TEREN + CASA, OLT

South Miami - (Map Location)

Descriere Proiect
Preț 307.553 RON
Tip Casă
Județ OLT
Localitate Tia Mare
Adresa Comuna Tia Mare, str. Mihai Viteazul
Dosar nr. 1574/2018
Dată licitație 9 aprilie 2020

Descriere

Vânzarea la licitaţie publică a următoarelor imobile, respectiv:

  1. imobilul identificat prin Cartea Funciară 50085 a localitatii Tia Mare şi numărul cadastral 50085, situat în Comuna Tia Mare, str. Mihai Viteazul nr. 25, sat Tia Mare, Jud. Olt, tarla 2, parcela 78, 79, compus din teren intravilan in suprafata de 1.565 mp, impreuna cu constructia edificata pe acesta, respectiv C2-Hala productie, construita in anul 2016, in suprafata construita de 413 mp, avand nr. cadastral 50085-C2, imobil ce are urmatoarele vecinatati: la N – Str. Orizontului, la E – nr. cad. 50196, la S – Ciobanu P., la V- str. Mihai Viteazul, proprietatea debitorului CELCOM S.R.L.,
  2. imobilul identificat prin Cartea Funciară nr. 50212 a localitatii Tia Mare si nr. cadastral 50212, situate in Com. Tia Mare, str. Mihai Viteazul nr. 19, jud. Olt, format din teren intravilan in suprafata totala de 4.362 mp conform masuratorilor cadastrale, impreuna cu constructia C1 – casa de locuit, construita in 1965 si extinsa in 2012, in suprafata construita de 143 mp, avand nr. cadastral 50212-C1, constructia C4 – spatiu de depozitare, construit in 2012, in suprafata construita de 385 mp, avand nr. cadastral 50212-C4, constructia C5 – locuinta P si P+M, construita in anul 2014, in suprafata construita de 172 mp si suprafata construita desfasurata de 267 mp, avand nr. cadastral 50212-C5, constructia C6 – anexa, construita in anul 2014, in suprafata construita de 176 mp, avand nr. cadastral 50212-C6, imobil ce are urmatoarele vecinatati: la N – Georgescu Ion si Musuroi Liviu, la E – Cule Floarea, la S – str. Orizontului, la V- str. Mihai Viteazul si Georgescu Ion, proprietatea debitorilor DRAGU VASILE si DRAGU FLORINA SIMONA.
Licitatie Details