Teren + casa judet Giurgiu
RON
627.547

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
627.547 RON
Tip:
Casă
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Giurgiu
Adresa:
Loc. Giurgiu, str. 1 Decembrie 1918 nr. 75, judeţul Giurgiu
Nr. dosar:
534/2018
Data licitației
18 septembrie 2018

vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 33438 a comunei/ oraşului/ municipiului Giurgiu, jud. Giurgiu şi numărul cadastral 595, situat în Loc. Giurgiu, str. 1 Decembrie 1918 nr. 75, judeţul Giurgiu, compus din teren în suprafață totală de 855,00 mp (conform măsurătorilor cadastrale) sau 858,00 m.p (conform actelor de proprietate, extrasului de carte funciară), cu destinație Intravilan, categoria de folosință Curți/construcții împreună cu clădirea mixtă C1 în suprafață construită la sol de 205,5 m.p (conform măsurătorilor cadastrale, actelor de proprietate, extrasului de carte funciară), cu regim de înălțime Sp+P+1E+M, cu o suprafață desfășurată de 616,5 mp, identificată cu nr. cadastral 595-C1 și împreună cu construcția C2 (spații comerciale diverse, unite fizic), în suprafață construită la sol de 456,60 mp., (conform măsurătorilor cadastral, actelor de proprietate, extrasului de carte funciară), cu o suprafață construită desfășurată de 456,60 mp identificată cu nr. cadastral 595-C2.

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 59690 a comunei/ oraşului/ municipiului Magurele şi
RON
1.884.246
vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Cota de ½ din dreptul de proprietate al
RON
1.897.886