str. Principală nr. 440, judeţul Giurgiu, identificat cu nr. cadastral 502/2, întabulat în Cartea Funciară nr. 30192 a localităţii Singureni, compus din teren intravilan în suprafaţă de 637 m.p., şi construcţia C1 edificată pe acesta, cu regim de înălţime P+1, având destinaţia locuinţă, în suprafaţă construită la sol de cca 154 m.p., cu o suprafaţă construită desfăşurată de cca 248,80 m.p., identificată cu nr. cadastral 502/2-C1, descris conform anexei II, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.

Alte licitații

1. imobilul situat în Crevedia, jud. Dâmboviţa identificat cu număr cadastral 4383 înscris în
RON
110.762
vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Berceni, tarlaua 25, parcela 62/18,19,
RON
553.659